virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

6 SLU undviker

Forts.

sid 13 . Här skriver Lars Lundqvist "Med hänsyn tagen till detta (de s.k. forskarna hade felbedömt bonitet på försöksytoroch räknade därför upp  denna) kan man konstatera att medelproduktionen på de bäst producerande ytorna förmodligen varit 80-90% av boniteten."

Åter ser vi den nertonade beskrivningen av produktionen. Uppenbart hade produktionen på hyggesfritt blivit oväntat bra. Är då dessa upptäckter tecken på att det varit brister i tidigare kritiska resultat?

Dessa produktionsresultat (80-90%) borde i stället vara gott eftersom ytorna inte har någon lång hyggesfri bakgrund enligt normal norm.

En annan försöksserie på 16 bestånd som letats upp hade följande omdöme: "visade att den genomsnittliga produktionsnivån på försöksytorna varit ca 20% lägre än den bedömda boniteten. Detta trots att ytorna inte var rimligt fullskiktade."

Uppenbart är de flesta ytorna genomgående för unga och inte skötta för hyggesfri skötsel. Detta får vi "läsa mellan raderna" gång på gång. Vad är forskningen och deras resultat värd när det går till så här?

När nu forskare utan omsvep forskar på detta sätt med forskningspengar från "givare", då tycks resultatet kunna bli det mest skiftande.

 Tydligen är ambitionen att försvara dålig forskning viktigare än resultatet för mänskligheten. (I dagarna har forskare på SLU sågat varandras slutsatser som kring eko och konventionellt jordbruk.) Får vuxet folk leka på detta sätt?

Taggar: SLU;

456 B Södra behöver förbättras .....

Artiklarna i ATL:s Enteprenörsbilaga pekar på en allvarlig situation för entreprenörers ekonomi och skogsägares möjlighet att få korrekt arbete utfört.

De för skogsbolagen egensinniga utspelen  mot entreprenörer är en dold "agenda" som bolagen själva döljer och även själv talar emot, utan att mena det. Bolagen vill ha fler nya entreprenörer och mer folk till skogen och detta trummar de ut i media. Tråkigt nog blir detta budskapet som dominerar i marknaden.

Ett sådant utspel har tidningen Land 14 nov. där skogsarbetet framställs som hightech. Delvis kan det vara rätt och verkligen kräver stor kunskap och inlevelse.

Men artikeln har yttrande från läraren Anders Jakobsson, som säger att elever på skogsbruksskolor går en ljus framtid till mötes. Tänk om det ändå vore sant.

Nuvarande situation ger inte den bilden.

Förare tvingas att tiga eller ljuga om brister som förekommer i verksamheten.

De får inte lämna vissa  uppgifter från skördaren, som är kvitto på skogsägarens avverkade volym, utan att ledningen avgjort detta.

De kan inte förklara lönsamheten i prislistan de kör med.

De kör "pådyvlade" bitlängder utan vetskap om konsekvenser för skogsägaren.

Entreprenörer och förare styrs med "sträckta tömmar och skarpa betsel".

 Skogsägare bara tittar på.

Taggar: Derome, Holmen, SYDVED, Södra, Vida;

5 SLU undviker

Skrivning i Rapport 11 Skogsskötselserien. Lars Lundqvist SLU.

 Notera här det allvarliga i hur tydligen försök utföres och hur ett bestånds förutsättningar varit, där man försöker byta metod från konventionell kalhyggesmetod till hyggesfritt.

"Yta Sf56:2 gallrades vid de sista blädningarna så att strukturen omvandlades från fullskiktat

mot mer tvåskiktat och de två lägsta tillväxterna noterades i det skedet."

 Detta är ju en vanlig typ av bakgrund som finns i för många försök, som inte ens är i närheten av vad hyggesfri skötsel innebär och därmed kan de inte heller vara relevanta för slutsatser om långsiktig produktion.

Att gå från fullskiktat till tvåskicktat borde innebära att det övre producerande skiktet tunnas ut och spirande plantmaterial producerar synnerligen dåligt i åtminstone 30 år. Får verkligen slutsatser dras på detta förhållande  som borde vara sämsta tänkbara utgångsläge för hyggesfritt?

Texten " de två lägsta tillväxterna noterades i det skedet", ger mig också funderingarmen de vill jag hålla ifrån mig. Det vore bra om Lundqvist ville förklara!

 Det Lars Lundqvist SLU skrivit här, det har troligen inte många nog läsare upptäckt konsekvenser av. Men det är kanske meningen.

Taggar: SLU;