virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Motbevisa eller.....

En uppgift till berörda av matrisfub

Virkesköpare som använder matrisfub/fuskfub påstår envist och felaktigt att: "De kan aptera vilka längder som helst utan att det drabbar skogsägaren negativt". Detta utan att använda pristillägg för längre längder. Siljans priser. Här följer ett exempel som du kan kontrollera själv!

  Se här bevis på att deras uttryck är felaktigt genom bifogad jämförelse med olika aptering i samma stamdel på 11 m, med avsmalning 1 cm/m (normalavsmalning för Mellansverige) som ger förlust 31 - 35 kr/m3 med de av SDC använda omräkningstalen.

 
Taggar: Derome, Matrisfub, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda, fuskfub;

Kommentar "Har du tänkt på...."

Följande kom på vanligt mejl. Det känns lämpligt att skogsägare och skogsföretag noterar vilka reflektioner andra skogsägare gör. Agera själv! Välj bort osunda köpare!
"Bra att du ständigt utmanar skogsbruket med påminnelser om hur det verkligen står till i "terränglådan" med fusk, fiffel, mygel, grov okunnighet, arrogans m.m.!

Dagligen påminns vi i media om hur skogsbranschens självförhärligande självbild krackelerar!
Det räcker inte, det måste till en ödmjuk attityd, mottaglighet för kritik och öppenhet för bot och bättring på alla plan!"
Taggar: Vida;

Har du tänkt på.....

Se upp om ni anlitar entreprenör privat och de kör på köparens listor i maskinen från "vardagsjobbet". Dessa kan vara flera år gamla och manuellt ändrade i omgångar. Detta kan ge apteringsförluster som överraskar dig.

Ex. hittades apteringsfil på Vida där massaveden betalades med 50 resp. 100 kr för normallängd. Ex. en "normallängd" betalades bara med 10 kr/m3. (Ändå hade Vidas apteringsansvarige besökt maskinen och gjort kontroll.)

Inse vilket kaos det kan bli om det blandas tokiga och "normala" listor.

Begär att föraren gör en fullständig bedömning av hur det kan blir i din avverkning. Även att han reagerar tidigt under avverkning om något förefaller tveksamt.

Begär alltid produktion och apteringsfil från skördare.

Begär trädbankstest/varudeklaration från köparen.

Taggar: Södra, Vida;