15 Fiberdrive

Så här ser en stubbe ut som kördes över med fullt lass i tämligen brant sidsluttning, som test av möjlighet att akut använda nivellering.

- Just där stubben står är ca 45 graders lutning på marken. Stubben är ca 40 cm i diameter och är kapad i markplan på en sida  och ca 20 cm till mark på "dalsidan". (Överlag snygga stubbar.)

 

- Under dagen såg jag många tillfälle där test gjorts på nivelleringsmöjlighet.

- Såg även där nivelleringen gav fördelar för att kunna lösa i princip "omöjliga" uppgifter snabbare och där körväg kunde kortas genom absolut rakaste vägen.

 

- Bärighetsfördelar var de frekvent vanligaste. (Mer i nästa inlägg).

 

45 Holmen misstag.........

Holmens  kurragömmalek fortsätter och Elofsson skriver:

Se bilaga. 

Följaktligen tar inte en områdeschef på Holmen ansvar för sin avverkningspersonal, som inte kan aptera utan att 78% ytterligare timmer blev vrak. (Unikt dåligt.)

 Ersättningsförslaget motsvarar ca hälften av bevisat och inte något för "timret som blev till massaved". 

 

Skrivningen kan med andra ord tolkas som ett hot. "Nöj dig med hälften eller ta en ojämn fight".

 

- Ni ser att  hotet om skiljenämnd kommer redan nu.

 

Vad lägger Holmen i uttrycket  "rätt ska vara rätt" när bevisade fel inte ersätts?

 

 

14 Fiberdrive

Den misskreditering som förekommit mot Fiberdrive förefaller ha tystnat.

1  Kritiken har inte tagit hänsyn till att Fiberdrive är en prototyp.

2 Ingen av kritikerna har varit vid maskinen, som ändock kört över 1500 timmar.

3 Följaktligen är omdömena grundade på någon bild eller yttrande från någon som hört om en komponent som används.

4 Ex. har någon helt ny lösning, som finns på Fiberdrive, kritiserats utan att de vet hur den ens är konstruerad. Det verkar som att en ny produkt, som de inte kan värdera, den får omdömet, den måste var felaktig.

Hydrauliken är ett exempel där en bråkdel av kylningseffekten behövs.

Kraftbehovet för fläktar minskar dubbelt så mycket som styrkan i min första bil.

 

5 Den skonsamma framfarten i terräng, som jag sett på 5 avverkninga, den talar för att Fiberdrive är med stora lass lika skonsamma som de bästa mindre bandmaskinerna.

 

Förra inlägget  visade en slutning, som användes för test av förmåga att köra. Skogforsk var närvarande vid detta tillfälle. Se bild på stubbe i sluttning som utan fullt utslag i nivellering kördes över med vågrätt lass.

 

Är det dessa prestationer som oroar konkurrenter?


9 SLU visade följande varningar för matrsifub/fuskfub

Notera det simpla i SLU:s redovisning här. (Nr 15 2009)

http://ny.sdc.se/admin/PDF/pdffiler_VMUVMK/S%C3%A5gtimmer/SLU%20Rapport%2015.pdf

 

1 SLU bekräftar att testen visade på stor spridning (+-9.5%) vid KUBERINGEN av volym att 5% av leveransen inte klarade mätningslagens krav.

 Ämnet har gett diskussioner.

SLU skriver i Slutsatser att detta problem inträffat.

 

2 Forskare på SLU säger tyvärr, att det räcker att rapporten redovisar vad de kommit fram till. Betraktaren får sen göra sin bedömning. (Vill ni nöja er med denna låga noggrannheten?)

Forskare behöver inte skriva alla konsekvenser av vad de förstår från materialet. (Vaaa?)

 Det är upp till läsaren att tolka ut detta.

Därmed skulle forskarna vara utan ansvar och skuld. Bara de redovisat ......

Genom att inledningsvis i Slutrapporten påstå att sammantagna skillnaderna mellan matrisfub och mätramsfub var små, så har SLU invaggat er skogsägare i uppfattningen att matrisfubben är acceptabel.

 

Kritiska slutsatser hittas på flera ställen i SLU-testen men ändå kvartsår men ändå är slutomdömet "försonande".

Reagera!

Säljer ni virke med medellängder över 44 dm är det sannolikt förlust i vart enda parti.

 

(Att påstå att matrisfub är acceptabelt i detta fall, det är som att påstå, att om du står med en fot i frysbox (-18) och andra foten i 92 gradigt vatten så har du kroppstemperatur i genomsnitt. -55 grader på nersidan och +55 på värmesidan.)


44 Holmen misstag.........

Holmens nämnda sortering av timmer till massaved har inte oväntat blivit samtalsämne.

