virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Vad i ......

(Ni får vänta en stund på mer omkring Södras okunnighet.)

Har skogsägares värsta farhågor omkring virkesmätning besannats? Nu börjar sammanslagning av hela landets mätningsorganisation att ta form. Det ska heta Biometria. (Tvivelaktigt namn?)

På kort sikt uppges förändringen endast ge en liten påverkan för den enskilde skogsägaren. Hur undviks att mätningen ytterligare flyttas långt från skogen och skogsägaren? Ska skogsägaren inse att det är slut med att kunna påverka sin rätt?

Förändringen berör drygt 800 medarbetare och flera hundratusen skogsägare.

Håll i er! Peter Eklund, som tidigare varit chef för sågverket Bergkvist-Insjön, är utsedd till VD. Det var han som länge nekade till att Weda förfalskat avverkningskartan. Sen avverkades över 60 vårdträd utanför området. Dessa och andra 37 punkter är inte ersatta. Vid genomgång ansåg han att matrisfub (som SDC dömt ut) fungerar. (Jag återkommer.)

Inte mindre överraskad blir man när Mats Sandgren, som är chef för SCA Skog, blir ordförande för den nya organisationen. Sandgren införde matrisfubben i landet och använde Södra till att gå i spetsen och bedra skogsägare på många miljarder.

Är detta svågerpolitik eller vänskapskorruption? Vad tycker du?

Taggar: Matrisfub, SCA, Södra, Weda, fuskfub;

Varför?

Tidigare inlägget "Skaffa kunskap" har gjort att följande bör nämnas. När skogsföretag avverkat träd som skrivits om eller tydligt pekats på, som träd som inte får röras, så har ändå buffliga skogsföretag efter nertagning sagt, att det gör inget att träden är nere, du har fått betalt för dem. Att skogsägaren haft långsiktiga planer omkring träden bryr sig inte företag om (Weda, Siljan, Södra, Stora etc.) De visar en arrogans som leder till att de inte får mer virke hos denne skogsägare och t.o.m. släkt och vänner.

Notera därför! Det finns område på Södra där mindre än hälften av tillväxten i form av virke hos medlemmar går till Södra. Varför?

Skogsmaskinförare byter arbete eller bransch. Varför?

Bevisligen har mycket bra resurser valt bort just skogen efter "tjurigt" beteende från skogsföretag.

Denna egoism i företagsledning som förekommit har bidragit till att vårt land har låga virkespriser med mindre marginaler för att ex. åstadkomma biologisk mångfald.

Bilden visar ett "kärlekspar", dock något annat än det Weda burdust fällde i gallring. Hur tänker en förare på Weda som skövlar ett sådant tydligt skyddat exempel?

 
Taggar: STORA, Siljan, Södra, Weda;

913 B Södra behöver förbättras

Södras utspel genom medlemschef Gustav Tibblin om att inte betala för skogsägares nödvändig bevisning när Södra gjort felen tycks irritera flera. Följande fick skogsägaren "lära likgiltiga" Södra i ärendet (På ca 50 kr/m3. Förutom förra inläggets ex.);

 2 För att tillräckligt tidigt använda bevisning på hygget, kallades Björn Schönning ut till hygget. Där ex. kval 1 tall ofta dragits ut över långkrök, så utbytesförlust förflyttar stocken till sämsta kvaliteten. (Förlust ca 500 kr/m3.)

3 Trots att Södra och tidigare direktören Håkan Larsson hade tillgång till bevismaterial, framför ändå Larsson fullständigt felaktiga synpunkter omkring avvikelse mellan skördareproduktion och inmätning. Håkan beskyllde på kränkande sätt skogsägaren för att saboterat sorteringen i sortimenten. (Skogsägaren fick flytta redan sorterade vältor, ungefär en tiondel av avverkningens virke, som lagts vid väg som inte lastbil kunde hämta på.)

4 Skördaren körde med för låga hydraultryck i kombination med ruffig körning. Följden blev att aggregatet inte lyfte upp stammen vid frammatning av stam när diametern sjönk. Bilden visar detta och följden blev att datorn valde en maxlängd vid nästan 0-avsmalning (55 dm), men diametern var ca 10 mm överskattad eftersom inte stammen var konstant upplyft före kap. Diagrammet visar hur diametern sjönk genast efter kap när trycket steg i samband med kapning och stammen lyftes upp i aggregatet.

Skogsägarens bevisning avslöjade, till Södras förtret, såväl dåligt arbete som ledningens oförmåga att kontrollera.

 
Taggar: Södra;