9 Holmens misstag.........

I brev till skogsägaren kommer före avverkning besked/bekräftelse att Bravikenlistan kommer att användas.
- Detta sågverk hade då enligt marknadsföring sektionsmätning i äkta m3fub. 
- Detta var bevis för vederhäftig volymmätning, som skogsägaren tog till sig.

Samtidigt kom besked om förhållande, som sen visade sig inte stämma helt, men detta var naturligt att acceptera. 

- Men tydligt står i brevet att "vårt bud står kvar". Inget kändes oklart. Skogsägaren blev allt säkrare på att han skulle få korrekt avverkning och behandling.

Notera nu det beskrivna som är underskrivet med namnteckning och Holmen Skog AB!!!!!

Skogen. Jämförpriser 14

Tidningen Skogens "jämförtester" mellan olika köpare tycks "få leva ett eget liv" fritt från reaktioner från skogsägare, trots brister i många år.
- En nämnd syftning från Danske Banks tillkännagivande, om att dagens visade prislistor är alldeles för låga mot vad som betalas , det är en viktig bekräftelse . 660 kr/m3fub för grantimmer nämns. (Ännu högre har förekommit.)

- Det är då ca 140 kr/m3 högre priser än vad tidningen Skogen använder i sina tester för virke på senvintern.
- Någon korrekt jämförelse mellan köparna är det därför ibland inte p.g.a. ;
1 Tillägg bedöms användas på fel sätt för vissa köpare.
2 Måttenhet används vid betalning, som för vissa köpare är upp till 25 kr/m3 fel. Att det är så vet Skogen, men redovisar inte detta på något sätt.
3 Det borde nämnas att trädbank för Norrland är sekretessbelagd av deras "opartiska" mätningsförening.
4 Glöm inte bort att priserna för södra Sveriges listor är några tjugor för låga p.g.a. att det är Qberas stambank som används även för södra Sverige.
5 Vilka sortimentskombinationer som används nämns inte av Skogen. 
6 Om prislistorna är svåra att aptera efter i verkligheten nämns inte heller. 
7 Ännu har inte en enda stamprislista testats (används vid skördarmätning) trots att det bör vara känt, att det förekommit listor som är 60 kr/m3 lägre än test gjord på det sätt Skogen gör i tidningen. 
8 Följaktligen är "riktigheten" i redovisat pris ytterligare 40 kr/m3 fel åtminstone på timret.

477 Vida problem...

Berättelser om Vidas misstag kommer för ofta, där samma personal är inblandad. Det är inköpare, entreprenör och skogsvårdsentreprenör. Har inte hört att Vida tycks stå för felen de gjort.

I tisdags var jag på Skogsstyrelsens information om klimatförändring och barkborrar.
Efteråt visade en erfaren skogsägare några granplantor, ca 1.5 m höga som blåser ner efter röjning gjord i vinter.
Se bild på planta 2.5 cm och 1.4 m hög.

Grunt satt planta och rötter vikta uppåt. Plantorna satta i "kuvertplantering". Borret är inte snurrat ett helt varv och jordkonen lättat från underlaget så rötterna blir placerade i ett runt hål. 
- I stället är borret bara grunt isatt och vikt mot plantören och plantan satt i "kilen" mellan borret och jordkanten. Ofta fastnar rötterna på väggarna i den kilformade öppningen.
- Det ger bara svaga rötter på sikt i tre riktningar.

Notera att det är här samma planteringsföretag på Vida inblandat, som det var i den misslyckade planteringen där huvudparten av plantorna dog. se neråt i länk  från ca 20 mars till 4 april 2013
http://virkesakuten.blogg.se/2014/april/476-g-vida-problem.html
 

4 V8 Folksam beter sig så här...

Kundombudsmannen på Folksam, som nyligen gav besked har tagit "uppgifter i luften". Påstådda utbetalda pengar har inte kommit. 
- Strategin må bli att de skickar dessa, så kanske ärendet blir klart.
- Om inte hon står för yttrandet, så har Folksam åter svärtat sitt anseende med osanningar.

Omdöme får vänta tills vi vet utgången. Vi är lovade besked efter påsk.

Larviga priser...

