virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

61 Holmens misstag.....

Notera de senaste inlägget på Kategori Holmen  http://virkesakuten.blogg.se/category/holmen.html

Jeanette Tretten,  marknad- och kommunikationschef på Holmen hävdar efteråt vid kontakt, att den omnämnde Anders Nilsson är en duktig inköpare. I övrigt vill hon inte svara på några frågor. En löd;

Vad händer volymmässigt om ni apterar långa eller korta längder på timmer?

Notera att Anders trodde, att det inte påverkade betald volym, om det apterades stockar med medellängd 43 dm eller 49 dm.

Att det behövdes medellängdstillägg via priset ansågs inte heller nödvändigt. Han litade på att de på Holmen som gjort prislistan hade tänkt igenom detta. Underförstått erkände han därmed att skogsägaren inte får bli lidande. Men han trodde det inte blir fallet med Holmens fasta pris per toppdiameter (sjunkande pris mot klenare diameter) och inget längdtillägg.

Att långa stockar var ofördelaktigt vid pris efter toppdiameter fick jag redan kontakt med på en 5-veckors forsättningsskola som 13-åring. Når inte dagens skogliga utbildning den nivån numera? (Eller rekryteras Holmens inköpare också med otillräcklig bakgrund?)

Taggar: Holmen;

123 Fiberdrive.....

Här skrevs nyss om markpackning.

På Elmia såg ni "gyttjebrottningen" som maskinföretag som visade sina stora maskiner orsakade. Spårbildningen var enorm. Ändå var lasten allt från obetydlig till tom maskin.

De största maskinerna var på ca 55 ton med last och utrustning. Inse vilken total markpackning som blir följden genom dessa "lokomotiv". Trycket per cm2 är flera gånger större än på mindre maskiner. Stora maskiner pressar jorden som med domkraft på stora ytor. Jorden blir ogenomsläpplig för vatten och död i många år.

Jämfört vi marktryck med prototypen Fiberdrive så var trycket då halverat en gång till.

Fiberdrive med sin unika nivellering och band gjorde den framkomlig i bärighet där andra fick stanna eller risa med stor kostnad. Jag såg där maskinen kört ca 300 m3 virke på torvjord i april utan risning och spåren var någon dm. Föraren sa att hade vi velat skydda marken kunde vi varit ännu mer skonsamma genom att kört i nya spår jämnt. Med sin nivelleringsmöjlighet på 90 cm fanns ju inga hinder. Snarare var stubbar och enstaka stora stenar fördelar eftersom där inte orsakades någon nersjunkning.

Långa potthål som andra maskiner orsakar när ett hjulpar går upp på stubbe och förflyttar vikten avlasten till motsattsida, det blir inte följden med Fiberdrive.

Varför investeras inte i minskad miljöförstöring genom Skogforsk som tagit på sig rollen som utvecklare? Varför svek Skogforsk Fiberdrive trots att de såg den tydliga potentialen vid test på den?

Varför ser vi inte att miljörörelsen stöttar goda initiativ på maskinsidan?

Taggar: Fiberdrive, Skogforsk;

Fundera....

Tror du att felaktigheter i skogsbruket löser sig utan att du agerar?

Kommer marskador och miljöpåverkan att upphöra om du mest anlitar teknik som redan finns?

Kommer oegentligheter i redovisning och virkeshandel att försvinna om du mest tittar på?

Varför har landets arbetare just nu valt ett tämligen nytt parti och övergett "sitt eget arbetarparti" trots att det nya partiet inte speciellt står för solidaritet och att ta parti för utsatta? Vad lär vi av detta?

Kommer virkesköparna att bli övergivna av skogsägarna?

Kommer små uppköpare att bli mellanhand om bolagen vill ha virke?

Kommer kompetenskrav i arbetet att hamna i skymundan ännu mer........

Blir det ännu mer maskinförare som inte går att tala med och försvinner efter 4 månader?

Måste du köpa hjälp för att handla virke och kontrollera din ersättning?

Hur vill du forma skogsbranschen och ditt eget skogsbruk för att ...........

Taggar: ATA, Holmen, Maa, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;