VMF SYD 2

Tidigare inlägg om hur VMF personal lovar att skicka uppgifter fortsätter här.

Therese Berg  skickade inte det dokument hon på Elmia påstod fanns, om att matrisfub är godkänd.

Redan i diskussionen på Elmia var jag tveksam till om hon kunde leta upp något bevis på att matrisfub är en godkänd måttenhet.

- Men Therese var faktiskt påstridig i diskussionen. Det var den typiska  auktoritära tonen, som användes från henens sida där hon "klev upp på piedestalen", som folk i "maktställning" utnyttjar när inte de har tillräcklig fakta att förmedla.

- Problemet ökade ju för Therese när jag lämnade min adress.

- Hon kunde ju inte då säga, att det finns inget dokument att skicka.

 

Therese har inte svarat på en enda påminnelse av 10-talet som skickats därefter.

- Flera kursgrupper har följt detta och medverkat till att svar skulle komma, men utan resultat.

- Inte heller sändning till vd, expedition och kontrollmätningschef på VMF har gett något svar.

 

- Vi vet nu att uppenbart ljög Therese Berg om, att detta dokument finns. (Att så är fallet har även verifierats av kontrollpersonal på VMF vid mina personliga kontakter. Dessa har aldrig heller sett något sådant dokument.)

 - Det nu inträffade är unikt, kränkande och tecken på dekadens i en organisation, som alldeles för länge visat dessa tecken. En del har vi ex. läst om i skogspress.

 

Följaktligen har VMF SYD visat att de medverkar i en felaktig volymberäkning, som de också vet är felaktig och därför inte blivit godkänd. Detta sker i en organisation som skall vara oförvitlig. Fy...! 


438 Södra behöver förbättras .....

Södra har dragit på sig dryga kostnader och fått dålig PR vid flera dåligt sköta ärenden.

Dagens skogspress skriver om några;

 

ATL: Södra har gjort förlikning med Jobbxtra efter Södras avhopp från skrivna kontrakt efter stormen Gudrun. Åtskilliga miljoner har gått åt i den soppan.

- Södra trodde väl som vanligt att de med sin storhet kunde "trycka ner" motpart och utnyttja minsta "glipa" i juridiken.

- Detta har Södra gjort även förr. Buffelmetoder. Sådana som ser bra ut för stunden men som belastar "allmänomdömet" om företaget. Jag känner igen detta från många diskussioner i skogkurser senaste 25 åren. Tänk på uttrycket "Det är lätt att ljuga sig fram, men svårt att komma tillbaka".

- Genom närstående har jag fått insikt i "denna soppa".  Maskiner arbeta ca 2 mil från mig.

- Kontraktet Södra inledde affärerna med Jobbxtra med gjordes på kollegieblock.

 

Skogsland: Södra fick kritik för att de inte deltagit i den riksomfattande överenskommelsen omkring brandsäkerhet vid skogsarbete.

- Nu tänker man om "inför galgen".

- Hur det blir för entreprenörerna, det är nu nästa tänkbara konsekvens.

 

Södra har fortfarande surdegar som inte är uppklarade. Lokala tjänstemän har bortförklarat virkesfel som närmar sig 50 kr/m3. Nye Skogsdirektören Håkan Larsson visar synnerligen dåligt omdöme och försöker bortförklara fel motsvarande halva skördarekostanden såsom normala i Södra.

 

Ännu har Södra mycket att åtgärda, om de skall framstå som "rejäl" affärspartner.


483 T Vida problem.

Händelserna vid Bureau Veritas certifieringskontroll ger en märklig bild av låg inlevelse, noggrannhet och objektivitet vid begärd kontroll.

- Som ni såg i förra inlägget, så ökade frimodigheten markant, att kritisera hos såväl BV, Pancert och Vida när de studerade virke från annan avverkning.

 

En märklig atmosfär uppstod när vi kom hem till skogsägarens gård. Då försöker chefen på PanCert Göran Karlsson flytta fokus från felen i gallringen till atmosfären som blivit följden.

