virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

472 Y Vida problem...

Det finns anledning att nu innan nästa stora händelse nämns här, fundera på vad som händer i denna mellanperiod på en månad 1 nov - 30 nov. 2010) , då endast en kontakt till inköparen görs, där han blir medveten om att han är en avgörande part för felen och om krav att ärendet skall lösas.
- Vad vi inte visste då var att inköparen "ruvade" på ytterligare mycket allvarligt fel, som ännu inte kommit fram.
- Dåligt samvete, medvetenhet om hur illa han skött mycket i gallringen och att han bedragit skogsägaren, det orsakade att inköparen "gick ner sig" och inte fungerade såväl natt som dag.
- Notera uttrycket: Som man bäddar får man ligga.

- Det finns anledning att tänka sig oro i inköparen för konsekvenser, av att han bedragit även sin arbetsgivare.
- Detta har skett under ett halvår då de alla gemensamt "pratat ihop sig" mot gemensam motpart, som avslöjat inköparens och Vidas dåliga arbete, personal, pris och attityd.

Stanna upp vid denna upplysning och hur situationen var för inköparen. 

- Vad innebär ett erkännande nu om ytterligare allvarliga fel för honom, Vida, kåren med inköpare mm?

- Blir det inkomstkonsekvenser för inköparen när nya avslöjande om svek och skada mot så många kommer?

397 D Södra behöver förbättras .....

Inlägget om den dåliga panelbrädan som Södra framhäver ger ännu reaktioner. Läs kommentear;
http://virkesakuten.blogg.se/2014/march/397-sodra-behover-forbattras.html#trackback
 
Åke har framfört tydlig synpunkt och framtoning på alla sätt.
 

398 B Södra behöver förbättras .....

En talande kommentar finns på förljande inlägg (föregående)
I väldigt många fall är det simpel rättvisa i Södras affärer. 
Solidaritet förväntas intill .......
http://virkesakuten.blogg.se/2014/march/397-sodra-behover-forbattras-2.html
 
Idag har apteringskurs ventilerat Södras prisnivå och virkeshandel. Ex. att inte få merpris för bra virke från god skogsskötsel insåg många, att det måste ifrågasättas. Konsekvenserna kan bli ytterligare förödande när Sverige sänkt virkeskvaliteten ytterligare.