virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

94 A Sågverk i Dalarna

Birgit Söderberg, som Weda gjorde så många fel hos utan att göra rätt för sig, återkommer igen med sin beskrivning som beskriver ännu mer märkliga händelser.

Hennes avslutningsord inser hon kan ha gett något ofullständig bild. Det är ju så när man som bedragen skogsägare känner, att köparen förstör mest för sig själv, så blir det ändå en stunds egen jobbig känsla. Birgit skriver i sitt inlägg 79 P Sågverk i Dalarna (Samma Kategori);

"Raden, med självförakt skrev jag tydligen inte färdigt, men min tankegång och känsla var och är att: Som man blir bemött, så känner man sig."

När Birgit fortsätter nämner jag följande för er kännedom. Weda ingår i Bergkvist Insjön AB. Ägare är bröderna Bergkvist. Sågverksföretaget Moelven är med i Bergkvist. Både Bergkvist och Moelven, där många fått kontakt med Birgits problem, signalerar flera obehagskänslor omkring det som hänt, men "lyfter inte ett finger" för lösning (Sannolikt företagskultur). Detta bör ni känna till om ni avser göra virkesaffärer.

Fortsättning följer.

Taggar: Weda;

2 Mota Olle i grind....

Omkring tidigare inlägget vill jag tillägga att fusket som köparna vill dölja är;

1 T.o.m. andra prislistor ligger i datorn än den som virket betalas till. Det kan även vara aggressiv fördelningsaptering som är kostsam för skogsägare. Ibland har inte föraren haft förmåga att byta prislista (Vida).

2 Kalibrering har ibland varit dålig. Någon gång har mätningen varit ur funktion, ex. bara en diametergivare har fungerat.

3 Köpare har inte velat visa de sammanställningar som rapporterna innehåller. Risk för avslöjande. Södra har låtit bli att aptera kubb i hela tillåtna intervallet, för att i stället få mer massaved till sig själv.

4 Okunskap vid inläggning av uppgifter i datorn riskerar att upptäckas. Ibland har avsiktligt viktiga förhållande underlåtits att lägga in för att köparen skulle få fördelar och följaktligen skogsägaren förluster.

Inte oväntat är det så här även i "prisdiket" där Siljan, SCA, Stora, Holmen, Mellanskog har apteringsfiler som frekvent kan vara ofördelaktiga, med sina nya betalningsmetoder, att visa för skogsägare.

Virkesköparna gör ju vid alla dessa omständigheter en intensiv propaganda för rotposter.

Taggar: Holmen, Mellanskog, SCA, STORA, Siljan;

10 Skogsland

    Skogsland ger på fel sätt Vida PR i dagens nummer, där Vida försöker ta poäng på införande av lumpning av röta och skador som en "ny" åtgärd, som jag känner igen sen 50 år.

Följande förvånar mig.

1 Varför får Vida PR när det är tecken på  att Vida agerat mycket ofördelaktigt tidigare och inte gjort vad som varit naturligt enligt all utbildning i 50 år bakåt? Dessutom varit inräknat i ersättningen. 

2 Varför nämns i artikeln så ihärdigt att det görs vid misstänkt skada. En maskinförare skaffar sig en rimlig kunskap om fel som sen räcker för att användas vid de lönsammaste lumpningsbehoven.

 3 Det talas om denna win-win situation som något nytt. Genomskådade Skogsland inte att Vida gör en felaktig PR-kupp här en stund?

 4 Finns inte kunskapen hos någon på Skogsland om lumpning?

 5 Johan Möller säger sig räknat på 100 avverkningar för att bevisa detta "nygamla". Principiellt kunde han svarat ögonblickligen på nyttan med lumpning.

För att ange volymkonsekvenser kunde han använt stambanksmaterial och gjort beräkningen på några timmar, vilket jag gjort.

  Vilken kostnad har Vida fått betala Skogforsk?

 6 Var det lämpligt, att inte skriva att i avverkningskostnaden har alltid ingått ersättning för lumpning? Men uppenbart har Vida i alla år tagit betalt utan att utföra detta värdehöjande arbete. Se till så inte Skogslands artikel blir anledning till höjd avverkningskostnad, när Vidas entreprenörer vill ha ersättning för "ny" uppgift. Tänk om detta gäller fler företag.!!!????

   Jag är orolig för kantring i ämnet.

 
Taggar: Skogforsk, Vida;