- Han säger "Det har blivit onödigt prat i bygderna runt gallringen. Det är en slump att det blivit så här........."

Han uttryckte lite mer av "samma anda", som kändes mycket osympatiskt uttryckt av en organisation, som skall utföra opartisk kontroll på Vidas arbete. Dessutom hade han vid två tillfälle sett mängder av fel från Vida och noterat i skrift tiotalet av dem (113 st vid full dokumentation).

- Skogsägaren som varit nästan helt tyst under förmiddagen, han kände sig grymt förnärmad av Göran Karlssons försök att flytta fokus från Vidas många och tydliga fel till honom i stället för att han försvarat sig.

- Skogsägaren tömde sig nu på ilska på ett ögonblick och förklarade i tydliga och "osminkade" ordalag vad som hänt på avverkningen och bad Göran förklara sig varför då upptäckta fel var bagateller.

- Kravet var tydligt och kraftfullt. Flera års besvikelse över behandling och dålig kvalitet från Vida i nästan allt och PanCerts skogskontroll i lågskor etc. den kom på okonstlat sätt fram på ett ögonblick.

- Göran blev helt ställd av tonen och andan, som inte kommit från "det hållet" någon gång tidigare. Han förmådde inte säga något.

 

- Roland Offrell BV fick rädda situationen/Göran Karlsson.

- Roland gjorde i stället en muntlig sammanfattning av vad han noterat på Vidas gallring. Uppräkningen kändes tyvärr lovande och han fick uppskattning för den. Tyvärr var den simpla skrivning i det simpla protokollet bara en begränsad del av det då muntligt framställda.

 

Begär skriftligt dokument genast eller dokumentera själv, helst med inspelning.


Skogen. Jämförpriser 16

Åter prestera tidningen Skogen en dålig information i sin tidning idag.

Skogen fortsätter att kalla sina pristester för vad köpare "ger" för normalbestånd. De skriver att det "återspeglar priset när normalbestånd avverkas".

- Detta är mer än fel. Det är lögn och bedrägeri!

- Skogen vet att priserna som de använder, de är inte är slutpriser för något företag.

 

40-70 kr/m3 kommer till hos nästan alla, men varierande mycket. Om detta finns inget skrivet. Sannolikt för att då försvinner möjligheten för jämförelse.

 

Varför gör inte Skogen en enda kontroll värd namnet på detta förhållande?

 

- Skogen skryter med att var den "vänliga tidningen". På detta sätt skapar den trevlig och falsk atmosfär, som runt virkespriserna missgynnar den måttligt kunnige skogsägaren.

 

Skogen anser sig vara kompetent på prislistetester men visar inte detta i presenterade omständigheter.

 

- Tyvärr har Skogen i ca ett år lovat att bättra sig men inte tagit mer än ett halvt "tuppfjät" i rätt riktning på denna tid. Vid kontakter lämnas inga svar numera.

 

Hör gärna av er.


437 B Södra behöver förbättras .....

Södras minimala teknikintresse har gett följande frågor;

Vad hände i branschen om skogsägare ser att de håller på att bli "akterseglade" genom att tillverkare levererar produkter som inte utvecklats (säljer sin egen skit först)?

 

- Kommer skogsägare gemensamt att sätta tryck på leverantörer av skogsmaskiner att använda lämpliga komponenter?

- Varför är intresset så stort för mindre avverkningsmaskiner? Beror det på att det kan löna sig tillsammans med egna ambitioner och mindre skador? Är det då de dyra stora maskinerna som skapar just "denna möjlighet"? Vilka signaler sänder detta?

- Idag kör skogsmaskintillverkare parallellt mot varandra med små modellserier jämfört mot "den gula sidan", vilket fördyrar skogsbruket.

 

 - När börjar skogsägare att påverka skogsbolag och forskning?

 

- Vilka kanaler har skogsägarna att påverka tillverkning och bolag?

 

Försök att se möjligheter, gör en insats och stötta varandra!


53 Holmen misstag.........

Ni bör dra slutsatser av Holmens simpla agerande.

