virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

478 Södra behöver förbättras .....

Entreprenör yttrade sig om Södras marskoningsgaranti, som kostar alla skogsägare 4 kr/m3 vid normalmark.

- "Vi har nu lättare att få ersättning för riskörning när det behövs. Tidigare tog vi en del på oss själva eftersom Södra skickade oss på avverkning som inte var lämplig vid sådant väder. Nu belastar det markskoningskontot." Beskriven tolkning är logisk, även om det indikerar en kostnadsökning totalt. I sin förlängning bör det kontrolleras så kontot inte överutnyttjas.

-" Mellan raderna" från entreprenörens yttrande förstod jag, att Södra väljer avverkningar mera bordust nu när "skogsägarna" i verkligheten betalar för att Södras avverkningsplan "skall hålla".

- I verkligheten har Södra infört en försäkring för egna felplaneringar och möjliggör att komma till de skogsägare, som skriker högst efter ex. snabb redovisning utan fingertoppskänsla för terräng och väder.

Avverka i egen regi och minska kostnaden för skotning 10-15%.

Taggar: Södra;

SLU och Mats Hagner

SLU stänger åter dörrar. Frågor på forskning SLU gjort, där resultat ifrågasatts, har mötts med tystnad gång på gång. Dessa har då skickats till rektorn, som svarat ungefär så här dumt. "Jag har fullt förtroende för forskaren i fråga". Inte något initiativ till att forskaren bör försvara sina uppenbart felaktiga påstående omkring matrisfub.

Detta är påstående i forskningsrapport, som en käns skogsforskare försvarat, utan att ha erforderlig kunskap (även bekräftat från honom själv).

Den debatt som nu blossat upp igen, om hur SLU plockat bort allt material från Mats Hagner i SLU:s databas Epsilon. Det förefaller åter vara bevis för att SLU inte vill få kritik och då väljer man dessa metoder, som bedömare anser kunna vara olagliga.

Varför är SLU så rädd för en forskare som belyser fördelar med en metod som vid lämpliga förhållande ger nära nog samma tillväxt som dagens grova avverkningsmetodik, som helt byter "natur" ca 3 ggr per omloppstid.

Trädpris (netto) vid avverkning på 500 - 550 kr/m3fub före  skotning är möjligt. Det kan jämföras med netto på gallringsvolymen, som är hanterat numera på ca 1/3 av summan också det före skotning.

Ytterligare positivt och avgörande är nästan inga planterings och röjningskostnader (de ligger med i beräknad avverkningskostnad.) Att som idag investera i plantering och röjningskostnader och vara utan dessa pengar i 35 år är kännbart. Detta undviks med hyggesfritt.

Dessutom blir virket formstarkare genom hyggesfritt. Mindre hyggeskanter, mindre mängd massaved som det finns för mycket av. (Men det är kanske det "spelet" SLU inte vågar motverka?)

För det mesta "naturliga" är hyggesfritt också positivt.

Undra på att SLU har svårt att svara för sig.......

Allvarligt att SLU egentligen väljer åsiktsförtryck när de gjort fel. 

Taggar: SLU;

SLU och Mats Hagner

Så härskriver Tommy Hammarstrand i Expressen om hur skogsforskaren Mats Hagner censureras (forskaren som lyfter fram många fördelar med hyggesfritt skogsbruk).

 http://www.expressen.se/ledare/tommy-hammarstrom/fegt-overgrepp-av-slu-mot-forskare/

Personal på SLU har yttrat sig, på sätt som man inte tror förekommer från ett forskningsföretag.

Därför bör SLU:s agerande ses mot bakgrund att, så reagerar en institution, när de gått över gränsen och genom forskning ensidigt påstått nackdelar i andra skötselmetoder, som uppenbart är ofullständig beskriven helhet. Men påhejade av skogsbranschen har forskare reagerat som vid berusning eller som "vid hastig förälskelse".

Skogsforskare docent Lars Lundqvist är en av de mera aggressiva i sina yttrande.

Academic Right Watch har nu tagit upp SLU:s hantering mot Mats Hagner och ser det som ett troligt grundlagsbrott.

Uppenbart accepterar SLU stora egna övertramp, men överreagerar när deras egna verksamhet ifrågasätts.

Varför måste pendeln slå över så ofta, när personer på SLU skriver mer för egen PR än skogsbrukarnas nytta?
Taggar: Hyggesfritt, SLU;