virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Tänk efter före.....

Som skogsägare kan du stå upp för din rätt att få avverkning utförd enligt text på köparens hemsida, som är bakgrund för din underskrift på kontraktet.

 Gör det medan tid är. När det bara finns en till två köpare i området, som kör sitt eget race, då är det för sent.

Taggar: ATA, Derome, Holmen, Mellanskog, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

16 Skogforsk behöver prestera....

Maria Wide Ivarsson och Maria Nordström på Skogforsk ansåg ju att vår kritik mot skogsbruket var omotiverad. De hävdade att Södra var ex. noga med sin kvalitetssäkring.

 Jag har för ofta sett hur Södra (och andra) gör avverkningar som är klandervärda. Bevisligen har Södra en verklighet som inte motsvarar Skogforsks bild från kvalitetssäkringen, eftersom det hittas övermål på virke på decimetern oh detta på avverkningar där Södra är "stöddiga".

 Vår avsikt med påpekandena mot Skogforsk var ju att få Skogforsk att undersöka verkligheten och se vad som behöver bli bättre.

Varför visar inte Vision (Skogforsks reklamtidning) något upplysande om de fel Skogforsk rimligen sett vid avverkningsbesök eller studier i inlämnat material i detta ämnet och vad de kostar skogsägare och bransch?
Skogforsks attityd att undvika att kritisera "de stora elefanterna" och nämna om egna visioner som bara når ut i begränsad omfattning, det hjälper inte skogsägare.
Taggar: Skogforsk, Södra;

10 Mellanskog har jobbigt.....

Mellanskog har i tre år haft inköpare som hoppat över att anmäla många avverkningar. Jobb i objekt som borde klassas som nyckelbiotop har gjorts. Mellanskog har nu upptäckt vad tjänstemannen har gjort. De skriver;

– Vi vet inte varför han gjorde det här, han uppfyllde de krav på kompetens som vi ställer, säger Matts Söderström. Mellanskog/skogsbranschen borde väl som krav vid anställning ha med, att lagar skall följas och moraliska grundregler efterlevas. (Detta är exempel som liknar IT skandalen på Transportstyrelsen.)

Matts Söderström citeras igen;

"– Det här är oerhört beklagligt och vi har inte upplevt något liknande tidigare." Om Matts menar oegentligheter så lär han ha fel. Mellanskogs vd, styrelse m.fl. har länge hävdat att de har längdneutrala prislistor som utan konsekvenser för skogsägare kan användas till att ge vilken köpare som de vill ha affärer med,  det virke den önskar längdmässigt. Hittills har detta varit omöjligt och Mellanskogs uppvisade prislistor har inte denna unika förmåga. Mellanskog beter sig som köpare, som köper virke i matrisfub (felaktig m3fubvariant) och agerar sen med överlägsenhet för att inte avslöjandet skall få genomslag.

Följaktligen är det svårt att tro på dessa köpare när de försöker framhäva sin ofelbara vandel. Jag tycker det slår tillbaka i debatt från avverkning till miljövård.

Taggar: Mellanskog;