virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Sågvirke kokas.

Under en tid har sågbart virke körts till massabruk för att rädda produktion.

Åtminstone Bergvik, Stora och Södra har gjort detta. Södra har i TV underförstått uttryckt att de vill att skogsägare skall offra sig (som vanligt). Södra hämtar virke andra sidan Östersjön.

När inser de stora företagen att det inte går att ha en avverkningsapparat som är för mycket beroende av bra väder. Södra har dessutom varit erbjudna att medverka i utvecklingsprojekt och få första tjing med PR och sen nytta. De "vände ryggen till". 

Det finns maskiner med bättre konstruktion som är lämpliga för att klara sämre bärighet och minskar marktrycket. Dessutom kan de köra där ingen av bolagens stora maskiner kan köra. Det kortar även körsträckan. Minskar behov av rismattor och ökar mängden grot. Möjlighet till unikt god konfort för förare.

Allra bäst har Fiberdrive klarat detta.

Taggar: STORA, Södra;

Se möjligheter......

Er insats för att få bort matrisfub är ju om det genom er bevakning också fullföljs något positivt att bära med er. Låt det bygga upp er. För gruppen är det hundratals miljoner kr per år.

Det är nu en möjlighet även för virkesköpare att få positiv PR genom att fullfölja beslutet och slopa matrisfub. För de köpare som inte använt matrisfub utan hela tiden har haft en måttenhet som är konkret, användbar i skördare och är motiverat för ett bra utnyttjande av stocken, så bör de hävda sitt tidigare positiva ställningstagande. Jag har nämnt några här tidigare ex. Nydala och Ingarps Trä, även om de inte var "helt snövita".

Här är ännu mycket att åtgärda i nuvarande skogsbransch. Tips om detta får ni (ganska ofta) här. Motverka de fula förhållande ni får del av här vid prislistanalys och andra sammanhang, så de upphör.

Notera fördelar om vissa köpare har tagit bort något felaktigt och väg det mot de brister som återstår.

 Se till att du har tillräcklig kunskap, så inte inköpare utbildade i retorik och på kortsiktiga resultat och lockar er till dåliga affärer på fel bestånd. Kanske dessutom gjorda på bristfälligt sätt. Nyanserna i detta avgör ni själva.

Vad ni bör ha kunskap om och bevaka, det har ni i viss mån fått läsa här. Har du vid läsning här lärt dig något nytt?

Åtskilliga skogsägare har uppskattat att de lärt sig undvika farliga köpare och fått bättre affärer.

Taggar: ATA, Derome, Holmen, Mellanskog, Moelven, SCA, SDC, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

3 Har tuvan vält lasset...

Ge dig tid för detta omfattande inlägg!

Roger Andersson, mätningsansvarig på Södra yttrar sig just nu mycket vårdslöst i artikel i ATL. Läs först alla 3 bilderna här.

Förklaring 1; Södra betalar nu sin gamla 49:a bara till volym för 484 - 487 cm beroende på mottagande sågs behov. Den vinsten må Södra ha men skogsägaren får omedelbart också en mindre betald volym för "samma" stock. Detta kan accepteras av skogsägaren eftersom detta kan ge något mer timmer. Volymförhållandena kan anses ta ut varandra för Södra och skogsägare. Detta är ju en rationaliseringsvinst i branschen. Men den får inte slarvas bort för skogsägaren som Roger vill göra.

2 Men följande problem uppstår också. När Södra nu hämtar omräkningstalet för ex. längden 487 cm blir det till ett lägre omräkningstal från längden 46 dm och inte från den stocktyp som matrisfubben grundades på (för justerad längd 48 dm) som varit 49 dm. Detta innebär att betald volym räknas upp med nära 1% mindre mängd d.v.s. 6-7 kr/m3. (Medelpris ca 600 kr/m3, certifiering 20 kr, tillägg 20 kr och efterlikvid 40 kr= 680 kr.) Denna förlusten får skogsägaren ta på mätsedeln. Roger lämnar som ni kan förstå felaktiga uppgifter till tidningen. Han får del av detta och borde ha synpunkter hit på detta, om det är fel uträknat.

3 Roger Andersson yttrar sig lika felaktigt om att den ytterligare förlusten på 15 kr/m3 genom längre längder och matrisfub är felaktig teori från min sida och den inte finns. (Här finns bevis för förlusterna på matrisfub. http://virkesakuten.blogg.se/category/matrisfubfuskfub-grunder.html)

Notera också längst ner i bild 2 i texten om Matrisfub. Där konstaterar SDC i sista meningen "Spridningen mellan den verkliga volymen och den uträknade volymen är mycket stor på stock- och partinivå." Notera att SDC har nyligen skrivit i artikel i ATL att matrisfubben skall fasas ut. Se även urklipp från SDC:s kompendier i inlägg "1 Har tuvan vält lasset" att matrisfub skall inte användas vid betalning.

Se slutligen bild 3 som visar fel upp till 30% på de försiktigt apterade bitarna som är underlag från 90-talet för matrisfub. Felen skulle bli ännu större med dagens 3-6 dm högre medellängd apterat i nästan allt som är rakt.

OBS att Roger Andersson är anställd för att arbeta åt skogsägare i kooperationen.

 
 
Taggar: Matrisfub, fuskfub;