virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Hoppfullt 2

Virkesakuten har drygt 4.000 inlägg och ca 141.000 besök. Om ca 4 inlägg studeras i snitt, har ni sett över en halv miljon inlägg.

Tips i dagarna har lyft fram två nya förhållanden på avverkningar, som ni på olika sätt kommer att få del av här. Bearbetning på annat komplicerat förhållande har lett till sådant, som borde bli till nytta för skogsägare. Efterhand som det klarnar förmedlas detta.

Fortsätt att läs här i takt som de flitigaste, som läser tre ggr/dag.

- Det går inte att lova guld och gröna skogar, som vissa, gör, men därför varnas det som ni vet här för ,att för många skogsägare är inget dyrare än för lågt virkespris, saltad kostnad, minskat netto, förstörda bestånd, skadad mark, får inga avverkningsuppgifter, överraskning när det upptäcks att det är skiljenämnd i kontraktet, inköpare står inte för vad den lovat, kanske även slutat/flyttat, du slängs mellan olika personer i företaget när du begär rättelse, du får svaret: "stäm oss i Stockholms Handelskammare" (skiljenämnd), nästa skogsbolag du vänder dig till lovar "guld och gröna skogar o.s.v. o.s.v.
Taggar: SYDVED, Södra, Vida;

596 B Södra behöver förbättras ...

Ytterligare har det upptäckts på Södragallring hur det röjts i absurdum.

I beståndskant har låg vegetation tagits bort helt även i kanterna. Det är ju sådant man normalt lämnar på en sträcka av 15-20 m in i bestånd från kanten. Detta görs i syfte att minska insläpp av vind bland träden. Ibland var det 50 m mellan lämnade småträd i vindutsatt kant.

Just här ligger stor sjö väster om det nyss gallrade området.

Läste just att SLU skrev: "Spara träd av mindre storlek i beståndskanten, för att minska risken för vindfällen.

Södra gör precis tvärt emot. Hård gallring, tar med förkärlek bort de kraftigaste träden i beståndet som håller upp vinden i beståndet, breda vägar och bortröjd vegetation i beståndskant t.o.m. mot sjö.

När kommer smalare robusta maskiner och hovsam gallring med förmåga att göra god behandling mot storm. (Det skulle inte förvåna mig om "kursändring" sker från denna valda extremvariant och att Södra schangtilt försöker påstå, att de är "föregångsmän" i sammanhanget, på något som skogsägare visst om och begärt i många år.)

Taggar: Drivare, Fiberdrive, Södra;

Sågverk i Dalarna 64 B

Syftar på inlägg http://virkesakuten.blogg.se/2016/february/sagverk-i-dalarna-64.html

På Vida och Weda kan samma mentalitet ses om än med lite olika nyanser.

Lojalitet med chefer och vice versa oavsett allvaret i vad som upptäckts ha hänt.

Gemensamt tryck och simpel behandling mot den som drabbats och kräver rättelser.

Säger en sak även om den är osann.

 Säger en sak och gör en annan.

Ingen ordning på mätning.

Inte ens värdefullt virke blev anmält i tid.

Kan inte läsa kontrakt och följa det och ännu mindre vad skogsägare har uttryckt. I stället tränger den "virkeskåthet" fram som så ofta synts och gett Vida problem.

Även genom Vida har skog blivit förstört. Ett fall innebar att redan 3 år efteråt var ca 4 ha nerhugget i omgångar genom insekter, vind och avverkningsfel.

Oftast är det samma folk på Vida som är inblandade. Dessa förstör för Vida och entreprenörer också!

Taggar: Vida, Weda;