virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Kunskapsnivå om fuskfub. Lektion 3. 24/1 -08

Virkesmätarna:
Dessa är tillsammans med ledningen för VMF också en grupp, som inte har höjt ett finger för de negativa konsekvenserna av fuskfubben.
De mäter sågtimrets volym (enligt en cylinder) efter toppdiametern precis som vanligt. (Se förklaringar i andra inlägg) De vet att virket betalas i en måttenhet, som påstås ska ge rättvisa åt all verklig volym i biten, även med hänsyn till avsmalning mellan grovända och topp.
Många mätare och all ledningspersonal har varit med om mätning av timmer och andra sortiment i m3fub, så de har full vetskap dessa stora skillnader mellan mätmetoderna. Ändå medverkar man till fel som slår från +4 till uppåt -20 % för skogsägarna på volymen!

Virkesmätningskontrollen har därmed också precis samma fel. Symboliskt kan man säga att kontrollen görs på järnvägen medan verkligheten körs på byvägen med kurvor och kuperade förhållanden. Hur kan detta få förekomma?

Dessutom står viktig mätningspersonal på informationsmöte till skogsägare och omhuldar fuskfubbens riktighet "Volymen räknas ut efter omräkningstal med 2 decimaler." (det hade inte varit rätt ens med 10 decimaler).
Är det okunnighet om helheten eller är de i maskopi med virkesköparna? Framtiden får visa detta.

Virkesmätningen bör inte agera på sätt som gör att skogsägare redan plockats på ca 80 milj. p.g.a. fuskfubsjippot. Det ger näring till den omfattande kritik, som redan framförts om att de inte är helt opartiska. Det sägs att mätarna "sladdar" på sympatier för sågverket där de mäter och jag vet att ledningen tillåter att sågverk testar skarpt både nya mätmetoder o betalningsmetoder.
Ett stort antal skogsägare får därför bära det negativa av detta, som borde testats i sluten miljö först.

VMF medverkar nu i en fuskfub som nu bara har 3 bokstäver gemensamt med äkta fub. Det är m3to från början till slut men "manipulerat" med två omräkningar.

Att skogsägare drabbas bryr sej inte; Förtroendemän, maskinförare, virkesmätning osv.
- Vill ni skogsägare ha det så här?

Kunskapsnivå om fuskfub - Lektion 2 - 23/1 -08

Entreprenörer.
Som skogsbrukare bör du fundera på vad anlitad avverkningsresurs gör för att du ska få din utlovade lönsamhet.
Beroende på sortiment och skogstyp är risken stor att du går miste om 3-30 kr/m3 p.g.a. hur maskinföraren behärskar fuskfubben.
Ingen skördaredator kan aptera med omräkningstalen, som finns på prislistan. Därför uppstår beskrivna förluster i skördarnas aptering.
Oftast vet förarna om detta men bryr sej inte. Jag har dock märkt att det inte är svårt att förklara felen och konsekvenserna för en förare.
De anser att de "kör" på prisfilen de fått av avverkningskontoret/köparen. Köparen får ta ansvaret. (Vilket han inte gör eftersom han vill tjäna pengar på fuskfubben.)

De vågar därför inte ta några egna initiativ till ändring i skördarens prisfil med risk att köparen blir besviken.
Att protestera anses va otänkbart.
De anser att skogsägaren får stå sitt kast när han accepterat att handla med sin virkesköpare.
Någon lång och till synes felaktig lång stock i stor avsmalning kortar föraren manuellt men det kostar tid och förlorad rytm i arbetet. Detta sker därför bara sporadiskt.

Jag känner bara en enda entreprenör som har tagit egna initiativ och det redan efter ett par veckor med fuskfub. Han insåg genast det bedrägliga i fuskfubben.
Han har medverkat till att få en prisfil i fub omräknad till m3to, som används på privat körning. Han har fått förståelse för detta hos de skogsägare han varit hos.
Entreprenören är ett föredöme i ämnet och har varit en diskussionspartner och utvecklare av min kunskap.

Att virkesköpare har kunnat plocka av skogsägarna 80 milj. kr tror jag beror på att okunniga skogsägare "överlämnat sin avverkning till en motpart" och förmågan att förstå och bevaka sin rätt finns inte längre hos skogsägaren.
- Varför har det blivit så?
- Vad vill du göra åt det?

Kunskapsnivå om fuskfub. Lektion 1. 22/1-08

För dej som skogsägare bör du fundera på vilken kunskap som finns i skogsbruket och hur det kan påverka din situation. Denna gång beskrivs ditt medlemsombud du valt.
1. Åter ringde det en ledamot i Södras förtroenderåd och bad mej: "Sluta att leta fel runt virke i skogsbruket och framförallt på Södra. Det skapar bara irritation".
Jag liknar det vid ett tillfälle på badstrand då en stor grabb tagit handduken för en liten skrikande och frysande flicka och säger att hon skämmer ut sej som hon skriker.

2. Han hade grundmurat förtroende för Södra.
Ändå påstår Södra felaktigt att de betalar i m3fub när Södra först räknat ner m3to-priserna och sen lika mycket räknar upp m3to volymen enligt en enda avsmalningskultur. Fy!

3. Han kunde inte tänka sej att Södra lurar skogsägarna.
Jippot som kostar 80 milj. p.g.a. 200.000 kr/dag tycks inte bekymra en förtroendeman.
Södras nya mätutrustning för 20 milj. har medlemmarna betalat flera gånger om. Den fungerar ännu inte trots 4 givna tidpunkter.

4. Han trodde inte att fuskfubbens fel kostade särskilt mycket.
Se föregående kommentar.

5. Han sa m3fub är lättare för oss.
Nu är inte ens mätsedelns volym riktig. Se punkt 2.
Han tyckte inte om att jag kritiserade förtroendemännen men höll med om att de inte kunde förhållandena runt fuskfub.
Han la alltså orden i munnen på mej. De vet inte vad det handlar om. Jag har ställt mina kunskaper till förfogande på flera förhållanden men Södra har avböjt.
Se kommentarer punkt 1-5. O.s.v.

När jag sa att de hade behövt några personer likt flera motioner på föreningsstämman 2005 (föreslog att medlemmarna kunde kontakta några utvalda medlemmar vid ett problem. Dessa skulle utbilda sej och sätta sej in i problemet och bli medlemmens "gode man") som trängt in i fuskfubbens alla brister. Han medgav detta.

Men han bad mej ändå sluta med att peka på brister.
Så här går det till i Södra-land.
Se Kejsarens ny kläder.
Som skogägare kan du kanske begära och inspirera förtroendemän till att lära sej mer.