virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

107 Sågverk i Dalarna......

Virkesföretaget Siljan AB  är sålt till tyskt företag. Är detta tecken vi får se när inte initiativkraften finns i landet?

Siljan hade enligt skrivning problem som inte löstes genom företaget.

Siljan har även dragit på sig problem med sin matrisfub/fuskfub. Utan den hade ekonomin varit lägre.

Skogsägare som haft kontakt med Siljan blir överraskade hur vd Mats Sigvant gör sig okunnig omkring matrisfub (jag tänker åter på Mats Alvessons  beskrivna "dumhetskultur"). Siljan biter sig i foten. Kanske har det varit något man tagit lätt på inför försäljning. Problemen får ju tyskarna.

Jag har i förtroende talat med inköpare på Siljan, men denne står nu efteråt inte för vad han sagt. Jag förundras över den egensinniga virkeskulturen på Siljan. Blir det bättre?

Taggar: Matrisfub, Siljan, fuskfub;

106 Sågverk i Dalarna......

Lugn! Här kommer utlovat omkring Siljans beteende.

När Weda olovandes tagit över 60 st 175-åriga tallar och tänkt göra sågtimmer av detta och inte avsåg redovisa mer än 4.500 kr i netto, då insåg skogsägaren att E Brittus svikit henne på värsta sätt. Kvinnan låter inte Weda få bruka det på sitt sätt stulna virket, utan det avser hon sälja själv. (Fundera ännu mer på 4.500 kr i netto!)

Hon kontatar Siljan, "som slickar sig om munnen" vilket nästan syns på bild som togs på inköparen. Denne uttrycker lovord om virket. Detta ska de fixa så det blir bra för henne. Det talas om fanerstock.

Virket börjar köras till såg ett par dagar senare.

Någon betalning för "riktiga filéer" har det inte blivit när redovisning kommer. Siljan svarar att virket inte var anmält under mars, vilket är ett krav. Obs! Inköparen talde om "filéerna" på plats och det var orsak till accepterad affär. Virket var vid sågverk, sannolikt före de sista anmälda partierna med faner.

Siljan visar en attityd som kommer att förfölja dem länge.

 Vd Sigvant har sen vid argumentation omkring matrisfub/fuskfub ytterligare visat sitt "rätta ansikte". Omkring det sista har jag personligen haft kontakt och kan bekräfta hans fräckhet när han påstår att deras matrisfub (utdömt av  SDC) dessutom utan längdkorrektion är landets ärligaste. Siljan bör det väl varnas för? Andra skogsägare som haft kontakt omkring matrisfub bemöts på liknande sätt. Trots "taggtråd" om fötterna så uttrycker Siljan att de har inga problem. Köpföretag som bara knyter handen ännu mer i syfte att hindra rättelse, de signalerar att det kommer snart nya problem.

 
Taggar: Siljan, Weda;

105 Sågverk i Dalarna.

Våldtäkter och sexuella trakasserier har genom Meeto blivit extra uppmärksammade.

Det är dags att också trakasserierna i skogen uppmärksammas. En kvinna med konstnärlig värdering visade Wedas E Brittus hur hon ville ha hjälp med ca 75 m3 ungskogsgallring. Den stod delvis under och intill överståndare av tall som nått ca 175 år. Dessa skulle användas som fond i bakgrunden vid husbygge och tallarna fick inte på något vis röras.

Kvinnan vurmade även för ett "kärlekspar" som fanns i beståndet, där en gran och en tall "greppade" varandra. Även "trädparet" totalförbjöds att röra.  Brittusbetedde sig på ett sällsynt charmigt sätt, helt med på noterna och det skulle bli såååå braaa. Brittus betedde sig så inställsamt, så att inget skulle kunna bli annat än vad de kommit överens om. Kvinnan sa till personer i närheten att hon träffat den bästa inköparen i världen. (Hon sa senare ungefär, att hon borde begripet att så bra får inte en inköpare fullfölja arbetet om bolaget ska klara sina intressen etc.)

1 Vid avverkningen blir först entreprenören kåt på virke och vill ta de präktiga tallarna och övertalar Brittus att förfalska avverkningskartan  till 2.5 ggr ursprunglig yta (vi har fått tag i den). Den kontrakterade volymen 75 m3 blev nu ca 360 m3.

2 Det älskande paret "våldtogs" av Weda.

3 Trakasserierna har på olika sätt pågått genom osanning, förhalning och förnekande i ett par år, tills bubblan sprack. Men Bergkvist Insjön AB med högsta ledning har medverkat i detta. Anders Nääs har "spelat" med i stor del av de senare trakasserierna. Ordval och beteende är så grovt att det är en "våldföring" på en kvinna, som bevisat allt, men inte fått rättelse för de nertagna vårdträden och totalt 36 punkter.

Ytterligare värre blev det när Siljan också kom in i bilden.  Men det berättar jag senare.

Taggar: Siljan, Skogforsk;