virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

990 Södra m.fl. behöver förbättras

Ekdals TV program i går om hur IT har utnyttjats för felaktigt, orimligt och t.o.m. blivit brottslig verksamhet. Ser du parallell också i följande?

Skogskooperation bildades för att skogsägare i samverkan skulle hävda sina rättmätiga intressen. Stapplande inledning har sen genom Gösta Edströms agerande inneburit stort industriägande med mycket varierande kvalitet. Dock varnade Gösta tidigt för att industri och kapitalägande kan bli en fiende i kooperationen. Genom styrelsefolk som även hämtas utanför medlemskåren har en affärsmässighet frodats i företagen, så de blivit som vilket bolag som helst. Medlemmarna är en grupp som får kritik om de inte ställer upp. Aggression blir följden mot den som ställer krav. Medlemmar ska lita solidariskt på organisationen.

Maskinpark och avverkningsmetod bestämmer Södra.

Att kontrollera kvaliteten på avverkningar försvåras av Södra. Där kontroll kan göras hittas betydande fel. Ex. virkesupplag förstör rågång och stickväg utökas på grannens mark och rågångskäppar utefter något hundra meter manglas ner.

Prisnivån har Södra ”lyckats” underskatta medvetet i trettio år för att hålla nere priser på huvudsortimenten. Det framstår som en avsiktlig kartellbildning tillsammans med övriga köpare.

När sker uppvaknande, som när Frankrike stämde Google på ofantliga summor?

Hur gick det med virkesmätningsföreningarna? Se nästa nr.

Taggar: Södra;

989 Södra behöver förbättras

Södras medlemschef Gustav Tibblin försöker i tidning försvara det jättestora markköpet i Baltikum. Detta hävdar han gynnar skogsägarna. Men han nämner inte att strategin i huvudsak är att hålla ner toppriserna för skogsbrukarna i landet med virket från Baltikum. Sen ska efterlikvid på det som inte är bortrumlat i företget gå till medlemmarna, medan övriga skogsägare står med mössan i handen. Varför klarar inte Södra att konkurrerar öppet?

I samma artikel skriver Tibblin att Södras uppgift är att optimera produktionen hos skogsägare. Notera då att Södra på avverkningar jag kommit nära har förstört virkesvärde på 50 kr/m3. I det allvarligaste fallet blev förlusten nästan 500.000 kr.

Är detta Södras optimeringsambition? Vilka ambitioner har Södra och bolag?

Taggar: LRF, Södra;

7 ATL

Dagens ATL har följande inledning i artikel sid 14.

 "Radikala grepp behövs för att ändra styrkeförhållandet på virkesmarknaden."

  Detta skulle ATL kunna åtgärda med mer distinkta artiklar som är mer analyserande och inte som oftast mest gratisreklam för virkesköpande industri. Kunskapen finns om virkeshandel på djupare plan i ATL än vad som visas.

   Sällan en granskande fråga kommer omkring förhållande som reporter vet är vanskliga omkring företagets agerande. (Jag har tidigare nämnt om ATL:s glättiga PR för Bergs Timber)

  Om något granskande fråga ställs av reporter, så tillåts ett retoriskt svar som inte begärs bevisat. Följden blir ännu mer fördel för en köpare som delvis uttrycker sig enkelriktat, om det inte är rent ljug.

  Följden har blivit att virkesmarknaden har "glapp" i verkligt värde mot visad prisnivå på 50 - 200 kr/m3. Vad det gett i förändrad lönsamhet visas i deras diagram här under. Jag kan inte bedöma om det är uträknade nettopriser från prislistor eller verkligt förekommande priser efter skevhet i marknaden och brister i avverkning. Att leva på skogsbruk idag kräver stora arealer.

   Detta hedrar inte en tidning som utger sig för att vara lantbrukets ledande affärstidning.

Taggar: ATL, Bergs Timber;