virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

602 Vidaproblem...

För att öka sina volymer vid ”tillträde” till fastighet har Vida ex. gallrat skog som väntade på slutavverkning. Över 20 ha sådan gammal skog hos en skogsägare där betydande del var skogsmark som skulle fortsätta skötas med kontinuitetsskogsbruk. Det var ex. lövområde nära hus och mossmark.

Här togs all ungskog från 3 – 25 år bort. Bureau Veritas erkände med ”bävan” när de gick i en mosse där all återväxt under 70- 80 årig tall var borttagen: ”Så här brukar man inte göra”.

Vidas personal försökte dock ”Sälja in” åtgärden med ord som: ”Det är väl snyggt”.

T.o.m. skuggande unga träd vid dike togs bort. Ett 30 tal utomstående skogsmän har studerat området och alla anser åtgärderna är felaktiga.

Det är detta företag Canfor har köpt.

Taggar: Vida;

601 Vidaproblem...

Åter passeras ett hundratal i nummerserien, ända har flera haft flera också haft inslag från A till Ö.

Den i tidigare inläggnämnda inköpare på Vida hade också i hemlighet från skogsägaren sålt av ved till vänner, men utan att redovisa till skogsägaren. Dessutom erkändes inte mer än en ”affär” vid förhör. Först när vi började kontrollera och följa upp erkändes genast dubbelt så mycket.

Fortfarande hade vd Jörgen Henriksson fullt förtroende för inköparen.

Omdöme från andra skogsägare som fått erfara självsvåldigt agerande från denne inköpare löd” Har han gjort något riktigt?

De tre miljarder i värde som betalats för den köpta delen har på olika delar åstadkommits med affärsmässighet som inte är ärlig och uppriktig rakt igenom mot skogsägare.

Ni har här sett vad ni ska begära vid kontraktsskrivning, rapporter vid klar avverkning och sen redovisning, exemplen från Vida bör motivera er tillräckligt.

Taggar: Vida;

600 Vidaproblem...

Undringar har kommit om Vida också byter namn efter att de blivit uppköpta?

Kan ett nytt namn göra att de synder som Vida dragit på sig i fula affärer genom åren kan döljas?

Santhe Dahl sa i köket hos bedragen skogsägar att ”vi betalar inte lika mycket till alla. Vi betalar mindre till vissa”.

Hos skogsägare med rörelseproblem avverkades ca 1900 m3 fast kontraktet var på bara 350 m3. Kontrakten var skrivet i lågkonjunktur med lågt pris. Och det avverkades i högkonjunktur till det låga priset. När skarp kritik för detta framfördes till Santhe Dahl valde han att snabbt som ett barn lämna lokalen med högljudda utspel från sin mun. Han kunde ju  inte ”leka” längre

Trots detta allvarliga kontraktsbrott och andra fula utnyttjande av en ”speciell” skogsägare hade vd Jörgen Henriksson fullt förtroende för inköparen.

Detta folk får Canfor med i affären……

Taggar: Canfor, Vida;