 

De visar ingen ödmjukhet ens för att de "glömt" att betala ut dubbelcertifiering, så sent som 2 år och 2 månader efter kontraktskrivning och skyller bara på att de inte hann med att lägga in uppgifter i systemet i tid.

- Tydligen anser Holmen att de och inköparen inte har skyldighet att ens kontrollera vid redovisning av uppdraget, att alla ersättningar är med.

- Åter visar det sig att Holmen agerar på följande sätt : vi kör "innerkurvan" och ser inte skogsägaren några fel, så letar vi inte efter några.

 

Notera att det runt uppdraget förekommit anmärkningar, kritik, krav, frågor framförda i upprepade handlingar till Holmen från markägaren under mer än 1.5 år .

- Ändå kontrollerar inte Holmen självmant en enda av tiotalet brister, som Holmen orsakat genom dåligt arbete eller redovisning.

 

I stället hävdar chefen Torbjörn Elofsson att arbetet är gjort korrekt och i vissa avseende bättre än normalt för området.

- Inte ens specifik räntekompensation för att certifieringen betalades ut först två år efter avverkning. Än mindre någon ersättning för att skogsägaren fått leta upp alla felen.


483 S Vida problem.

Ni har säkert noterat att Bureau Veritas under certifieringskontrollen inte någon gång själv markerade, att område vi gick igenom var ens tveksamt skött av Vida.

- Därför är följande som inträffade på transportsträckan tillbaka mot gården anmärkningsvärt.

1 BV fick blicken på en trave efter saneringshuggningen av de barkborreskadade områdena, några (3-4) döda barrträdsbitar i energiveden. BV hävdade att denna döda veden skulle lämnats kvar i skogen. OBS att nu fälldes självmant omdöme direkt om utfört arbete: "Så får man inte göra".

 

2 Några hundra meter senare passerar vi en barrvedstrave från samma avverkningsomgång med barkborreskador efter Vidas  felaktiga gallringar i gammal slutavverkningskog.

- Då uttrycker Vidas certifieringsansvarige (Tony Axelsson) en aggressiv fråga: "vet du om entreprenören är certifierad?"

- Jag kunde bara säga att det utgår jag ifrån, han har varit på kurser och är väl förtrogen med certifieringsorganet EC Skog. Känd i bygden för bra jobb etc.

- Detta nöjde sig inte Axelsson med. Han hävdade att detta skulle jag och skogsägaren kontrollerat på handlingar från utbildning.

OBS att Vida utförde 1700 m3 gallring på simpelt sätt med entreprenör, som inte var certifierad. Om övriga som gjorde mer skador vid arbete var certifierade, det har inte gått att få klarhet i.

 

Men Axelsson sa lika mycket i detta läge som under 1.5 dagar tidigare med kontroller på Vidas arbete.


Tack!

Hoppas att inläggen här bygger upp en vilja hos er att förändra skogsbranschen. Antalet besökare är fortfarande i ökande takt. Ex. var gårdagen den bästa tisdag jag sett.

- Om det ökar med besök från bolag klarar jag inte att bedöma, men Södra, Holmen, Skogforsk, SLU, Skogsstyrelsen, Vida (förståss) m.fl. dominerar.

- Virkesmätare tror jag finns i den stora mängd som bara står under Telia.

 

Inse att du kan på många sätt påverka utveckling till det bättre.

Gör det med inlevelse och inhämta kunskap.

 

(Jag försöker få besked från en som kritiserat och skall vara från skogsägarledet, som hävdat sin goda kompetens. När jag ber om att få se prislista och del av mätsedel, så är allt försvunnet från förra årets virke. När jag ber om hans beskrivning av vilka grunder han då apterat efter, så blir han "tyst". Denna sorts agitatorer för inte utvecklingen framåt. Kanske är han inte ens skogssägare.

Därför ber jag er att i minst möjliga mån använda anonymitet här.)


42 Fiberdrive

Följande kunde stått i fler Kategorier på Virkesakuten;

En debattartikel i ATL 26 aug. pekar på  "förlamningen" i skogsbruket.

- Ex. utveckling begärs av motpart för egen vinning. Läs artikeln på något sätt.

