virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

576 Vidaproblem.....

Flera skogsföretag har använt agerande som antyder om hur gammaldags makt försöks plockas fram igen.

Skogsbranschens tarvligheter känner ni till härifrån Virkesakuten i stort, men försök lära även av följande, som är vanligt vid uppkomna fel. Detta är skäl till näring för upplysning skogsägare emellan. Ni skogsägare kan ha nytta av att känna till detta. Följande hände efter allvarliga fel.

Vida framförde en handfull gånger under tiden utredning pågick, att vi vill reda upp. Det var de upptäckta felen hos skogsägaren, som fått sin fastighet förstörd (bl.a. 20 ha slutavverkningsskog upp till 105 år gammal gallrades.) Men det var bara tomma löften om vilja "att reda upp", från Vida för att "vinna tid" och känna av situationen och lyssna av och "tömma" skogsägaren på argument. Därmed ska skogsägarens argument framstå som skåpmat, när avgörande förhandling skall ske senare.  Yttrande typ "det har vi hört" kommer från motpart och det framförda blir "mentalt" nervärderat och "avdiskat". Bara 5-10% av bevisade fel ville Vida ersätta. Kräv därför tydlighet från den felande parten mycket tidigt.

ATA, Holmen, SCA, Vida Weda, Sydved är några som gjort exakt som ovan.

Taggar: ATA, SCA, SYDVED, Södra, Vida, Weda;

81 Sågverk i Dalarna m.fl.

Från inköpare på stort företag framfördes följande (sedelärande) förhållande.  "Jobbet var krävande och inte lön i relation till prestation". Mest reagerade jag för hans kritik mot ledarskapet. Detta märks på fler håll och är beskrivet genom olika händelser för mig och ibland nämnt här på Virkesakuten. Följande händelseutveckling har setts;

* Med entusiasm tar inköpare sats i en ny anställning. Företaget tar en del "lärpengar" och det jagas leverantörer fullt ut. Snart har leverantörsskaran vuxit. Full rulle.

Nu börjar redovisningar och kontroller på inmätt att pocka på tid hos inköparen. Igångsatta jobb på vägar, diken, markberedningar etc. tar ytterligare av ursprunglig kontrakteringstid. Det första som märks är att virkesanskaffningen blir inte vad den varit. Detta är företagets måttstock och det påtalas för inköparen. Livet blir inte lika "rosenskimrande".

En del givna löften till entreprenörer påpekas när det händer för lite av sådant som inköparen lovat.

Nu är det inte lika lätt att förhandla upp lönen för inköparen.

På de företag där det finns varierande cyniska ledningspersoner kommer de "syrliga" kommentarerna uppifrån. Jämförelse görs mot inköpskollegor och vissa av dessa väljer då att backa upp (fjäska) uppåt, för att stärka "sin" position.

Vissa mellanchefer kommer i kläm. Nu börjar entusiasmen krackelera "både här och där". Om inte vd:n har suttit sina 5 år och byter arbetsplats, så väljer den alltmer plågade inköparen att byta köpareföretag. Tar i bästa fall med sig en del leverantörer och får högre lön på nya stället. Inköparen kan kasta av sig tungt jobb, surdegar, misstag, ouppklarat, arga synpunkter etc. Livet leker igen.

Skogsägare (på gamla företaget) som väntar på utlovade fördelar får vänta på "Messias".  Åtskilligt hamnar "mellan stolar" nu. Köparen säger till skogsägaren vid problem "tyvärr inköparen har slutat". Ovanstående resulterar i att inköpare flyttar lika frekvent som statare eller möjligen bara byter inköpsområde inom företaget.

Flytta läsningen igen till *. (Snart känner du igen förhållandet.)

Taggar: ATA, Derome, Maa, Mellanskog, Moelven, SCA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

Vem bestämmer....

Det är uppenbart att ni skogsägare behöver ställa krav på vilken maskintyp ni vill se i er skog. Räkna inte med att virkesköparen är den bäste att driva detta behov till det bästa. Varken i din skog eller på sikt.

Flera kanaler säger att skogsföretagen, om de inte helt har tagit bort teknikavdelning, så har kompetenskravet sänkts (ändå är titeln teknikansvarig). Har Vida, Weda och Derome någon teknikansvarig värd namnet? 

Företagen vill spara pengar. Om alla måste köpa det som finns (även dåligt) så är ju konkurrensen den samma mellan företagen. Det är skogsägaren som får ta förlusten.

På detta sätt uppstår heller inget "kiv" mellan bolag och tillverkare, som svärtar affärsrelationerna när egna maskiner skall köpas in.

Entreprenörerna stöttas sen av bolagen och vice versar (se inlägg om hur Skogsentreprenörerna "slickar uppåt").

Leta upp de skogsföretag som går mot strömmen. Med strömmen flyter döda fiskar.

Taggar: Derome, Skogforsk, Södra, Vida, Weda;