virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

1 Så motverkas utveckling...

Ytterligare ett sedelärande exempel på hur god uppfinning/idé avsiktligt motarbetas av marknaden, när "underlåtenhet" hos inblandad part ger egna vinster, ändå man inte gör bästa arbete, men kan få "ordinarie" pris. Men OBS! Det skapar en ny gällande norm på fel nivå, som någon får betala!

En person gjorde ett uppgraderat uppföljningsprogram för att studera följsamheten i diameterintagningen i skördare. Genom studier på stamfiler kunde bl.a. följande upptäckas;

a. Dålig stamhållning kan upptäckas, som ger fel diameter till datorn och som i sin tur ger fel aptering med förluster för skogsägare och fel virke till köparen.

b. Lågt hydraultryck ger "nollavsmalning" med följd att datorn drar ut stockarna för långa. Apteringsförlust igen.

c. Lågt hydraultryck ger också kraftiga diameterfall just inför bitslut, när aggregatet skall stabilisera stamläget inför kap. Genom att studera frekvensen av dessa omotiverade diameterfall kan apteringsproblemet värderas. Apteringsförlust för skogsägaren.

d. Om kranen och aggregatet inte tillsammans följer matningsriktningen vid upparbetningen kommer aggregatet att gå diagonalt (som en älgfluga) och det hindrar kvistknivar att placeras väl intill stam för god kvistning och rätt därmed diameterintagning. Detta syns i analysprogrammet. Apteringsförlust.

e. Om stammen matats vårdlöst, medan det föll mot marken syns detta i stamfilen. Det orsakar nästan alltid fel volym och mer eller mindre fel aptering. Även här uppstår apteringsförlust.

f. Om föraren väljer omotiverat mycket stockar med manuellkap kan detta upptäckas i stamfilen. (Ger något snabbare matning fram till kap.) Speciellt om föraren inte kan prislistans lönsamhet, blir det nu dålig aptering. Givetvis apteringsförlust igen.

g. Stammarnas diagram visade hur skogen såg ut avsmalningsmässigt. Det gick även att värdera stamformen och därmed beståndsförutsättningar med detta program.

h. Det gick även att få hur mycket felaktig nollavsmalning som aggregatet orsakade i avverkningen (35% av matad timmerdel har förekommit). Även finish i mätningen mellan olika aggregat och inställning kunde identifieras. Utvecklingsläget hos tillverkare kunde uppmärksammas och bli vägledande vid köp.

Hur gick det med detta program, som bevakar ett extra virkesvärde på över 300 milj. kr/år? 

Taggar: Skogforsk, Södra;

5 Troligen propaganda....

Inte oväntat kom ett tydligt besked efter inlägget "3 Troligen propaganda..." från person som varit i kontakt med VMF.

Han bekräftar att artikeln i Skogsland har ett mycket alvarligt fel, när den påstår, att chauffören är ombud åt skogsägaren och skall bevaka att skogsägaren får rätt mätning. Det har aldrig varit så.

Om det är mätaren Linnéa Musikka som sagt det så felaktiga, eller det är reportern Mats P Ostelius som vantolkat något sagt, det får bli en senare fråga. Men påståendet är riktigt fel och förefaller bli ytterligare sövande påstående i marknaden för skogsägare.

Innan vägningen av ekipaget blev dominerande betalning til åkaren, så var givetvis chauffören en part som bevakade att mätningen inte spårade ut. Idag träffas inte mätare och chaufför om lasten vägs. Därför saknas fullständigt bevakning från leveranshållet idag.

Leverantörens namn nämns i artikeln, vilket får mig att undra, varför inte mätaren stoppade avslöjandet när artikeln korrekturlästes. Det är en viktig etisk regel, att inte avslöja mätförhållande hos specifik leverantör. 

Taggar: VMF;

684 D Södra behöver förbättras ...

Lena Ek uttrycker i reklamtidningen hur viktigt det är, att näringsbevakning förekommer. (OK. Men vem bevakar att Södra uppträder på rätt sätt?)

Det skrivs bl.a. att Göran Örlander arbetar heltid med näringspolitiska frågor i företaget. Har inte han ett specifikt arbete på Södra och fått jobbet som ordf. på Skogforsk? Hur många heltidsjobb och andra jobb får han ha?

Det liknar Hasse Alfredsson kroppkakor som hade tre halvor av liknande ingredienser.

Taggar: Skogforsk, Södra;