 

Den suboptimering som förekommer i skogsbranschen är skadlig. Södras marskoningsgaranti är en sådan typisk extra kostnad, som har syftet att vara först och bli populär, men inte lönsammast när kalkylen gransaks av väldigt många skogsägare.

 

Skogsmaskinerna är "kåldolmar" som lappats och byggts på utan att vid lämpliga tillfälle börja på nytt koncept. Gamla komponenter "måste användas" tycker tillverkarna.

- Sannolikt är Besten och Fiberdrive utrustning som väckt nya tankar. Inte minst minskad bränsleförbrukning, som kan bli uppemot 30-40%. Men dessa har "stört" branschen.

 

Skogen är vårt lands viktigaste nettoproducent. Ändå sker så lite på maskinsidan, i en bransch med denna tyngd.

 

- Ett ökat virkesvärde på 500 milj. kr/år (10 kr/m3) är möjligt med central information och eftertanke. Lika mycket till går att erhålla med utbildning. Men Skogforsk lyssnar inte på förslaget, trots min upplysning på flera nivåer.

 

- Är det storföretagen som själva vill dela "Mästarens mantel" och skogsägaren och andra som "måste spela med?

- Så länge bolagen använder "piskan" mot entreprenörer och skogsägare för egna "om än begränsade" vinster, så kommer inget att ske. Många entreprenörer har tappat sin yrkesstolthet. Vad blir följden?


VMF SYD

VMF SYD hade en monter på Elmia 2013 , där en stocks volym skulle bedömas i m3fub.

Therese Berg från kontrollverksamheten fick frågan, om det var matrisfub eller äkta m3fub som avsågs.

- Therese svarar att det är i princip samma sak.

- Jag ber henne förklara, hur det kan vara så med olika avsmalningar på stockarna och olika medellängder på virket.

- Hon säger då att "matrisfub fungera alltid på partinivå".

- Jag frågar då hur stort parti, det måste vara för att bli rätt.

- Therese börjar bli besvärad av frågorna och svarar "lite ansträngt", "det skall vara ett ganska stort parti".

 

Jag frågar med tydlighet, om hon anser, att alla stora partier får rätt volym med matrisfub/fuskfub?

- Jag minns inte exakt ordval men hon hävdade att matrisfub är godkänd.

- Eftersom det inte visats något sådant dokument vid frågor under 13 år ber jag att få se detta godkännande. (Jag minns ju Lars Björklunds svar i Skogsland, om att matrisfub har inget godkännande, men det används ändå.)

- Therese Berg säger att godkännandet finns på VMF.

- Jag lämnar mitt visitkort och ber med tydlighet, att jag skall få detta godkännande, vilket Therese lovar att skicka efter att sett på kortet vem jag var.

 

Hur tror ni det gick?


18 SLU visade följande varningar för matrisfub/fuskfub

Flera skogsägare har nämnt hur fel de anser att SLU testen på matrisfub var.

Att testa på en köpares stockar är fel, om det skall visa konsekvenser för flera hundra andra köpare.

 

SLU avstod att testa på fler köpare med olika längdkrav. Följaktligen är en mycket marginell del av matrisfub  kontrollerat.

- Ytterligare subjektivt i sammanhanget var att bara testa en köpare, som ville ha medellängd på timmer, som t.o.m. är kortare än baslängd 43 dm.

 

Skogsägare reagerar nu för att de har genom SLU testen blivit manipulerade av köparsidan, som sövt skogsägare många år nu. Köparna har använt en subjektiv test som försvar för vad som är felaktig volymräkning på huvuddelen av dagens timmer vid betalning med matrisfub.

- Ex. köpare presenterar längdfördelningskrav där ca 80% av virket skall vara 49 dm och längre. Inte oväntat är Vida  ett av dessa sågverksföretag.

 

Självklart måste hälften av virket (49 dm och längre) nu apteras långt även i större avsmalning eftersom  endast ca 35% av god avsmalning för dessa längder finns i normalskog. Nu begär Vida ca 80%

 

Reagera! Förlusten är ofta 30 kr/m3.