- Så här var det;

- 102 m3 grantimmer blev inmätt efter avverkningen. Skillnad mot avverkat så skulle det funnits ungefär 80 m3 timmer ytterligare. Det är ca 2 bil och släp. Kan även den passande volymen vara ytterligare en tillfällighet i sammanhanget?

- 78% timmer skulle alltså ytterligare varit i timmerhögen.

- Vi kan bara dela er uppfattning att differensen är otrolig.

Var utsorteringen till massaved en handling, som inte den "genuine" skogsägaren skulle upptäcka?

- Svaret från Holmen som du kan läsa i avsnitt 43 är dock ännu märkligare.

Holmen vägrar att ersätta de ca 20.000 kr som blivit förlust genom detta.

Vad tror ni Holmensområdeschef Torbjörn Elofsson svarade senast när kravet ställdes?


8 SLU visade följande varningar för matrsifub/fuskfub

SLU fick i uppgift att kontrollera matrisfub mot riktig m3fub. Fanns inte kunskap, vilja, mod att redovisa konsekvenser tillräckligt, som visar matrisfubbens systematiska fel?

Ex. tycker du att följande förhållande är OK om du säljer 500 m3 timmer, som skulle ge ca 320 tusen i ena fallet och 383 tusen i andra fallet.

- 63.000 kr är spannet för de yttersta partierna och detta vet man om och ligger inlagt i "systemet".

 

- Jag upprepar att denna diff är otillåten enligt mätningslagen och följer väll inga ekonomiska lagar heller.

 

SLU gjorde ett dåligt arbete vid sin test 2008. T.o.m. mycket dåligt.


13 Fiberdrive

Inläggen 10-12 (i kategori Teknik) berör vad som upplevs som elefantsjuka i skogsmaskinbranschen. Eftersom det blivit "lappverk"  som försöker lösa ett "problem för stunden".

Ex. Valmets drivare som är en klumpeduns till basmaskin men med ett klent aggregat som är för träd från ca andragallring. Aggregatet skall dessutom användas för att lasta av virke. Onekligen verkar detta vara som att plocka ärtor med gamla hårda kådiga älghudsvantar (som man såg ligga på sågbänken vid cirkelsågen). I mina ögon är detta att skämma ut drivarkonceptet, som borde ha så stor potential annars.

 

Ytterligare exempel på lappverk innebär de påstående som kommer om att nya dieselmotorn som lagen påbjuder, den kräver mer kylning på vissa maskinmärken. Följden blir en fläkt ytterigare som kräver kraft som en personbil på 50-talet.

- Kunde fläktarna riktas neråt skulle väll snart maskinerna betraktas som "svävare". 

 

Detta är för många exempel på hur maskinerna blir indirekt kraftkrävande, tyngre, otympligare och givetvis dyrare. Bevakar Skogsforsk och skogsägare denna utveckling som inte förefaller optimal.

   -----------------

Skulle du i bildens sluttning välja att köra i vinkel mot lutningen med skördare eller skotare?

 

429 Södra behöver förbättras .....

 Södra skrivning i sin tidning efter föreningsstämman, den innehåller även följande ord;

- Att medlems barnbarn kan väljas till ledamöter i förtroenderåd.

- Är detta ett sätt att höja kompetensen i förtroenderåden? Ökar detta förståelse för vad skogsbruksägande är?

 


483 H Vida problem.

Vi avvaktar under vintern och eftersom våren är långt kommen och ingen förvarning kommit, påminner vi Bureau Veritas i tron att vår anmälan är glömd.

- Vi får reda på att den 31 maj blir besöket i skogen.

- Vår planering ändras mot detta tillfälle.

 

Vi får reda på att besöket omfattar 4 timmar för analys av skrivna underlag och fastighet.

- Genast meddelar vi att det räcker inte för att ens se huvudparten av felen efter Vida och PanCert. (Pancert klarade bara ca 60% av detta på 7 timmar.)

- Svaret blir kort och gott; Prioritera! Det är inte offererat mer tid för uppgiften.

 

Vi försöker detta men eftersom områdena ligger som i ett "U" och besök behövs i översta delen förefaller uppgiften omöjlig.

 

Attityden verkar även denna gång att vara, att det är viktigare att ha gjort något än att göra det korrekt.


12 Fiberdrive

Fortsättning på förra inlägget (nr 11).

Om man förenklat ser nödvändiga kontaktvägar som en triangel mellan idékläckare och beslutfattare lagt i baslinjen.

Men det finns andra personer också som är med i bilden. Ex. programmerare.

Det kan vara ekonomer.

