virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

756 Södra behöver förbättras ...

En tidigare anställd på nerlagt Södrasågverk har hört av sig.

En  av hans korta kommentarer löd: "Södra har slängt ut många barn med badvattnet."

Oerhört många ambitioner har kastats bort. 

Taggar: Södra;

IP-ONLY

Om IP-ONLY ska göra något i er närhet så dokumentera, fotografera och skriv. Det verkar vara ett ungdomsgäng som inte vet hur affärer måste skötas.

Genom underentreprenörer, som utför arbete, undviker IP-ONLY ansvar för misstag.
Taggar: IP-ONLY;

755 Södra behöver förbättras ...

Min insändare i Skogsland 5 jan om Södras olönsamma timmersågning, den har gjort att tidigare sågverksfolk på nerlagda Södrasågverk har hört av sig.

Genom Södras uppköp och nerläggning av såg och småindustrier, som kunde fortsatt med annan verksamhet kopplad till virke i bygden, har dessa förlorat sin möjlighet och försvunnit.

Södras pampiga inhopp i lövsågsbranschen med priser som överraskade, det framstår som ett sätt att motverka andra mindre lövsågverk. Nu har en del sådana små verk upphört i rädsla för konkurrens och Södra har nästan slutat såga löv. Det undras därför, var syftet att döda lövsågning och bli nästan ensam om lövet till sin massaindustrin? Vad säger förtroenderåden som vet mer? Eller var det ett typiskt misstag igen från Södras sågverksdivision?

En person uttryckte en etisk reflektion. När Södra gjort en dålig sak, så kommer en retorik full av undanflykter och påståenden, att det egentligen var något bra. Allt i avsikt att skogsägare mest skall minnas en sista försvarande replik. För erfarna skogsägare är det bara en upprepning av metod som gjort att Södra förlorar värde, förtroende, PR, renommé och leverantörer.

När tidigare personer intervjuas, som varit länge i kooperationens tjänst, de understryker vikten av att vårda förtroendekapitalet. Låt tanken gå till konsekvensen när opinionen börjar reagera för felaktigt  beteende och svänga bort från det etablerade. Vårt senaste regeringsbyte. Brexit. Vissa demokrater i USA:s skamfilade rykte.

Varför är inte förtroenderåden mer uppmärksamma?

Taggar: Södra;