virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Är LRF värd medlemsavgiften?

Sten Frohm på LRF hävdar i Skogsland att LRF bl.a. arbetar för sina medlemmar skall få lönsam verksamhet.

Frohm betonar att LRF är en intresseorganisation.

Tyvärr anser många medlemmar att LRF är t.o.m. passiva om problemen berör sådant som stör LRF:s relationer. Följaktligen kan många skogsägare även fortsättningsvis utsättas bedrägligt beteende från starkare part, men för lite för att varje skogsägare skall orka att ta risk att driva ärendet. Här skulle LRF kunna göra en grupptalan. Trots stora behov har LRF inte gjort så.

Stormskadorna efter Gudrun och Per är typiska exempel.

Skiljenämnd har LRF trots påstötningar inte brytt sig om. De hävdar att det får varje skogsägare lösa. Visst, ni kan göra det med att begära, att bolagen ändrar i ert kontrakt. Men det är ett misstroendevotum, som många skogsägare drar sig för att framföra.

Genom att LRF inte agerar har det blivit så många bedrägliga metoder att småföretagen drunknar i detta och måste betala konsekvenserna av dessa.

Bidra med fler påtryckningar på LRF att hjälpa er för medlemsavgiften ni betalar. Ni måste dock också hjälpa till!

Taggar: LRF;

81 Fiberdrive

Såg nyligen artikel om att EU pengar som föreföll öronmärkta, som ändå av en institution väljer att använda pengarna till mera "egen verksamhet". Onekligen liknar det vad som troligen hänt med borgerliga regeringens 50 miljoner till Skogforsk för teknikutveckling. Det som blivit känt under de år som gått pekar inte mot, att det uteslutande gått till utveckling.

Blev det mest administration och placerat i egna svarta hål på Skogforsk?

Ändå är skogsägarnas upptäckter omkring marskador så högljudda och frekventa att den nya teknik som Fiberdrive provar borde får stöd. Södras kostnadshöjning på 4 kr/m3, den är som att plåstra om skavsåren i stället för att ta bort förhårdnaden i skon.

Det fins inte behov av att koncentrera riset i stråk på ett kalhygge och bl.a. försvåra plantering när andra lösningar bör användas.

Taggar: Fiberdrive, Skogforsk, Södra;

480 Södra behöver förbättras .....

Södrapersonal har i diskussioner ansett att skogsmaskinerna är bra idag. Utvecklingen får anses som färdig säger de. (Tuta och kör.)

Därför vet ni att Södra väljer tämligen stora maskiner, som skogsägarna mera sällan vill ha.

Södra betraktar sitt jippo med obligatorisk marskoningsgaranti, som alla får betala 4 kr/m3 för, som något bra. Ja bra för Södra och några andra, men onödig kostnad för de som gjort bra bilvägsnätt, mark och planerar sin avverkning rätt. (Bra för lättsinniga med blöta marker och de som måste använda långa basvägar.)

Men detta gör, att man kan anse att Södra är en broms i utvecklingen av nya maskiner. (Ni har sett Södras arroganta behandling av Fiberdrive, som inte ens fick lovade volymer att testa på.)

Skogsägare som sett resultat efter Fiberdrive, de är mycket kritiska till Södras felaktiga inställning i maskinutveckling. I stället för PR med utveckling, så blir det badwill för Södra. När detta inträffar väljer Södra och andra att agera ännu mer försvarande och aggressivt.

Taggar: Fiberdrive, Skogforsk, Södra;