Sveaskog får artiklar i skogspress om sin prishöjning på timmer. Sannolikt är det bara ett tuppfjät, från en nivå, som är långt från betalningsförmågan och vad som används i många affärer.
- På detta sätt kan bolagen med små höjningar t.o.m. tätt nu locka till sig säljare av virke. Notera att priserna i Götaland är 70 - 140 kr/m3fub under vad som används i affärer.
- På så sätt kan de hålla på och höja prislistor lite åt gången och "ta poäng". Det är egentligen lika ofint som att klippa svansen på grisen en kota åt gången.

Det må ändå sägas att Sveaskog ligger bland de högre i tidningen Skogens simpla "jämförtest", för de virkesköpare som finns i mellansverige.

- Men så länge köparna "inte är på banan" bör riktigt kraftiga varningar ske.

8 Holmens misstag.........

Holmens affärsstrategi bör nämnas, innan vi går vidare i beskrivningen.
- En cirkulärskrivelse som vi kommit över från tiden nära kontraktskrivningen och är utskickad när en större köpare gjort en prishöjning.
Texten lyder "Principen för våra distriktslistor är att de skall ligga i nivå med den dominerande mottagaren för resp. distrikt. Skulle vi höja utan att också ha en höjning i affären med den dominerande mottagaren ger vi bort pengar. Och det skall vi inte göra."

Detta signalerar hur avsikten är att ligga med så lågt pris i de synliga listorna, att bolagen kan använda marginaler/vinsterna för egen del.
Den köpare som höjer timmerpriset över "överenskommen" strategi, det är en som avviker mot "kulturen" i branschen.
- Uppenbart vill inte Holmen vara prisledande i affärer med skogsägare.

Detta är en viktig text att syfta till, när vi vet att prislistorna nu är ca 120 - 170 kr/m3to lägre än betalningsförmågan för många köpare.

476 G Vida problem...

Vidas utspel är ett bud som är "omfattande" i ord och egenskaper. (Småpengar egentligen)
- Det må nämnas att Henriksson även hade räknat upp "gottgörelsen" för nerkört häststängsel och därmed uttryckt detta som en generös gest från Vida, när det i stället är bevis på inkompetens och nonchalans av inblandad personal. Ändå används det som en viktig del av kompensation.
- Det är att försöka göra poäng av grymma misstag, men ändå användas för egen fördel.

Egentligen är det ett skambud som lämnas, som är så simpelt att det borde sakna motstycke, men är det inte. (Läs dagens Skogsland där bolag har gjort gallringsmisstag och hotar med rättsliga processer och kräver tystnad om ersättning skall utgå.)

- Stanna upp vid nuvarande beskrivning, som med känd bakgrund från tidigare beskrivna utspel till nu mera fullständigt bekräftade strategier, som kan ses från Vida.

- Sätt värde på skogsägarens tillåtelse att allt som hänt får bli känt. Mota i grind både "Olle", Vida, ATA, Sydved, Derome, Södra, SCA, Skogssällskapet m.fl. som jag åtminstone vet att just de använder egenmäktiga metoder för vinning på skogsägares bekostnad.

- Mycket mer kommer.

7 Holmens misstag.........

Notera i ovanstående artikel, att det blev helt omvända mängder timmer och massaved.
Att virket var mera frodvuxet motiverar dock ändå timmer av kval 2 före massaved. 
Rotpostkalkylen hade ändå 1/3 mer massaved än normalavverkning med denna grovlek.
(Det kommer senare att visa sig att Holmen gjorde egenmäktig sortering till massaved. Precis som skogsägaren misstänkte.)

Skogsägarens vetskap (när han stod inför problemet) om vad skiljenämnd innebär, gjorde honom nu mycket efterklok. 
Lär av detta!
- Holmen tillhör de fräcka bolag (Vida och ATA är andra), som fortfarande tillämpar skiljenämnd mot skogsägare. Expertis fördömer skiljenämnd mellan ojämna parter, vilket definitivt skogsägare tillhör.
(Holmen har också efteråt i ärendet hotat med skiljenämnd, så allt är bevisat.)

Notera nu i minnet vad Holmen svarade mot det dåligt längdmätta timret!

Jag kommer efterhand att dokumentera, hur min insikt omkring avverkningen kom till.

476 F Vida problem...

Snart visar Vida hur de tar fram hela sin arsenal av trix, som de anser gagna dem.

