virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

88 Fiberdrive

De stora bolagen har ju bett Fiberdrive uppfylla komplicerade krav på en nya drivare. Detta har Fiberdrive klarat av över förväntan, men då vill bolagen att Fiberdrive skall lämna dessa unika lösningar till de etablerade maskintillverkarna.!!!????

Fiberdrive har ju t. ex. sänkt bränsleförbrukningen ner mot 50% genom bra lösningar på många förhållande genom helt nytt tänkande.

Ett ex. En konventionell skotare med 6 hjul som skall gå över ett hinder på 50 cm som är drygt en meter långt måste lyfta uppemot hälften av bruttovikten ca 35-40 ton 50 cm upp. Höjden är ungefär max vad hjulen klarar att gå upp på, om det är tvärt. Lutningen blir nära vältning av ekipaget och många skulle inte ens våga köra upp på höjden.

Vikten på "dalsidan" gör att i sämre bärighet brister marken och maskinen kan välta när 70-80% av lasten hamnar på den sidan.

Med Fiberdrives lösning lär totala lyftningen av maskinsidan stanna vid max 5 cm (ca 1/8). I princip därför heller ingen viktöverföring till "dalsidan". Skulle det vara dålig bärighet på dalsidan kan vikten nivelleras över till fastmarkssidan.

Om hindret så skulle vara upp till 90 cm högt, då blir det fortfarande bara max 5 cm "nigning" på Fiberdrive. (Andra maskiner har vält långt innan.)

Tala om detta för bolagen!

Taggar: Drivare, Fiberdrive, Komatsu, Skogforsk;

543 Vida problem.

Vida och apteringsansvarige, Pierre Qvist, har lämnat besked till flera skogsägare, att han och Vida kan göra apteringsfiler till skördare som eliminerar felen med matrisfub/fuskfub.  Detta påstående inser skogsägare för sent, att de var felaktiga. När Vida konfronteras med det osanna intygandet börjar en "cirkus". Ingen vill erkänna de bedrägliga yttrandena. Vida försöker på känt manér med auktoritet tysta skogsägare.

Från Vida lämnad fil är testad och den ger betydande förluster.

Vida har även styrt maskinföraren med "råd, att det är inte så noga", som ger skogsägaren ytterligare förluster.

Hur länge kan dessa beteende fortgå?

När Pierre Qvist ombeds svara för sitt beteende så "går han under jorden". Följaktligen visar Vida även i detta fel att de flyr från att stå för det inträffade och än mindre rätta till det inträffade. Vida centralt agerar likadant i detta fall.

Taggar: Vida;

33 SLU undviker

SLU har gjort ett försök och visat att en kalkningsprocedur som Vattenmyndigheten kommit fram till ger 8% skördeökning, men genom SLU ger den 0% (noll).

Försöken genom SLU visade resultat från 90-110% mot jämförande ytor.

Följden blir att en tidigare gjord kostnadskalkyl ökar avsevärt.

Återstår att se om det är forskningsinriktning med SLU igen, som planerats för att ge "önskat" resultat. (Så var det ju med SLU:s test av fuskfub.)

Avgörande synpunkt om vem som har rätt försöker jag mig inte på. Men det som hänt är tecken på att forskning används i egna syften. Tanken går till när det myntades följande uttryck; lögn, jävla lögn och statistik. Ska forskning läggas till som en ytterligare grad av...........

Taggar: SLU;