virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

192j Vida problem....

Den anonyme ”pratmakaren” återkom utan att presentera sig.

Tydligen försöker han skämta med oss eftersom han skriver ” Jag förstår att det är jobbigt att höra sanningen”. Detta skriver en person som hängt upp sig på en osanning. Som ni förstår är det ett upprepat ljug i stället, som han ekar i inlägg efter inlägg.

Han skriver även: ”om det nu är någon annan som skrivit detta inlägg jag refererar till, så gör en kommentar på bloggen så är problemet löst”. Jag har ju gjort flera sådana kommentarer, som han är helt stängd för.

 

Jag undrar: Varför drar han då inte tillbaka det dumma han sagt emot bloggen? I stället  ”sänker” han Vidas anseende med sitt agerande , som måste bero på ”koppling” dem emellan på något sätt.  Alltmer visas att han diktat upp något osannolikt utan någon substans i bagaget.

 

Uppenbart har han ”barn ihop med Vida” på något sätt eftersom han ondgör sig över något som ingen annan. Samtidigt tycks han inte tagit in den”begränsade uppräkningen” i avsnitt 127f med brister etc. som Vida gjort hos en gammal skogsägare. (Han silar mygg och sväljer  elefanter.)

192i Vida problem....

Till den anonyme som har skrivit ännu en gång.

Eftersom jag vet vilken felaktig slutsats du dragit om en kommentar här, förstör du för dig själv och ”ev. supportrar” som du agerar.

 

Du hävdar att jag inte står för det jag gör. När jag nu konkret och flera gånger förklarat min roll, insinuerar du på att jag ljuger.

Mitt svar till dig är helt jämförbart med att någon frågar hur lång en meter är, då skulle jag svara 100 cm. Detta svar skulle jag upprepa varje gång någon frågar, så länge jag har förståndet kvar.

 

Jag vet dock att du sprider osanningar när du påstår att jag har skrivit några rader, som någon annan skrivit.

Den kommentar om föreslaget betende av Vida, som tydligen stör dig, framstår alltmer som ditt eget påhitt eftersom det är gjort med signatur, som du själv använder.

 

Anar du hur din skrivning uppfattas här?

Om du skriver något ytterligare, så gör det med egen fullständig identitet med hänsyn till hur du bettet dig!

 

192h Vida problem....

Jag har noterat den anonyme personens kritik. En viss nyans i hans skrivning kan märkas.

 

Men han envisas med att beskylla mig för en skrivning, som han kanske själv har gjort i egna syften, som han nu driver på detta sätt.

 

Angående mängden kommentarer på Virkesakuten så finns det flera aspekter på detta. Här läser skogsägare som troligen inte är så skrivbenägna.

Här läser också många från företagen eftersom bloggen innehåller förslag, bevis och synpunkter utan allt för många övriga inlägg från personer med egenintresse etc.

 

Att den anonyme nu avviker stärker, att han kanske vill styra bort från Vidas många brister vid gallringen, som beskrivits här och skapat diskussion bland skogsägare. Dessa söker sig nu bevisligen mera till andra köpare.