virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

64 Tidningen Skogen

Tidningen Skogens Virkesmarknad har rubriken "Ajö längdkorrigering".

Det skrivs på ett oengagerat sätt, som att det är som att sticka ut huvudet genom ett öppet fönster en disig dag. Tidningen Skogen är i sin egen bubbla.

Detta är ju ett sätt att förtränga ett av de viktigaste ekonomiska incitamenten i apteringen. Skall lönsamhet uppstå för skogsägare skall normalt de långa stockarna väljas i den bästa avsmalningen och följaktligen ta ut korta stockar i kraftigare avsmalning. Endast desperata bristsituationer hos köparen på speciallängder motiverar att gå från dessa principer.  Då krävs ofta betydande pristillägg.

Men nu väljer flera köpare att inte betala olika pris för olika längder. (Då tänker säkert några kluriga skogsägare, att då apterar jag korta längder.) Men samtidigt begär ex. Holmen att får över 75% av volymen i 49 dm och längre (medellängd ca 49 dm). Utan att betala motsvarande merpris.

 Ett tidigare "symboliskt" tillägg är i stället sänkt ca 2 kr/m3fub.

Tester visar på förluster på 20-30 kr/m3to mot angivet pris. (Dessutom betalas inte normalt pris för virke kortare än 368 cm. Dessutom har Holmen 60 cm modul och vill ha över 6 m långt virke utan merersättning.!!!!??????

Holmen, Siljan, Stora, SCA m.fl. försöker på detta sätt legalisera en form av"bedrägeri"!!!! Troligen kallar de detta "affär".

Taggar: Holmen, SCA, STORA, Siljan;

4 Vart barkar det........

Detta inlägg kopplas till de tre tidigare i serien.

Tycker du att skogbolag påstår något som kan uppfattas som sanningsenligt, när de år efter år annonserar, att deras verksamhet är "fantastisk" eller att de påstår, att de gör ett "suveränt jobb"? En del skriver också "Vi gör det bästa för dig".

Hur ofta förekommer det att samma företag regelbundet påstår genom artiklar, att de ändå gjort stora förbättringar i sina arbeten som ökar värdet på det de utför.

I alldeles för stor omfattning är det propaganda som är starkt överdriven. Men lika eller kanske ännu vanligare är att de medvetet låter verksamheten "försämras" i många år, för att lyfta upp det lite igen och få god PR varje gång. Det är egentligen en "avsiktlig försummelse".

Men det allvarliga är att under den tid arbetet varit bristfälligt, har de ändå använt de gamla "reklamtrixen".

Under tiden utnyttjas de riktigt ansvarsfulla entreprenörerna, som vara helt normerande, som försöker uppfylla krav och utbildning, medan andra medvetet kör innekurvan.

Hur många skogsägare genomskådar överorden i reklamen eller ser bristerna i det utförda arbetet? Hur många är det sen som reagerar för sin egen skull och för skogsägare som grupp.

Har ni ex. hört att förtroenderåd rört om i grytan, så det påverkar för hela skogsägarkåren? De beter sig som "ja-sägare" och glada användare av jo-jo, som inte ens vågar rycka i snöret.

Taggar: ATA, Derome, Maa, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

Diverse

Det kommer fullständigt anonyma kommentarer till Virkesakuten. (Normalt stoppas de för publicering. Undantaget om det innehåller något sunt eller uppfattas vara från en "visselblåsare", då valda delar kan användas.)

En del är skrivna mycket sent på kvällen. Koncentrationen verkar påverkad av osunda vätskor.

Odiskutabelt är det personer med koppling till virkeshandel, som uttrycker sin "önskan" om att "slippa" läsa om det som stör dem.

Dessa nämner underförstått, att jag i stället för upplysning om upptäckta fel, så skall jag skriva om sådant som skogsföretagen gillar. Det kan jag göra om de upphör att göra mer eller mindre avsiktliga misstag. Företag som ger sken av att ta ett pampigt steg framåt, men på andra plan ligger två steg efter, det är inte framsteg som ska uppmuntras. (ex. Siljan)

Tack för att en del av er förmedlar vad ni hört i form av yttrande från inköpare och företagsledning. Ge även tips om upptäckter i skog och virkesmarknad.

Virkesakuten diskuteras alltmer i styrelserum, förtroenderåd, kommunkontor etc.

Fortsätt att tipsa andra om Virkesakuten. 

Taggar: SYDVED, Siljan, Södra;