virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

778 Södra behöver förbättras ...

Från några håll hörs att Södras årsmöte inleds med en uppmaning, att mötet inte får bli för långt. När sa en ordf. att mötet har som uppgift att reda ut många av de problem ni upplever och i den andan som Södra förmedlar som motiv för medlemskap?

Många skogsägare har mängder av synpunkter vid "kaffet" men säger inget eller marginellt när tillfälle finns på mötet.

Styrelsefolk som redovisar "siffror" är förvånansvärt okunnig om bakgrund när fördjupning begärs. Detta begränsar motivet för att fråga.

Som synes är det tillrättalagd information som lämnas från Södra i relativt högt tempo och på nivå som skogsägare bara delvis kan ta emot.

 Många "ryggdunkanden".

 Relativt positiva antydningar om framtiden.

 Kritiska personer har samtalat med Södrarepresentanterna en och en, sen tiger de på mötet. Några "blyga" kritiker har satt sig jämte Södrarepresentanten.

Skogsägarna är sen efter "korvstoppningen" egentligen passiviserade och tysta då. De är placerade i vad Morgan Alling kallar för den "den farliga tysta skaran" som inte löser problemen. Eller för att citera Br. Eriksson Hyssna: "Endast döda fiskar följer med strömmen".

När rycker förtroendemännen upp sig och Södra?

Taggar: Södra;

B Gallringstänk...

Att låggallra resp. ha gallringsfritt är det ju flera förespråkare för.

Personligen tror jag att på åtminstone en gallring, eftersom det nästan alltid behövs åtgärd för att styra trädslagsfördelningen. Förväxande björk behöver ur beståndssynpunkt bort. Dessutom kan gärna björk skördas eftersom de inte tål konkurrens från jämnhög gran. Självklart kan en del lämnas som fågelmat eller frihuggas för överlevnad i täta bestånd.

Likaså behöver tall som skall vara med i beståndet hela omloppstiden "frihuggas" för att behålla växtlig krona.

Trots att många skriver om en stor volymproduktion, så har inte en enda förespråkare nu talat om värdet av en mindre maskin i första gallring (speciellt när det i beståndets kvarvarande tid inte är tänkt att hämta mer än några vindfällen med jordbrukstraktor).

Varför ska det till en stor bred maskin som klarar 45 cm grova träd, när de grövsta träden är under 20 cm. Eller varför inte byta aggregat på 10 sekunder.

777 Södra behöver förbättras ...

Magnus Pettersson teknikutvecklingschef på Södra skriver i reklamtidningen att Södra "strävar efter långsiktiga relationer med utvecklingsbenägna företag. Därför har vi infört tillsvidareavtal ......".

Varför håller inte Södra då sina entreprenörer med jobb ens på vintern och svarar för sin del i avtal?

Normalt är tillsvidareavtal något som entreprenörer fått erfara är uppsägningsbara med kort varsel. Mats Sandgren (ja han som är på SCA nu) knäckte många entreprenörer ett halvår efter stormen Gudrun 2005 genom uppsägning av alla entreprenörer som hade korta avtal. Södra hade då kontrakterat för många entreprenörer och för att rädda sig själv så tacklades alla entreprenörer som gick. (Det blev ändå stämningar.) Det var tacket för hårt slitna entreprenörer, som slitigt för att rädda virkesvärde efter stormen Gudrun.

Taggar: Södra;