virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Nyhet

Mängder av artiklar i jord och skogstidningar uttrycker oro för vad som händer nu efter valet med det nya svåra utgångsläget.

Kaos kan bli följden en tid.

Då går mina tankar till vad som kan hända......

Sannolikt väljer ny svag regering ut "synliga" åtgärder, som drabbar de små grupperna. Jag tänker på mer varg, mer avsatt skog, restriktioner i jordbruk, snabba ändringar i djurhållning etc.

Skogsägare är något runt 2-3% av svenska befolkningen och anses förmöget. En splittrad grupp som är möjlig att "ta" från. Min erfarenhet är att kunskaperna sjunker och skötsel och ansvar lämnas till köparsidan.

Jordbrukarna är väl knappast fler och ibland samma personer som ovan. De har ont om tid.

Är inte detta sårbara grupper?

 

- Se behovet av att nämnda yrkesgrupper har kunskap och förmåga att skapa sammanhållning internt, kommunicera gruppens värde, förutsättningar och bygga upp förtroende i samhälle etc.

- Motsatsen gör grupperna till "måltavla" och hackkyckling.

57 Holmen misstag.........

Holmens nya prislista ger vid aptering med den förluster, som är långt över vad halva skotningskostnaden är.

- Skulle ni sälja virke till en köpare som ex, har ett "lotteri", där de vart annat år debiterar mer än dubbel skotning?

  Förresten, ni har väl inte glömt att Holmen hos vår skogsägare, där debiterade nästan dubbla skotningssträckan. Detta upptäcktes vid kontroll efteråt.

Taggar: Holmen;

57 Holmen misstag.........

Holmens nya prislista ger vid aptering med den förluster, som är långt över vad halva skotningskostnaden är.

- Skulle ni sälja virke till en köpare som ex, har ett "lotteri", där de vart annat år debiterar mer än dubbel skotning?

  Förresten, ni har väl inte glömt att Holmen hos vår skogsägare, där debiterade nästan dubbla skotningssträckan mot verklig. Detta upptäcktes vid kontroll efteråt.

Taggar: Holmen;