 

Om dessa har otillräcklig kunskap kan de så starkt motarbeta utredning så projektet faller, gent emot en "allmängiltig" chef eller "tunn" teknikansvarig person.

Personligen tror jag att de stora företagen förstör de bästa möjligheterna att kunna utveckla från den praktiska vägen. Bl.a. beroende på;

- Datorprogrammeraren kommer från avgränsad utbildning om än god.

- Ekonomen har gått länge på sin utbildning. Men begränsad praktisk kunskap om hur ex. skogsförhållande är  och hur maskiner körs, det begränsar "intuitionen".

 

Är tiden och möjligheten förbi då det var praktikens män, typ Börje Karlsson Rottne, Lars Bruun, SkogsJan Eriksson, Martin Östberg, Lars Lameksson, Ingemar Sandahl i Trollestorp, Christer Lennartsson Espetuna, Lars Pedersen etc. som kom med nytänkandet?

Hur ordnas stöd till dessa som har "tänk" omkring nytt men inte hel maskin i bakfickan?

 

Görs det motaktioner mot dessa, eller kalla det missbud från part som kan implementera idén?

 

Hur lätt har innovatörer att köpa komponenter som andra tillverkare använder?

Får de stöd från Skogforsk?

Varför backade skogsbolagen ut från positiv åsiktsförklaring när gasdrift och utvecklad Fiberdrive skulle testas, trots att kostnaderna kunde stannat vid några hundratusen från dem vardera?

 

I del av område här kunde Fiberdrive "spara" underväxt vid restavverkning från stormarna. Bara en maskin inblandad med förare som förstod budskapet klarade uppgiften gott.

 

7 SLU visade följande varningar för matrsifub/fuskfub

 Är det rimligt att ca 80% av virkespartierna skall vara simpelt felkuberade med matrsifub och därmed ge överraskningar omkring ersättning? Ex. de +- 9.5% i felkubering (se bilaga), som kan förekomma gör att huvudparten av partierna klarar inte mätningslagens krav med normal mätning och felet med omräkningstalen lagda ovanpå! (Förbjud matrisfub!)

- Följande diagram visar spridning från rätt volym mellan partierna. 19% är spannet som behövs för att rymma alla partierna.

 

Tolka inte diagrammet fel! Det visar att mätramsfub ger mer volym, som får anses ge klart korrektare besked om volym, eftersom den är inmätt som sektionsmätning på varje dm utefter stocken.

- Följaktligen ger matrisfub lika mycket MINDRE volym.

- Notera att SLU undvek att visa nollinjen på diagrammet.

 

Notera även att volymförlusten ökar med längden. Hade medellängdsambitionen varit högre än 42 dm som blev följden på normaltimret, så hade förlusten ökat ytterligare 2-5 ggr bara beroende på längd.

- Stockmaterialet som testats anses motsvara medelskog i området. Om då medellängdskravet är lågt ställt, så räcker det att ta de långa stockarna i den allra bästa avsmalningen (7-8 mm/m) som finns i bestånden.

- Desto högre medellängd som krävs desto fler stockar måste tas i medellavsmalning 9-11 mm/m. Då räcker inte omräkningstalen för att kompensera volymen utanför toppcylindern!!!!!! Detta är satt pengar på nyligen här.

 

 


43 Holmen misstag.........

Skulle ni sälja ert virke till ett sågverk, som har krav på tämligen långa längder och de utesluter levereras av längder kortare än 37 dm? (Detta ger ökad massavedsmängd eftersom täta krökar hindrar möjlighet att  ta kort timmer.)

- Sen använder sågverket kuberingstabell (matrisfub/fuskfub) som på detta virke ger dem 10-20 kr/m3 genom gratisvolym, som få skogsägare vet om.

- Om ni frågar dem så säger de att de tror inte att det är så.

- De förnekar att de har dålig längdmätning på avverkning, när skogsägare påtalar detta. De kontrollerar inte ens denna upptäckt från skogsägaren. Den dåliga längdmätningen motsvarar övermål större än 13 cm. Inte ens påpekande från skogsägare en andra gång ger rätt reaktion.

- 80 m3 timmer blev inmätt som massaved, vilket de påstår berodde på att skördaren apterat så många dåliga stockar, som skotarföraren måste lägga i massaved för att inte få vrak.

 - Skogsägaren vet ännu inte om det är skördarföraren som är dålig på aptering eller skotareföraren dålig på sortering. Enligt områdeschefen behövde bolagets massabruk massaved då. VILKEN TUR!!!!????? Är det en tillfällighet?????

 

Är inte detta ett märkligt sågverk/bolag? Detta och mer till hände på avverkning Holmen utförde. Fundera på den inledande frågan! 


