virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

449 Södra behöver förbättras .....

Tidigare beskrivning omkring "klanbildning" runt inköpskontor fortsätter på förekommen anledning.

Ett fall på Södra där volym från slutavverkning redovisades på gallring, där mycket tydde på avsikt att lyfta värdet på gallringen.

Trots tydliga uppgifter från produktioner var inte köparen intresserad att reglera det inträffade.

Slutavverkningsfolket fick delvis bjuda på avverkade volymer.

Jag vet inte med säkerhet, om det fanns relationer mellan "gallringsfolket" och inköparen. eller det var en avsikt att höja nettot på gallringen.

Trots ingående studier i uppgifter som pekade åt, att det var för många dimensioner som inte var typiska för gallringens förhållande, så gick inte rättelse att få.

* Att inköpare styr debiterad kostnad är ju inte ovanligt. Blir detta ett sätt att få igång omdöme i bygden att den entreprenören kör billigt/dyrt? (Begär fakturauppgifter från avverkningsmaskinerna för din avverkning!)

Taggar: Södra;

Detta kan hända...

Skogsägare som begärt produktion och prisfiler från skördaren, för att kunna studera avverkade volymer och använd prislista, har vid ett tillfälle fått ett papper med SDC:s omräkningstal till matrisfub/fuskfub. Kan man komma närmare uttrycket "goddag yxskaft".

Det är kränkande. Det är givetvis gjort i syfte att göra skogsägaren ställd och ärendet är på ruta ett igen. Och tid är vunnen, samtidigt som köparen renommé är på bottennivå.

Vid flera tillfälle har det sagts att skördarefilerna är skickade till annat ställe, så de har dem inte. Även detta är nonsens eftersom filer bara kopieras vid "uttagning" från skördare. Där finns de tills någon med avsikt tar bort dem. Dessa exempel bara visar hur simpelt inköpare kränker skogsägare och givetvis förstör sin möjligeter till bra affärer framdeles i kanske hela byn.

Om ni fått dessa besked så skall ni inte ge er. Uppgifterna finns dessutom alltid hos normalt ordningsamma entreprenörer, som behåller sådana uppgifter för att kontrollera senare betalning.

Virkesköpare som inte uppträder korrekt, de har inte rent mjöl i påsen. Då är det extra viktigt att begära "kvitto" från er avverkning. Kanske även ert virke är på avvägar (som jag skrev om nyligen).

Vad gör Skogforsk för att lyfta kompetens och transparens? 
Taggar: Derome, Holmen, SYDVED, Skogforsk, Vida;

2 F SLU undviker inte tillräckligt partiskhet, igen.....

Det hade varit önskvärt att Lars Lundqvist SLU hade svarat konkret på de frågorna från 19 okt, som han lämnade helt obesvarade.

Lundqvist åberopar nu i stället de två  publikationer han lämnat länkar till. De innehåller mest påstående omkring provytor, utan att det ofta beskriver bakgrundsskötseln tydligt i områdena på övertygande sätt, när det ofta sagts att det inte är idealiska förutsättningar omkring hyggesfritt bakåt.

Däremot är det mestadels uttryckt negativa resultat, som med påstående skall bekräfta problemen med hyggesfritt. (Läs gärna hans länkar och de länkar jag lämnat i ämnet.)

Om Lundqvists uttryckta omdöme om hyggesfria metoder är korrekta, så kan man undra varför ändå det finns så många som försöker balansera debatten och pekar på tillfällen då hyggesfritt är metod att använda. Eftersom hyggesfritt används betydligt mer i andra länder där skogsbruk och forskning arbetat mycket längre med hyggesfritt, kan det inte uteslutas, att det är  vårt land, som har något nytt att lära sig.

Kalhyggesbrukets verkliga nackdelar är sparsamt belyst i sammanhanget, eftersom det är beskrivet som norm och resultat från sådana skötta forskningsytor. Ex. avverkning vid lägsta slutavverkningstidpunkt, som ibland sker före försäljning, det är väl lika allvarligt som att börja hyggesfritt vid ogynnsamma förutsättningar?

Likaså vet vi att bara två år  för sen hjälpplantering gör att det blir att lita på fel trädslag eller få "nollyta". Tidigare röjningsberg och nuvarande problem efter stora stormar, gör att många ungskogar är i synnerligen dålig fas. Både plantering och röjning är nästan obefintliga uppgifter vid hyggesfritt.

Taggar: SLU;