virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

2 Eftertanke...

Uppgifter från några skogsägare som försökt utveckla bolag, institutioner och myndigheter visar att nästan 50 synpunkter per person under en tvåårsperiod, frågor eller förslag inte blivit besvarade från sådana parter. (Det kanske du upptäckt, det är inte bara något som hänt dig, även om de som berättat för mig är "plogbillar".)

De skogsägare som meddelat sig har sina mesta dåliga erfarenheter med Södra.

Speciellt om kompetensbetonade förhållande berörs, då kommer inget svar.

Ännu "tystare" blir det om det önskas förklaring omkring något populistiskt som sagts begärs.

Här känner vi igen konsekvenserna av det Moa Berglöf skrev om "Lögnpopulismens" konsekvenser som visats här 23 aug.

Fundera på om kunskapen är tillräcklig i dessa personer som agerar på detta sätt.

 (Hylte Kommuns skogsansvariga visar sig ha kunskap lägre än vad jag sett hos ny skogsägare. Det tycks inte vara kunskap eller fallenhet som gett dem skogsansvaret också, att hantera det på "en led av något finger".)

Taggar: SYDVED, Södra, hylte;

71 Sydved....

Förra inlägget om hur låga ambitionerna är att bygga skogsmaskiner som är skonsamma också mot marken. Ligger en gallring i bolagets plan, så hoppar de inte över gallringen, även om väderleken blivit sämre. Man låter i stället en varierande förstörelse bli följden. Allt från mer körskador, hårdare gallring för att få mer ris att köra på och att ta bort återväxt på mossmark, det blir följden.

Är det sysselsättning för maskiner och vinst i bolag som är viktigast med nutidens avverkning?

 För var det beståndsvården som skogsägaren hade som motiv för gallringen.

Här är bild på hur Sydved skötte skog så en 50 års utvecklingsfas till ny skog avlägsnades. Dessutom tre överträdelser mot skogsvårdslagen och lika mångaskötselfel. Ex. bara halva normala grundytan kvar. (Sydved svarade Skogsstyrelsen frankt, att så brukar vi göra på sådan mark.)

Se bild!

 
Taggar: SYDVED, Södra;

122 Fiberdrive.......

Inför en kurs i skogsvård har jag förberett besök på mosse som dikades på 70-talet och en del mogen tall och björk fanns för avverkning och bestånd på gång underifrån fanns, för att bevara en del yngre tall och vårda björk som behövs för dränering. Granen var en tid framåt naturlig att gynna. Givetvis är det ett "Kontinuitetsskogsbruk" som är tänkt här.

Vida gallrade området för några år sedan efter det att skogsägaren försiktigt röjt i området med avsikt att ta bort buskar som stod nära träd, som skulle bort. En viss enkelställning av underväxt gjordes med lämnad mängd som, skulle tillåta att en del av det lämnade skulle förstöras när "mogna" träd arbetades upp.

Gallringen gjordes i bästa sensommar förhållande. Skogsägaren nämnde att spårbildning som skulle orsaka "gyttjepölar" när ruvan längre tid står under vatten skulle undvikas. Eftersom något tveksamt lämplig maskinpark användes, valde skördareföraren att plocka till sig all ofälld underväxt inom kranavstånd och lade detta i vägen.

 Följden blev att 50 års utvecklingsfas på återväxt är borta. P.g.a. att inte maskiner med bärighetsmarginal finns väljer förare att förstöra beståndet, i stället för att invänta bättre förhållande.

Jag vet att det finns bättre tekniska lösningar som med möjlighet till mer än dubbla markskoningen och ändå större last kan utföra dessa jobb.

Det finns flera tekniskt ansvariga personer i stora företag som också sett dessa arbeten och borde förstå nyttan, men tycks inte lyfta en finger. Södra, Sveaskog m.fl. har varit nära dessa avverkningar. Vad jag förstår, gör de inget konkret som hjälper skogsägare.  Finns det ingen skogsägare som vågar trycka på behov av användning av bättre maskiner mot mark, bestånd och miljö, när det bevisligen finns prototyper, som har dessa egenskaper?

Se från inlägg 20 i kategori Teknik.

Taggar: Skogforsk, Södra;