virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

526 B Södra behöver förbättras ...

Södramedlem som blivit utsatt för Södras avverkningsfel och fått erfara Södras negativa särbehandling, har kontaktat mig.

 Södra hade tidigare avslöjats, efter att de orsakat allvarliga fel. Genast uppstod oro  i Södra, att det skulle bli fler medlemmar, som skulle kräva rättelse. Locket på och hot mot skogsägaren blev Södras "medicin" mot medlemmen. Ändå var summan mycket liten. På kort tid lade dock Södra mångdubbelt med tid för att "dämpa" problemet jämfört mot kostnaden för en rättelse. Regionpersonal  har fått tämligen stora problem efter burleska yttrande för att "tysta" medlemmen, men det verkar som att ledningen friar chefen, trots deras skrivna ord om att så får personal inte göra.  

Som tur är har fallet ändå blivit uppmärksammat och orsakat konsekvenser för Södra. Skogsägare har valt bort Södra. "Lägre" personal har fått problem och behövt lämna Södra. (Personlig läggning gjorde att fler problem hopade sig.) Åter en bekräftelse på att fel straffar sig.

Men ännu är inte medlemmen ersatt för skadan som uppstått.

Taggar: Södra;

Sågverk i Dalarna 23

Förra inlägget om bolagens förträngning av gjorda fel har gett mig fler exempel på fel. Bolagens fräcka metoder för att fly från rätt ersättning är mångfacetterad och de gör sig dumma. Studera påståendet igen om grotmängden i vattnet på inlägg nr 18 i denna Kategorin.

Inte en enda apteringsfil från skördare, som sänts mig har varit fri från allvarliga fel sen före 2005. (Ni tror väl att det är inte sant. Vidas fil som kom direkt från deras expert till maskin hade flera fel.)

Detta bekräftar att bolagen har legaliserat att ha filer, som ger dem egna fördelar.

När blir detta bekräftat som organiserad brottslighet?

Kontrollpersonal bekräftar detta dåliga förhållandet och de meddelar att de ser många fel, men har inte befogenhet att "åberopa" felen.

Hur många fel har du sett?

Medverkar du till förändring?
Taggar: ATA, Derome, Holmen, Moelven, SCA, Södra, Vida, Weda;

Sågverk i Dalarna 22

Är det någon som upplevt, att ett bolag som upptäckt att fel under en tid begåtts också har skickat ut rättelse till skogsägare som blivit drabbade?

Jag vet att företag (Södra) hade fel i en maskin i minst 10 månader och i en annan sannolikt i ännu längre tid, men ingen åtgärd för att någon av övriga drabbade skogsägare ens skulle få rättelse för fel.

Läste just att Honda skall åtgärda 24.5 miljoner bilar p.g.a. fel.

Varför kan skogsbolag uppträda som om de arbetar i en skyddad värld? För den tanken en stund till dig!

Är det en rädsla bland skogsägare, som gör att de inte vågar hävda sin naturliga rätt, därför att motparten beter sig som Hells Angels?

Vilka orsaker tror du påverkar?

Medverkar du till förändring?

Taggar: ATA, Derome, Holmen, Mellanskog, Moelven, SCA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;