virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Södra behöver förbättras ...

Förra inlägget har gett behov av följande tillägg.

Med utgångspunkt från de 800 kr/ha i merkostnad för klok gallring (20 kr/m3), så kan dessa pengar också jämföras med volymen vid slutavverkning. Dagens volym ca 350 m3 (G28) är ju lågt när bestånd på 500 m3 ser lätt ut att nå genom kontroll på område som absolut når detta. 600 m3 ser jag som möjligt efter en god gallring. Eftersom jag sett resultat efter skogsägarskött skog med 1000 -1500 m3 (något bättre bonitet) så måste dagens skötsel starkt ifrågasättas.

Med lägsta ambitionsnivå på 500 m3/ha bli utslagen merkostnad 1.60 kr/m3. (Samt ränta.)

Jag upprepar, att om du slipper tre vindfällen/ha, så är kostnaden hämtad redan där.

Jag vill med detta perspektiv peka på dagens galenskap där inköpare fokuserar/skrämmer med en kostnadssiffra, så den ser stor ut i diskussionen och skogsägaren ska acceptera bolagets stora maskiner, som skapar större volymer för köparen. (Dessutom gillar de inte att gallringen ska ge minus och gitter inte att förklara det jag skrivit idag.)
Taggar: Fiberdrive, Södra;

808 Södra behöver förbättras ...

Södra vill nu få PR genom miljoner till forskning om skogsvård. Samtidigt vet vi från skogspress att Södra inte ens har råd att lämna avverkning till utveckling av maskiner som använder beprövad teknik. (Ändamålet helgar medlen. Eller är det "svågerpolitik" för att hålla skogsforskare med jobb?)

Om Södra får in pengar från skogsägare genom markskoningsgaranti på 2 milj m3 så är det dubbelt mot nämnda forskningsförslaget.

Tänk en stund igen igen på vansinnet att titta på 20 kr/m3 i merkostnad på en gallringsvolym på 40 m3/ha. Det blir 800 kr/ha.!!!!!

 Vad är minskad markpackning och vindfälld skog värd per ha? Lägg till att det är fler träd som växer om det är smalare stickvägar. Fler huvudstammar blir lämnade. (800 kr motsvarar ca två huvudstammar mer vid slutavverkning.)

Men notera det viktiga! Beståndet du startade i hade troligen 200 - 250 m3/ha. Följaktligen är merkostnaden under 4 kr/m3 i ursprungsbeståndet.

 Tror du att du kan skapa dessa 4 kr/m3 under 30 - 50 år framåt genom bättre anpassad gallring och maskinval?

Vill du fortfarande välja tunga maskiner och aggressiv gallring?

Taggar: Fiberdrive, Södra;

15 Elmia

Efter bara några metrar inne i Södras monter kommer en grönklädd person och frågar om mina Södraintressen. Jag är intresserad av att höra mängden stamfelsved på Södras avverkningar (avser massaved  över 14 cm). Mannen var förtroendeman, men han skulle hämta en tjänsteman som kunde svara.

Han kommer med en man som frågar vad det är som jag frågat om. Han tittar på mig. Han ruskar på huvudet och rör sig hastigt bort från mig (varför?).

Kvar står en förtroendeman med ett "Monalisaleende" och försöker i stället orientera sig själv om stamfelsved som uppenbart för honom är ganska obekant i mängd och övriga förhållande.

Han har provat stamprisbetalning och  han är nöjd med årets avverkning i denna betalningsform eftersom det gett ungefär samma summa som tidigare avverkningar.

Han kunde inget om hur mycket stamfelsved det blivit hos honom.

Han kunde bara lämna en uppfattning baserad på "sista raden" i redovisningen.

Att Södra är förtegen om mängden stamfelsved och att priset är 30 kr lägre än barrmassaved och ännu lägre än granpriset det bekymrade honom inte. (Vad pappa gör är alltid rätt.)

Att Södra tar konsekvenserna av felapteringar och spill det tyckte han var bra. Att det är förödande för Södras sågverksverksamhet som är en 40 årig katastrof det tänkte han inte på förrän jag påminde.

Att Södra tillämpar en missvisande kvalitetssäkring som inte ens ger besked om övermål eller bevakning av viktiga diametrar det var obekant.

 Är verkligen förtroendemännen så enkelspåriga och okunniga? 

Taggar: Södra;