437 Södra behöver förbättras .....

Södras teknikfolk har ju en tid visat lågt intresse för drivare och det gasprov som Energimyndigheten var positiva till.

- Denna avvisande inställning har en början vid Håkan Larssons tillträde som skogschef.

Samme person har hävdat att 20 kr/m3 är normal apteringsförlust på avverkning som Södra gör.

 

Inse vilka företrädare som skogsägarna har.....


41 Fiberdrive

Skogforsk har fått ny vd.

Charlotte Bengtson har kort presenterat några av sina ambitioner som hon tänker arbeta för från 1 jan.

- Charlotte skriver: "Skogsnäringen och Skogforsk spelar en viktig roll i omställningen till ett biobaserat samhälle".

 

Det finns därför anledning att ifrågasätta varför inte Skogforsk redan varit mer pådrivande tillsammans med Energimyndigheten i projektet med Fiberdrive, som var framme vid "dörren" men de tog inte i handtaget. Sannolikt var det skogsbolagen som var största bromsarna i sammanhanget.

 

- Skogforsk har för lång tid sedan fått 50 milj. kr för utveckling, som inte enligt känt resulterat i något tydligt blivit redovisat. Istället är det fullständig dunkelhet vid förfrågning.


483 R Vida problem.

Detta hände också vid Bureau Veritas certifieringskontroll;

Intill den av Vida krossade trumman fanns 1/2 ha av de mest viktiga ungskogsbestånden att gallra på fastigheten. Det var gallrat runt om i upp till 80 årig skog. Detta område var dock överhoppat av Vida och likaså på två område till. Medeldiameter på uttaget på 9-10 cm ansågs sannolikt för lågt för att vara intressant.

- Noteras skall att kontrakten avsåg på "barrsidan"  gallring i typisk förstagallring. Vida undvek de tre yngsta ungskogsområdena, som i huvudsak var klena och oröjda.

 

 BV-kontrollanten medgav att det var stort gallringsbehov i området. Men inget  skrevs i protokollet om detta heller.

 

Så här arbetar Bureau Veritas vid certifieringskontroll.


436 Södra behöver förbättras .....

Detta misstag som Södra gjort på region Väst, som nämnt om i många inlägg, har en parallell händelsekedja också till förtroendemän.

 De lämnades en inspelning. En inspelning som belyser ledningsperson från Södras vulgära yttrande vid förlikning.

 

 Yttrandena var kränkande och av sådan kraftig art att de ofta orsakar "motanfall" från tilltalad, vilket dock inte skedde nu. Notera denna typ av utkast.

- Kanske var hoten därför avsiktligt uttryckta så vulgärt just i avsikt att motparten skulle svara med "samma mynt" och detta skulle utnyttjas av Södra senare, i syfte  att kunna påstå att skogsägaren är "obalanserad".

- Notera  att närvarande lokala verksamhetschef på Södra inte ingrep vid övertrampet, utan lät det fortsätta.

- Det inträffade är mycket besvärligt för Södra just nu. Inte minst beroende på att många andra ledande personer har lyssnat på inspelningen av "utbrottet" och kan inte på något sätt försvara detta uttryckta mot en ägare i Södra.

- Flera skogsägare har också lyssnat på hoten.

- Skogsägaren har genom detta skedda ett övertag, som Södra har svårt att klara sig mot.

 

- Förtroendemän har tydligen "mått illa" av inspelningen och en skyller efter att ha haft den i flera månader på, att han inte hunnit lyssna på de ca 5 minuter som inspelningen  omfattar.

- Han bad om en veckas tidsfrist ytterligare, för att kunna anslå tid för lyssning (5 min).

 

Förtroendemän som agerat med avståndstagande i ärendet är Per Larsson, Karl-Åke Lagerkvist, Sture Larsson, Fredrik Ljungdahl m.fl.

Notera att dessa under lång tid undvikit att agera vid tarvligheter från södraledning, felaktig skördare, dålig aptering, principfel etc. som drabbar många skogsägare.


RSS 2.0