virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

847 A Södra behöver förbättras ..

Från olika håll undras vilken kunskap skördareförare har. Följande bild läggs ut på en vanligtvis typisk 4.2 meters "gallringsbit" efter en Södraförare. (Inte den enda.)
Jämför mot den raka biten som är parallell med den krokiga biten i bildens överkant.

Detta är ett tydligt vrak. Sådant som orsakar att mätaren vid anblick av detta blir uppmärksam, vilket kan innebära övertolkning av vrak i traven. Notera att mycket avmätningen är baserad på attityd och vilka tillrättavisningar mätaren fått tidigare. Det är långt från rätt mätt på varje trave. En del travar mäts utanför lagens krav.

Samma avverkning har fler egenskaper som är ofördelaktiga för skogsägare, vilket ni får se senare.

Fortsätt att skicka in bilder.

 
Taggar: Södra;

846 B Södra behöver förbättras ..

Fortsatt analys av lathunden på Södra.

Enligt förmodad prislista ser man att "krontalen" står för förändring av grundpriset  i kr per m3fub. Det borde förklarats i lathunden, men kanske vill Södra att skogsägare skall tro att de förlorar 75 kr (per bit) för en 308 cm kort bit i gruppen 18 - 21 cm. I så fall är det skrämselpropaganda som åter oroar, för att Södra som vanligt ska förstärka sina egna intressen. Kanske är det en gammal prislista som Södra nu använt på fel sätt. Det allvarliga är att det ytterligare sänker förtroendet för Södras information.

Om ni vill se vad olika längder innebär i kr mot "baslängd" (428 cm) per bit så titta på tabellen här under. (Vid översdragna prisklasser påverkas även genomsnittvärdet jag visar nu.)

Missa inte i listan att längdkorrektionen växlar vid 290 mm (mitt i en prisklass)

Prismässigt är Mönsteråsalternativet över 25 kr/m3 sämre än med Unneforslistan inblandad. En del beror på sämre tallpris och att endast 5 längder är tillåtna. Men en del beror på kombination med lönsammare klensortiment.

Lathunden förefaller vara ett försök att likna ett hjälpmedel jag lanserade på Södra under slutet på 80 talet, men redan då med större objektivitet. Vi nådde därför stor nytta med detta. Redan i nov fick Värösågen göra ny höstlista igen för vi hade lärt skogsägarna att undvika dåliga/prissänkta längder så bra så Värö fick brist på dessa längderna. När detta hjälpmedel slutade att göras vid millennieskiftet, efterlysters det på flera årsmöten, men Södra lyssnade inte. 20 år senare är det lanserat som en "nyhet"!
 
 
Taggar: Södra;

846 A Södra behöver förbättras ..

Här följer ytterligare exempel på hur Södra arbetar.

I senaste exemplaret av "reklambladet" Södrakontakt (levererad sista dagarna i september) fanns beskrivning av ett hjälpmedel som en app, som skulle ge goda råd till skogsägare omkring aptering av leveransvirke. Se bild (men flera felaktigheter). Flera personer på Södra har fått möjlighet att yttra sig omkring bristerna men avstår.

1 Det står SÖDRA TALLTIMMER men i så fall uppenbart fel sortimentskod 0120 eftersom det står för grantimmer. Men vid kontroll av den enda tall resp. granlista som Växjö har så är Tall Mönsteråstimmer "rimligt". (Granen har t.o.m. andra längder.)

2 "Längdönskemål" står det som rubrik. Om det är Södra önskemål eller det skall vara ett ekonomiskt regelverk för skogsägaren framgår inte eftersom flera fel finns i "rutnätet". (Återkommer med dessa.)

3 Efterfrågade längder står det i hörnet, men tolka det inte som något "förhandlingsbart". På prislistan står nämligen med fet stil "Endast nedanstående längder prisräknas".

4 Under rutmönstret står översättning för de förekommande färgerna i hjälpmedlet. Men inte vad krontalen står för, men enligt prislistan bör det vara förändring av grundpriset.

5 (Om du orkar mer så kommer här några upptäckter.) I rutorna finns krontal angivna. Men redan i gruppen 308 cm och 22 -28 cm så är det 15 kr fel.

För längden 368 cm är i gruppen 22 - 28 cm markerat med rosa och säger att längden är "nödlängd".

Men i prislistan står samma krontal men markering "Eftertraktade längder".

Längden 428 cm har i gruppen 22 - 28 cm siffran 0 och markerad som accepterad längd, medan den i prislistan har -5 kr och stör för "Ej önskvärd längd".

Längden 488 cm i grovlek 22 cm och grövre är markerade som Accepterade längder men i prislistan står  de som "Eftertraktade längder".

Längden 548 cm har 5 kr högre korrektion i "lathunden" än i prislistan som började gälla 2 månader före leverans av reklambladet.

Det kommer mer.

 
Taggar: Södra;