virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

2 M SLU undviker inte tillräckligt partiskhet, igen.....

Läsare här har diskuterat vad SLU-forskaren Lars Lundqvist senast svarade. Lundqvist syftade då på att forskning belyser bara de punkter som nämns i projektet och som ska behandlas.

Denna förenkling oroar flera och mig. Ex. en konsult som anlitas för kontroll och undersökning av tänkt verksamhet, denne tillåts  inte utelämna delar, som kan motsvara nära hälften, av det som påverkar resultat och framtiden för projektet.

En drog parallell med undersökningen omkring mjölk som presenterats i dagarna, där mjölk inte ens var avgörande för uppbyggnad av skellett. Sådant har forskning tydligt påstått och våra hälsomyndigheter också framfört. Det snarare förkortade livet. Varför har inte jordbrukare bakåt då inte ramlat i hop som en hög av benbitar? Det finns sannolikt en viss nyans i framställt, men det är helhet som är avgörande för livsstilsförändring. 

Jag förstår att också ni väntar på viktiga svar på allt som framförts nu några dagar till skogsforskaren Lars Lundqvist SLU.
Taggar: SLU;

452 B Södra behöver förbättras .....

Utöver förra inlägget om Södras medlemschef Magnus Bergs vinklade svar till  den kritiske och kunnige ekonomen Sune Håkansson kommer här även följande.

- Håkansson hade en kort mening i insändaren i samband med utbildning för virke, priser och självverksamhet, om nu saknad utbildning från Södra.

 Magnus Berg använder sen 80% av sitt långa inlägg till att vinkla detta till att Södra har utbildning och räknar upp sådana. Men de är av typ skogspolitik och att överlåta så skogsägarrörelsen gör jobben i skogen enligt Södras affärspolitik.

 Lita på skogsägarrörelsen, det är undertonen vid dessa utbildningar, trots att Södra har sina stora brister, som döljs i dessa "pratcirklar". Södras långvarigt olönsamma sågverksrörelse hade behövts ifrågasatts, men ingen tycks ha nämnt om detta.

Enda utbildningen som Berg borde få kredit för är motorsågskörkortet.

Några mil härifrån talas det om en röjkurs genom Södra, som blev så dålig att eleverna slapp betalt för kursen.

Berg försöker i stället påstå, att det finns absolut inga problem omkring det Håkansson tagit upp.

På detta sätt flyr Berg kritiken för att Södra kör över skogsägare med låga virkespriser, skötselmetoder, maskinval, rådgivning och nu senast med påslag på nära 15% av skotningskostnad, men utanför registrerad skotningskostnad, för att få inkomster även på nya markskoningsgarantin.

Södra beter sig som godisförsäljare som inte deklarerar innehållet och de som Konsumentverket påtalar fel hos. Södra tillhör de som inte "tar åt sig".

Skogsägarna behöver själva införskaffa utbildning på virke, förhandling, teknikval och egna beslut för att klara sig bättre.

Taggar: Södra;

452 Södra behöver förbättras .....

Tisdagens ATL har en debattartikel från Södras medlemschef Magnus Berg, som försöker marginalisera den kritiske och kunnige ekonomen Sune Håkansson. Denne hade sin artikel den 17 okt. Se den här under.

Sune pekar på Södras köp av virke från Kyrkan till priser, som inte går att verifiera vid kontroll. Detta tolkar Sune som att Södra betalar inte samma priser till alla, vilket han lär ha märkt i flera fall.

Men Magnus Berg vinklar i allra högsta grad texten i sitt svar.  Han hävdar först något, som är en klar felaktighet, d.vs. att Södra ger lika pris till alla. Han nämner inte med ett ord att den som levererar större volym får mängdtillägg enligt norm, men också pris som sen kan "sockras" efter förhandling.

 Dessutom har en stor skogsägare lättare att få rätt vid Södra gjorda fel på avverkning. Det sista har visat sig vara omöjlighet för skogsägare som är normal eller liten.

Ändå skriver Magnus Berg här en ren lögn "att varje medlem skall få rätt betalt oavsett kunskap eller storlek på fastighet".

Detta vet jag efter insyn i fall där kunnig skogsägare med för liten fastighet fått utstå en fruktansvärd simpel behandling av Södra, när denne hävdat sin rätt. Hot, ljug, förhalning, kränkning, svek mm har förekommit från flera personer på Södra, där Magnus Berg är en av dessa på Södra.

Södra har genom några misslyckade avverkningar dragit på sig synnerligen dåligt renommé, som orsakat stora bortfall av virke och tid, som nog kostat miljoner kr.

Detta var inte allt.

 

 
Taggar: Södra;