virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

516 Vida problem.

I klartext bör sägas att Vida väljer att inte betala korrekt för virke Vida avverkat.

Uttrycket må vara kraftfullt, men det är vad som hänt på avverkning på flera ersättningsnivåer.

Ex. certifieringsersättning har inte betalats ut. Inget  i kontraktet antyder att det ingår i priset. I stället står certifieringsförhållande senare i kontraktet.

Inköparen skriver på andra kontrakt separat om certifiering.

Men hos en okunnig certifierad skogsägare varken skrev Vida något eller betalade någon certifieringsersättning.

På avverkningen är certifieringskontroll gjord  med omdöme som påtalar att det är unik förekomst av brister mot certifieringen. Är det därför Vida anser, att de inte behöver betala någon certifieringsersättning?

 För att behålla uppemot 15.000 kr är tydligen Vida beredd att dra på sig långvarig kritik även om det innebär att skogsägare aktar sig eller drar sig undan Vida. VARNING!

Taggar: Vida, certifiering;

16 SLU undviker

Min erfarenhet omkring brister i SLU:s exkursioner och svar som forskare gett har gjort mig tveksam till objektiviteten i verksamheten SLU utför. Läsare här drar liknande slutsatser.

Jag ställde ju frågor till exkursionsledningen omkring några förhållande omkring exkursionen på Siljansfors i november. Han svarade inte utan det överlämnades till Lars Lundqvist SLU, som svarade i mejl.

Besökare reagerade ju för att inte Lundqvist kom tidigare till Siljansfors, så han varit med från start.

Lars Lundqvist svarade: "Att jag inte kom tidigare berodde på att planet från Arlanda till Mora blev flera timmar försenat pga dimma på morgonen i Sveg."

Jag vet inte orsaken till varför han inte kunde varit på plats dagen före.

Besökare noterade att Lundqvist också valde  att köra hyrbil efter bussen och inte var kontaktbar då för besökare i bussen vid förflyttning.

Lundqvists lillgänglighet ansågs negativt påverka värdet av exkursionen. Detta förstärkte ett "avstånd" mellan honom och besökarna. 

Taggar: SLU;

515 Vida problem.

Några exempel med avverkningar där skogsföretag orsakat lågt virkesvärde, stor vrakmängd, stort övermål etc. har nämnts här. Från flera håll skissas förluster på 20 kr/m3 och mer än det dubla på grövre skog. Detta ger då minst en miljard kr/år i förlust. Ändå är det ingen som aktivt erkänner eller åtgärdar detta.

Inte ens Skogforsk som ser detta förfall vågar ens upplysa om detta problem. De t.o.m. förnekar att medverka i att upplysa om detta.

Företag har fått tipset att informera/utbilda i detta och göra det till en konkurrensfördel, men det har stannat vid en tanke hos någon och ex. Derome t.o.m. avböjde.

- Nuvarande systems struktur är så djupt rotat, att det är svårt att bryta med nuvarande generation ledare i företagen, som vill dominera över sina medarbetare.

Uppenbart är det stort ljug när bolag marknadsför sig, med att "de gör det bästa för skogsägarna". Vida använder ex. dessa uttryck frikostigt. Noggrannt studerade avverkningar tyder på motsatsen. Där inte skogsägaren direkt kan se att ersättning saknas, där är lättare att hitta fel.!????

 Det bästa är i så fall inte särskilt bra!

Taggar: Derome, Skogforsk, Vida;