11 Fiberdrive

Varför är inte bolagen med SCA, Södra, Stora, Skogssällskapet, Sydved, Holmen m.fl. öppna för att nytänk behövs och kostnadsnivån måste bevakas bättre.

 

Är det kunskapsbrist?

 

Är det rädsla att mötas med "hånskratt" från tillverkare om naturliga krav framförs?

 

Är de rädda för att få som svar, att "det kan vi göra men det kostar". De vet att tillverkarna saltar kostnaderna?

 

Dessutom vet vi att det ofta blir en påbyggnad som en  kåldolme när något nytt skall in i bilden. Så har i många fall skett från 80-talet och framåt. Idag har många komponenter blivit smått omöjliga att rimlig komma åt vid reparation.

 

Onekligen är nytänkande nödvändigt och troligen också en kompetent part, som måste göra vad som behövs utan att "salta notan" om den skall in på marknaden. Men förutsättningar finns om belastande kostnader försvinner.

 

Belackare har ju påstått  att personal omkring Fiberdrive KAN vara vårdslösa och förstör både vägar och bestånd. Titta på bilderna tidigare och här. 

 

6 SLU visade följande varningar för matrsifub/fuskfub

Notera det simpla i SLU:s redovisning här. (Nr 15 2009)

SLU bekräftar att testen visade på stor spridning (+-9.5%) vid KUBERINGEN av volym i matrisfub att 5% av leveransen inte klarade mätningslagens krav. Enligt Slutsats.

Jag nämner igen att mätningslagens norm har inte med några "teoretiska" kuberingsfel i sin norm alls!

 

Följaktligen innebär detta nya fel att SLU försöker trycka i ca 105% fel ytterligare i en norm som knappast rymde fler fel än de redan upptäckta.

 

SLU har gjort en tankevurpa!

Forskaren Mats Nylinder borde ha kunskap, som räcker för upptäckt av detta fel.

Eller så har SLU försökt att "slå blå dunster i ögonen" på er.

Vems ärende går SLU när de gör på detta sätt?

Vem stoppar detta "volymträsk", som 2008 påvisades,  om inte ni skogsägare och entreprenörer gör det?

 

Det är inte fullgod vara i måttenheten. Se gärna likheten med hästköttsskandalen, där det skulle vara korrekt nötkött, men det kunde vara häst och t.o.m. inte helt kurranta hästar med antibiotikabehandling.

 

Välj bort matrsifub.


428 Södra behöver förbättras .....

Onsdagens Uppdrag Granskning tog up hur personer i Ryssland under byggnad av OS anläggningar fick möjligheter att tjäna pengar. Genom luddiga regelverk fanns inte kontroll på något plan med underleverantörer  etc. och inget fel kunde leda till rättelse. Man skyller på varandra.

Dessutom kommer motbeskyllningar från "högsta ort" när fel påtalas.

 

- Södras stora misslyckande hos skogsägaren, som förlorade ca 50 kr/m3 på avverkningsuppdrag, har för stora likheter med ovanstående.

- En entreprenör med "speciellt" rykte om sig tog arbete billigast vid upphandling 15 mil bort.

- Södra kontrollerade inte kvaliteten på arbetet efter den nya resursen.

- När kritik började framföras ökade "försvaret" från Södra om hur duktig entreprenören var. Jag minns ett årsmöte där bilder visades, då det kontrollerades längder och diametrar runt maskinen och omdömena var utomordentliga enligt Södra .

- Senare visade det sig att entreprenören inte ens klarade att få hälften av diametrarna på rätt cm. Längdövermål på 8-9cm.

- Södra uppfyller inte avtalets tilläggskrav på avverkning.

- Södra undanhåller uppgifter (flera maskinfiler, besked etc.)

- Entreprenören lär ha fått betalt för kvalitet som han inte uppfyllt.

- Hur många skogsägare som fått liknande fel på sina avverkningar är svårt att visa på.

- Södra ger besked som inte uppfylles i förhandling. (Erkänner felen men rättar inte till.)

- Södra försöker med utomstående auktoritet hota fram godkännande av liten rättelse. (Person utan insikt i ärendet, men uppträder med hot.)

- Södra kommer med motanklagelser. Påstår att skogsägaren genom åttagen flyttning av 13% av volymen, som lagts vid för dålig väg, då orsakat att virke blev för klent och blandats. (Ändå var det välta för välta som flyttades från punkt A till B.)

- Södra demonstrera sin makt genom att förhala uppgörelse. (Total  skada är ca 25.000 kr.)

 

Dessa metoder beskriver  jag från olika infallsvinklar i syfte att få slut på beteende som egentligen är oegentligheter.


RSS 2.0