virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Okunnighet eller....?

Konstiga påstående har kommit från några representanter på Södra.
- En påstod nämligen att gamla betalningen i m3to är en fuskfub med omräkningstalet 1.0.
 - Detta är synnerligen felaktigt. M3to är en beprövad måttenhet och betalningsmetod, som datorerna är kompetenta att optimera träden med. Då väljer datorn längder anpassade efter avsmalning på absolut bästa sätt i varje träd.
 - Det betalda sågutbytet optimeras. Dock blir lönsamheten i trädet på känt sätt påverkad av avsmalningen.
  - Fuskfub är en betalningsmetod, som inte är identisk med något erkänt måttslag i marknaden.
- Fuskfub kan inte användas i någon dator i skogen för att ta ut bästa lönsamhet för skogsägaren.
-  Fuskfub straffar virke med ca normal avsmalning och sämre.
 - Inte minst när köparna för att aptera virket på prislistor i fuskfub felaktigt använder vanlig fubaptering i nästan alla skördare av okunniga personer och arbetsledning.
- Detta mycket märkliga förfaringssätt skapar betydande förluster för skogsägarna. 5-30 kr/m3sk på timmersortiment, som inte markägarna kan värja sej emot.

Södra sticker huvudet i sanden fortfarande!

     Åter har en vecka gått och inget av motionärens begärda material från Södras årsmöte i Tranemo 6 mars har kommit ännu. Jag veta att flera påminnelser gjort till ordf. m.fl.
-  Det som händer är upprepning på vad som hänt i andra frågor av kritisk karaktär mot Södra.
-  Löften om svar från styrelseledningen lyser också med sin frånvaro.
-  När blir det medlemsstorm?

Jag undrar hur många som fattade innebörden av vad som stod i den begärda upplästa skrivelsen, som lästes med osammanhängande betoning på årsmötet. Kanske var det så att inte förtroenderådet själv satt ihop den och därför var uppläsaren obekant med den. De kanske fått den "uppifrån".

-  Det återstår att se om ny skogsdirektör kan skapa ny anda i Södra.
 - För mer av fuskfubsproblem så kan det bli problem med virkesanskaffningen.
-  Den avgående direktören skrev hösten 2006 att jag gått vilse och inte visste vad jag skrev om när jag kritiserade fuskfubben.
 - Sen dess har flera löftesbrott och missbedömningar gjorts av Södra i ämnet, som är kända.
 - Ännu inget sågverk som mäter i "nästan äkta fub" på tall. Endast två granverk är godkända ännu för den mätningen.
 - Allt verkar förlåtas av medlemmarna.

Kanske hade Södras rutinerade entreprenörer, som nu kastar in handduken behövt de 1-5% volym de avverkat gratis p.g.a. fuskfubben.

Stora o Wedas fuskfub. Lektion 2.

Fördelar:
1 Man vill kunna byta aptering utan att behöva byta/förhandla om pris.
 Detta har bara viss riktighet om prisnivån är lika och svårigheten i aptering är likartad.
Med utbredd fuskfubbsmetodik kan detta missgynna avverkningarna med relativt stora förluster.

2 Man vill kunna byta apteringsinriktning under pågående avverkning.
Endast om punkt 1 infrias är vinsten här den väntade.
Med avslut på tydligt sätt kan av skördarens upparbetade strängar likaväl fungera som delning mellan olika apteringsförhållande.

 3 Varje avverkning skall kunna användas till de köpare, som just vid avverkningstillfället vill ta emot virke.
 Bekvämt. Kan i bästa fall innebära att ett kortare köravstånd till såg kan ge vinst.
 Mot detta ska vägas att skogens kvalitet eller avsmalning passar till visst såg men den får inte virket. Följden blir inoptimering av skogen och lägre pris till leverantören.
 Med 14 dagars lagring i skogen kan nya alternativ öppna sej.

Som synes finns det för och nackdelar i systemet.
Leverantören kan UTAN ATT HA RÄTT ATT KLAGA FÖRLORA 5- 50 kr/m3fub. Detta kan göra det till stor förlust när personer i avverkningsföretag väljer efter sitt företags intresse.
 En liten del av leverantörerna kan anses tillhöra vinnarna och det är de som får volym gratis från suverän avsmalning. Men dessa borde inte sälja skogen till denna metod eftersom den inte nog premiera bästa skogen. Den troligen ende vinnaren är den med normal skog, som får en aptering med riktigt korta längder.

Då säger vän av ordning att det kan uppstå ?samordningsvinster?. Ja något av detta blir det nog. Jag är dock först nöjd när det blir mer sådant än vad värdesänkning på skogen innebär.
 Sverige och Ryssland har Europas lägsta virkespriser. Virkespriserna har inte stigit nämnvärt i stora delar av Sverige (undantaget norra Sverige) senaste 20 åren.
Är det så att vinsterna uteblivit för skogsägarna trots ändrade mätformer, betalningsformer, klassningssystem etc.? Får leverantörerna någon vinst av systemet denna gång?

 Låt kritiken mot fuskfub höras högljutt. Det kan resultera i något bättre.
 Att föreslå metoder, som inte kan användas i en enda skördare är bedrägeri, åtminstone när man påstår att det ger rätt värde, vilket gjorts.

Sätt pris på barken, betala för den.
Så länge sågcylindern är den i särklass värdefullaste ska den ha rätt prisnivå.
Sätt pris på flisen, betala för den.
Detta kan en dator klara. Manuellaptering får då använda liknande avsmalningsregler, som gällt för m3to.
 Resultatet kan i varje fall bli hantering i m3fub! Varsågod och ha synpunkter på detta!