virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

75 Fiberdrive

ATL lät SLU:s professor Urban Bergsten och Maria Hedblom Skogstekniska klustret yttra sig fritt i Synpunkten.

De uttrycker självklart att teknikutveckling krävs i vårt land. De hävdar att teknikutvecklingen utvecklingen har inte avstannat. Men jag är inte lika säker, eftersom teknik från 60-talet är för lätt att känna igen och är som en "kåldolme" idag.

Fortfarande är det boggielådorna som dominerar i maskinerna.

Besten, Fiberdrive och några till är några andra exempel som inte får blomma ut. Fiberdrives förmåga att köra i en cirkel ca 13 m i radie och detta ca 50 ggr, utan att spåren en sommar efteråt är djupare än 10 cm i torvmark, det imponerar. Ja kanske så mycket på andra, att de blivit skrämda.

Under en 10-årsperiod har beröringsfri mätning i flera exempel visat på framgångar enligt yttrande från inre kretar, men utrusningen har bara försvunnit ur resonemanget. Är det någon som är rädd för konkurrens eller att mista fördelar om det kommer fungerande mätning i skogen?

Fiberdrives snabbfäste för ex. drivare som vill byta redskap, ville marknaden ha till skänks.

Besten och Fiberdrive har använt trådlös överföring mellan utrustningar och undvikit sladdproblem i mer än 10 år. Utvecklingen går inte så fort i skogen som Bergsten och Hedblom skriver, men de formar texten så deras verksamhet får en fin gloria.

Taggar: Fiberdrive, SLU;

472 C Södra behöver förbättras .....

Ordf. Segerstéen berör mycket kort i senaste brevet, att skogsägaren känner sig illa behandlad. Men uttrycker inte ett ord om inspelningen, som belyser regionchefens vulgära yttrande. Ändå är det enbart detta skogsägarens anmälan handlar om.

I stället "maler" Segerstéen att Södra visat god vilja att lösa det gamla problemet med virkesfelen på avverkningen. Detta är bevisligen fullständigt fel. Det är i stället krokben och svek stup i ett. Det uppfattas som avsiktlig upprepning av en osanning i syfte, att den skall få genomslag.

Notera igen! Samtliga bevisade virkesfel är accepterade av de som ansvarat för avverkningen.

Men Södra ville bara betala 40% av de godkända felen.

Den nu inkopplade regionchefen ville bara betala 20% av felen. (Visar detta god vilja????)

Ändå skriver Segerstéen :" Som jag beskrev i mitt tidigare svar uppfattar jag att Södra Skog, både vid det aktuella mötet och i diskussioner före såväl som efter detta, försökt att bidra till att lösa den aktuella frågan."

Segerstéens yttrande är nära unikt. Regionschefen erbjöd nu bara 20% av kostnad för bevisade fel. Dessutom i diskussionen före förhandlingen försöker chefen "skrämma skiten" ur skogsägaren och begära att chefens kommande skambud måste accepteras. Det är en form av ondska/svek som inte borde möta en ägare till Södra, som i grunden vill förbättra Södra.

Detta är Södras utspel när de inte vill erkänna fel, som mot felen på 25.000 kr håller på att kosta dem många årslöner i rena pengar och dessutom mycket stort utflöde av energi.

Taggar: Södra;

Tidningen Skogen. Jämförpriser 25 B

Det avslöjande inlägget om tidningen Skogens sk. "Jämförpriser" har gett väntat resultat.

Men ni som tycker att något är sakligt fel i skrivningen, vill jag talar om vad som är fel och skriv också vilket som är den stora nyttan för er med "Jämförpriserna"!

Taggar: Tidningen Skogen;