virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Undvik....

Land Skogsbruk har idag en insändare där Holmens bedrägliga prismetod varnas för. Den listan är bara en i mängden som undanhåller prisförluster som varenda skogsägare kunde för 30 år sedan och skulle opponerat sig mot. Idag verkar det vara fritt fram för dessa prissänkande metoder. Det har blivit ett gytter av olika volymenheter, där några är systematiskt felaktiga. Vem bryr sig? (Köpare vågar inte lämna ut prisfiler från skördare för att inte bli avslöjade.)

Professor Mats Nylinder har passerat "bäst före datum" men någon ny professur i virkeslära har enligt uppgift inte skapats. Tyvärr lät Mats Nylinder sig utnyttjas när matrisfub/fuskfub "kontrollerades" av SDC 2009. Notera först att SDC var den part som ensidigt lanserade matrisfub och visste redan då att matrisfub har systematiska fel och som kan utnyttjas ytterligare *. (Var de ett verktyg för köparesidan?) Trots att testen gjordes på "utvalt" virke på Södra med kortare medellängd (43 dm**) än underlaget för matrisfub (44 dm) var förlusten 6 kr/m3fub, vilket de med efterhandskonstruktion räknade ner till nära hälften. Några svar lämnades inte på frågor från mig eller andra, trots att jag var initiativtagare till testen via Skogsstyrelsen.

Detta har sen kostat skogsägare flera miljarder kr och ett starkt kritiskt tänkande mot köpare från många skogsägare.

*) http://sdc.se/admin/PDF/pdffiler_VMUVMK/S%C3%A5gtimmer/Toppformtal%20f%C3%B6r%20s%C3%A5gtimmer%2C%20Andersson%20R%2C%202000.pdf  (Sid 20-21)

**) Södra hade samtidigt officiell prislista som styrde mot 49 dm i medellängd.
Taggar: Derome, Holmen, Mellanskog, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

780 Södra behöver förbättras ...

Södra skriver i sin reklamtidning att gallring skall göras för hög avkastning. Södra borde då inte gallra så grundytan indikerar farligt låga nivåer för att kunna ta vara på tillväxten. Dessutom har för många bestånd förstörts sen genom storm efter Södras (och även andras) gallringar.

Södra talar stup i ett genom skötselexperter och ledningsfolk om, att gallring ska ge ett netto. Avser de "trolla med knäna"? Detta har ju gett gallringsresultat som gjort tidigare felskötta bestånd ännu sämre.

Kan inte Södra och andra inse att ett sparat träd värd 40 kr vid smalare stickvägsbehov, som hos en normal skogsägare, långsiktigt är värd mer i skogen än på checken. Blir stickvägen en meter smalare är det värd 3000 kr/ha för skogsägaren.

När skall virkeskåta inköpare inse detta? 

Taggar: Södra;

6 Syns bjälken...

Detta tema för inlägg har gett flera telefonsamtal. Tre meddelar samma dag hur de som entreprenörer fått kraftig kritik för att de lämnat produktionsuppgifter till skogsägare på hans egen avverkning.!!!! Alla tre arbetade på Södra.

Bilden här under visar vilket tryck det blivit på Brasilien efter leverans av dåligt kött.

När påverkas köparna i virkesbranschen till att uppträda korrekt (ex. enligt deras text på egna hemsidor)? Att inte betala för all volym som här tidigare uppräknade företag "smyger" med, det retar många.

Jag är övertygad om att köparna skulle sluta att göra bedrägliga prislistor om inte skogsägare sålde till dem.

Att "tvinga" på skogsägare oönskade maskiner ökar inte samarbetsanda.

Att ta betalt smygvägen för dolda kostnader och sådant som påstås vara "en förmån" hedrar ingen. (Begär kostnadsspecifikation! Lär dig kontrollera! Va aktiv!)

Weda har genom sina oegentligheter exponerat många köpares beteende i "prisdiket".

 
Taggar: Derome, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;