De kommer med ett "bud" som innehåller;
1 Subventionerad skogsbruksplan, men den skall göras med Vidas "kanaler".
2 Subventionerad röjning (områden Vida lämnat vid sitt tidigare gjorda arbete). Samma odugliga röjare riskerar att komma till skogsägaren.
3 Vida vill återuppta den genom Santhes hastiga avbrutna virkesaffären och komma åt rishögarna. Det erbjuds en prishöjning på ca 3.800 kr för att "komma igång".
4 De vill fullfölja ektimmeraffären. (OBS den trave som var anmäld i juni månad enligt överenskommelse med inköparen, men som nu visade sig blivit stoppad, för att kanske ha som "gisslan" mot skogsägaren.) Henriksson försöker med siffror hävda, att detta förslag t.o.m. är en "bjudning" av Vida.

- Totalt ca 12.000 kr (5% av orsakad skada.)

476 E Vida problem...

Henriksson hade i telefon uttryckt att de ville reda upp felen som uppstått.
Ca 14 dagar efter inköparens erkännande och inget hade hänt, då tyckte skogsägaren, att det var dags att påminna Vida, eftersom det inte kommit några förslag från Vida.
- Han ligger bakom skrivning, som skickas till Vida, där han förklarar att Santhes nämnda belopp i köket, för de inträffade felaktigheterna skulle accepteras som ersättning om ärendet klaras upp.

406 Södra behöver förbättras .....

En skogsägare avverkade tidigt under hösten och det mesta virket är hämtat. För ganska länge sedan påminde skogsägaren Södra om att allt virke inte är hämtat. Inget hände.
- Skogsägaren meddelade Södra nyligen, att det finns en mindre mängd, virke, som ännu inte är hämtad. Den är nu i dåligt skick och dessutom av typ som insekter först angriper.
- Nu hoppas det att något händer vid denna ytterligare uppmaning. Skada är dock redan skedd p.g.a. kvalitetsförsämring. 
- Ett slarv som minskar möjligheterna till efterlikvid.

406 Södra behöver förbättras .....

En skogsägare avverkade tidigt under hösten och det mesta virket är hämtat. För ganska länge sedan påminde skogsägaren Södra om att allt virke inte är hämtat. Inget hände.
- Skogsägaren meddelade Södra nyligen, att det finns en mindre mängd, virke, som ännu inte är hämtad. Den är nu i dåligt skick och dessutom av typ som insekter först angriper.
- Nu hoppas det att något händer vid denna ytterligare uppmaning. Skada är dock redan skedd p.g.a. kvalitetsförsämring. 
- Ett slarv som minskar möjligheterna till efterlikvid.

Till PT 3

Detta är till PT.

Dina svar uppfattas om otydliga. Svara därför konkret på:

1 Har du varit vid rotposten som vi skriver om?

2 I vilket ärende har du då varit där?


Till PT 2

Du kom med ett svar nyss, som möjligen har värde, men det finns inte någon möjlighet att kontrollera det du nämnt om dig själv. Ingen arbetsgivare är nämnd av de du syftat på. Ingen spårbar identitet.

 

- Din skrivning på Virkesakuten, som i huvudsak är personfixerad, utan att hjälpa någon svag grupp, som råkat illa ut, den får begränsad genomslagskraft för den gruppen med din anonymitet.

- Komplettera därför "ditt CV".

 

Ditt svar kan inte tolkas, som att du sett "rotposten" och arbetet som vi berättar om.

 Skall det skrivna därför tolkas, som att du inte sett avverkningen?


4 V7 Folksam beter sig så här...

Ett svar har kommit från Folksam och är kort och lyder: "Kundombudsmannen avvisar Gunnel Johanssons begäran om ny prövning."

Kvinnan som svarat hänvisar till förra kundombudsmannens svar (som byggde på felaktiga svar från Skogsstyrelsen och Folksam).

- Dessutom syftar hon nu på händelse, från Folksam, som inte någon av oss här just nu kan identifiera ha inträffat, vilket vi nu skall kontrollera.

- Med syftning på ofullständighet och ohörsamhet från Folksam tidigare, så är beteendet tämligen identiskt, mot tidigare simpla svar.

RSS 2.0