virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

825 Södra behöver förbättras ...

Just nu har jag snickare på huset och panel skall bytas. Virket har tyvärr byggmästaren hämtat från hyvleri där Södra sågat virket. Bilden med den ogrundade brädan till höger och den intill som dessutom inte är rak, den visar hur skeva många panelbräder är. Se även i bilden vänstra del ännu fler där även några blivit krokiga. Sklevheten ökade närvirekt torkat lite ytterligare. Ca 20% får vid hell längd tvingas med risk för att de spricker mer på sikt. (Jag har en tidigare uppsatt panelbräda som spruckit väldigt allvarligt.)

Flertalet skeva panelbräder har givetvis tjurved (problemet nämndes här för några dagar sedan). Här faller Södra på eget grepp. Snickarna kommer att välja dessa skeva bräder där inte lång längd behövs och givetvis kommer en del att kasseras. Hur mycket har hyvleriet kasserat tidigare?

Snickarna berättade vid matrasten att Södras virke är sämre i genomsnitt och de värdesätter hyvleri som tar virket från sågverk med högre kvalitet. De menar det är så störande att behöva kassera virke.

När jag nämnde att Södras betalar lika pris för friskt, småruttet och krokigt, då nämnde en snickare/skogsägare att detta har folk protesterat mot på Södras möte, men Södra "pratar bort det". Förre sågverkchefen Håkan Svensson sa att K-RAUTA vill ha inte ha bättre virke.

Välj bort parter som förstör marknaden. Speciellt när det så uppenbart strider mot kvalitet och ekonomi.

 
 
Taggar: Södra;

Ineffektivt ?

Följande kan ni också fundera på.

"Den positiva tolkningen är att det finns en stor potential för trä, att börja använda trä i stället för andra material. Men då krävs att trä används ännu smartare, vilket kräver mer produktutveckling och marknadsföring. Med svag lönsamhet för sågverken skapas dock inte så mycket kapital för denna typ av investeringar", enligt Skogsindustriernas bedömning.

Sågverkens förmåga och intresse bedömer jag som lågt och det beror på att personalen på många sågverk är produktionsfolk som arbetar i en gammal kultur, som är lika förlamande för nytänkande, "genuin lönsamhet" mm som gamla "bruksmentaliteten". Det är en inskränkthet som inte är bästa grogrund för samarbete, god moral och kvalitet. Dessutom hierarki som bromsar.

Jag stödjer mig på ett jobb hos sågverksföretag som efter stormen Per provade att mäta in virke med skördaren. Den var inlånad från Finland så kulturen fanns i förarna och den korta tiden fungerade detta. I detta sammanhang ventilerade vi att deras egen entreprenör med en Ponsse skulle trimmas för samma ändamål. Entreprenören var med på noterna och även skogsägare engagerade sig. Vi talade om att en inköpare skulle lära sig att göra prisfiler och tillsammans med entreprenören optimera virkesvärdet både på uppdrag och rotposter genom värdeaptering och kontroll, som gör ekonomiskt rätt i varje träd och mindre apteringsstyrning genom "telefonorder".

Den person som hade skogskontakterna var inte kapabel uppgiften och lämnade sågverksföretaget något senare för att få ett chefsjobb på Södra.
Taggar: Södra;

8 Tänk på...

"Korruption" när fel upptäckts är vanligt. IT skandalen på Transportstyrelsen är ett aktuellt exempel. Där gjordes uppenbart stora ansträngningar för att tysta det fruktansvärda felet för landet och enskilda personer.

När avverkningsfel upptäckts syns samma mentalitet i skogsbranschen i fyra fall av fem.

Jag tänker på när en mogen kvinnlig akademiker från 08-området som upptäckte att Siljan "norpat" åtskilliga gamla präktiga fröträd utanför området (se parallellen till vad Erik Brittus på Weda gjorde) och blev påkomna. Alla från inköpare till vd kontaktades och de var "pålästa" i fallet och medgav inget fel under lång tid.

Tips via några mejl och att hon skulle referera till vilken bekantskapskrets hon hade, det blev början till nytt "inspel". Två telefonsamtal räckte när högsta ledningen förstod att 10 talet förlorade kunder skulle innebära 6-7 ggr mer i värdeförlust genom mindre vinst och kostnadstäckining än ersättningskravet.

Skadan var visserligen redan skedd men att göra "en pudel" blev ändå något billigare för Siljan. Synd att de inte fortsatte att göra rätt för sig.
Taggar: Siljan;