virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

2 Uppföljning

Fortsättning på uppföljning;

1 Om du har program för att läsa produktionsfil (maskintillverkares eller Skogforsk Timan) så begär hela filen. Timan är gratis  och acceptabel för begränsad kontroll (Kräver lite klurighet.). Om inte du har program så begär hela produktionen mejlad och utskriven i pdf- format. 15-20 sidor kan det bli.

2 Komplett fil ger oftast fler uppgifter som behövs för analys. Det fins köpare som inte skriver ut allt. (I begränsad omfattning kan jag hjälpa några och göra om fil till pdf om ni vill.)

3a Kontrollera omräkningstal på produktion genom att dividera mängden m3fub med m3 i m3to. (Om inte köparen har apterat din avverkning i m3to har köparen redan här orsakat dig förluster. Att aptera i m3to även vid betalning i m3fub är nödvändigt för att i någon mån hålla ner förlusten med fuskfub. )  SCA och Siljan är nya aktörer med fuskfub.

3b Ta också fram omräkningstalet ,om det inte redan finns på mätsedeln från inmätningen. Du skall vid matrisfub/fuskfub ha såväl m3tovolym och matrisfubsvolym angiven på mätsedeln. Dividera! Troligen är omräkningstalet lägre från mätsedeln. Då är du bland förlorarna. Hade köparen talat om det för dig? Om inte så begär kompensation för förlorad betald volym. Skördarens omräkningstal är mycket korrekt eftersom det är samma mätutrustning som tar både m3to och m3fubvolymen. Felkalibrering orsakar inga systematiska fel på omräkningstalet.

Lycka till! Du ökar din kunskap och kommer att bli mer rustad att förstå redovisning och hitta ev. fel. 

Taggar: Matrisfub, SDC, Siljan, Skogforsk;

651 Södra behöver förbättras ...

  Insändaren jag hade i Skogsland (22 april) anser flera var "talande" och lyfte fram vad fler också har sett. Kalibreringstaktiken jag nyss nämnde om, den anses trolig på den maskin som hade "undervolym" i produktionsuppgifter.

Bilden här under visar stubbar från en annan maskin på Södra. (Kanske kommer Södra att skicka en huggare att lågkapa stubbar i synfältet, som vi sett på andra ställen på Södra. Detta är som att "pudra över mässlingsutslagen och sen gå på fest". (Detta visade jag bild på i Kategori Södra. Även inspektoren nämndes.)

Skogsföretagen flyttar inte bara rågångar, de flyttar även normen för OK arbete på ett sätt, så skogsägare på en 20-års period förlorat en skotningskostnad extra. Samtidigt ligger virkespriserna ungefär lika i kr räknat. Den vackra "tavlan" på skogen har krackelerat, vilket även bör beaktas i vårt samhälle där "toppskiktet" skattefuskar, legaliserar orimliga löner, fifflar, skor sig på företag och medlemmar, gör dåliga jobb etc.

 

Uppföljning 1

Inläggen senaste tiden har gjort flera av er läsare överraskade. Tvekar ni ännu så gör era egna överslag. Det avverkas 90 milj. m3 om året.  Ca 50 milj. är från grövre gallringar och slutavverkningar. 350.000 skogsägare är de som överutnyttjas.

Förslag: Titta nu noga på din redovisning från årets avverkningar. Sätt dem inte bara i en pärm. Eller som det nämndes, en som lade papperen i en låda under soffan. Men katten sket i lådan, så han kunde inte ens deklarera.

En skogsägare hittade fel motsvarande ca 30.000 kr på en halvtimmes studier av redovisningen. (God timpeng.)

1 Kontrollera inmätta volymer mot maskinens produktionsrapport. +-2% må vara OK. Blir du tveksam om riktighet så begär även kalibreringsuppgifter. Får du inte uppgifter så är du något viktigt på spåren.!!!! (Skrivning här om Maa såg indikerar sämre noggrannhet.)

2 Kontrollera hur volymer stämmer mellan sortimenten. "Bekväm sortering" kan kosta dig uppemot 5 kr/bit bara i gränsläget.

3 Om massaveden ökat på sågsortimentens bekostnad då har du troligen slarv i aptering eller sortering, där många tveksamma bitar med "skador" förs till ett sortiment "där det blir tyst".  

4 Lägg ihop, det kommer mera.....

Taggar: ATA, Derome, Holmen, Maa, SCA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;