virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

TÄNK EFTER, MEN FÖRE!

En tämligen sansad kommentar kom nyligen omkring värmländska FORIMPS prispresentation.

Om det är skrivningen i dag som ensam är orsak till synpunkten, så vill jag att ni först läser två inlägg. Dels Tidningen Skogens Jämförpriser nr 17 med start 4 sept i Kategori Prislistor. Läs även mitt svar i 17 B den 5 E efter kommentar då.

Erfarenheter finns om hur prislistor läses av skogsägare. De läser först visad prisnivå och hälften av dem kontrollerar sen inte vilken längdkorrektion. Inte ens minimilängd är iakttagen för några köpare som har 37 dm som minimilängd. (Egentligen oförsvarligt.) Jag menar att för många fångas av prisnivån, som ser trevligt hög ut speciellt med 55 dm som baslängd.

55 dm som baslängd är för mig unikt och hittills 6 dm mer än tidigare känt.

- Ännu vanligare tycks det bli feltolkning, när inköpare faktiskt visar sitt pris och ber skogsägaren nämna vad andra betalar för ex. 22 cm grovt timmer. Detta är ännu allvarligare "bortdribbling" av okunnig skogsägare, eftersom dessa inköpare inte säger att "vårt pris" skall givetvis räknas ner 6% mot den köpare skogsägaren nämner, som har 43 som baslängd. Detta "utspel" riskerar att övertrumfa skogsägare. Om inköparen tillhör de som driver fram kontraktskrivning på motorhuven är "spektaklet" fullständigt.

- Givetvis önskade jag att alla skogsägare visste, att de skall kontrollera baslängd, längdkorrektionens utformning för kort och långt virke på det sätt Pär syftat på. Men minst 30 års erfarenhet säger mig att så är inte fallet. FORIMP har dessutom en accelererande avdragsmängd på korta längder.

Därför vill jag att alla normaltimmerprislistor skulle ha baslängd 43 dm, men ex. Holmen har 49 dm. Andra anger bara ett pris, som ser högt ut. Vid kontroll på vilken fördelningsaptering som skall användas visar den på medellängd 48 dm på stort företag. (Tjuv och rackarspel.)

- Dessutom har André på FORIMP bara svarat en gång och sen avstått att svara, när jag försökt få honom att inse alla beskrivna problem med 55 dm som baslängd. Detta tycker jag bekräftar att André inser att FORIMPS taktiska utspel med minst 45 kr/m3 som visat överpris kan inte försvaras.

- Test på FORIMP:s prislista ger bara en medellängd på 41 dm, vilket ökar missvisningen ytterligare.

* Om jag missat något viktigt så återkom.

Taggar: Holmen;

TÄNK EFTER, MEN FÖRE!

* Skogforsk gör tester och det är då noggrann kontroll på skördarens registrering och arbetssätt. Vid sådana tester som jag medverkat med har vikten av korrekta uppgifter poängterats.

 Men har någon hört att Skogforsk stöttat skogsägare, att de skall ha kvitto på avverkad volym och använd prislista?( Det jag pekade på i förra inlägget.) Nej, då intar Skogforsk en avvaktande hållning och menar att detta får marknaden sköta.

 De vet dock att det finns ingen marknad som driver de splittrade skogsägarnas intressen.

Vad gör du?

Taggar: Skogforsk;

TÄNK EFTER, MEN FÖRE!

Vet du som skogsägare om vilken mängd virke som är skilt från stubbe på din avverkning?

Vet du vilken prislista som använts i skördardatorn på din avverkning?

Begär dessa uppgifter och inse att du måste kunna tolka dessa rimligt.

FORIMP, det lilla uppstickande företaget i Värmland använder en prislista som visar en prisnivå för 55 dm i medellängd. Bedrägligt i allra högsta grad.

Att som FORIMP och andra företag använda prisnivå/baslängd som har orimligt hög medellängd är bedrägeri.

Det är som att ett bilföretag presenterar bränsleförbrukning, när bilen rullar nerför en kraftig backe. Sen är det upp till varje betraktare att tolka om, vad förbrukningen blir när den kör i "blandad" körning.

Inse att köparna aktivt driver utvecklingen på ett sätt som de vill skall försvåra för skogsägare och andra, som de vill dominera över.

Taggar: Derome, Holmen, SYDVED, Södra, Vida;