virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Stoppa osanningar!

Södra skogsägarna som varit till hjälp för många efter Gudrun sprider nu osanningar i egen press och svensk skogspress om fuskfubben (betalning av timmer med toppvolym uppräknat med statiska omräkningstal).
De påstår att:
  -  Det blir rätt ersättning för alla skogsägare på beståndsnivå.
  -   De säger också att inga förluster uppstår med fuskfub.
Detta är osanningar som inte får stå oemotsagda.
  Först åberopas 43.500 stockar som garanti för omräkningstalens riktighet. Av dessa är det dock bara ca 15.000 st tillsammans för tall och gran, som kommer från området med nuvarande fuskfub.
  Resten är från område norrut upp till ca Hudiksvall.
Svårt för en skogsägare från Småland att känna samhörighet med dessa medelvärde när man inte ens tycker att västra och östra Småland kan ha samma omräkningstal.
 - Det är också fel att säga att fuskfubben stämmer på beståndsnivå. En test som gjorts av opartiska forskare på ½ dussin partier visar att spridningen blev ca 30 kr/m3fub. Ungefär som skotningskostnaden.
- Förlusterna blir på sortiment också 30 kr/m3 p.g.a. att inte prisräkning med omräkningstalen kan göras av skördarna i apteringen.
 - Fundera på varför Södra hastigt byter ut fungerande mätutrustningar, till en kostnad av 20 milj. på alla sina sågverk p.g.a. ett fel som de ibland säger inte finns?
- Det är oförsvarligt att med dessa dimridåer försöka dölja det stora fel som nu pågår med felaktiga yttranden från auktoriteter i skogsägarrörelsen, som i stället borde står för korrekta besked till sina ägare.
- Stoppa denna fuskfubb hos skogsbrukare som får stora förluster!
-Ni är värda ett stort tack som agerat mot felaktigheterna med fuskfub. Fortsätt, men med hjälp från fler.
-Fundera på Södras och övriga virkesköpares syfte med köp i fuskfub och deras tjänstemän och förtroendevalda som vägrar erkänna problemens vidd!
- Hur blir framtiden för skogsbrukare med den begränsade kunskap som många har på dessa viktiga men svåra förhållanden?

Preliminära tabeller för stormskadeersättningar!

image3
image4

Inledande tips för stormskadeersättning

Efter ATL:s grävande och publiceringar om felaktiga stormskadeersättningar har felaktigheterna avslöjats offentligt.
Försäkringsbolagen kan inte stänga dörren. Ni har fått in foten i springan.
Utnyttja lathunden för stubbersättningen som troligen blir införd i ATL 9 okt.
http://www.atl.nu/ Sök sen på ARKIV
Sannolikt kommer de försäkringspersoner ni tar kontakt med att göra som Folksam, Länsförsäkringar och Skogsstyrelsen gjort i bl.a. Gert Paulssons fall. Bl.a. påstått att man missuppfattat.
1. Kräv därför skriftliga besked också på det ni diskuterat per telefon och tänker bevaka.
Om ni inte förstår de redovisningar som nämns eller som ni fått, begär förklarande uppgifter.

Stubblängder ersätts för normala behov. Obs inte för hur de blev med personal som inte haft skälig förmåga.
Upp till 6 dm vet jag att försäkringsbolag har ersatt.
2. För två dm skall ni alltid kunna begära ersättning.

3. I samband med krav på rätt ersättning för stubbar övervägts bör ni kolla enligt tabell för hur stambrottsersättning skall ersättas i ATL 20 juli. Sök på Räknemiss
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=41534
Oväntat många bestånd har varit fel efter vissa handläggare.

4. Länsförsäkringar har haft samma låga pris för gran som tall för referensträdet på 30-cm vilket inte andra bolag haft. Normalt är gran ersatt med 17 kr/m3sk högre pris. Detta kan ni framföra som skäl för högre ersättning för "för tidig avverkning" eller kanske kallat för mervärde.
Korta tips för denna egenskap har jag inte i dag (6/10). Kanske om en vecka. Har någon av er läsare något att tillföra så hjälp till med detta!

5 Länsförsäkringar har ersatt med en ?Gudruntia? extra. Detta gjordes enligt besked för att täcka stora kringkostnader innan man kom igång med avverkning och att det krävdes stora resurser eftersom det varit en ovanligt stor storm etc. Detta har man redan tagit poäng på.
Jag har dock på alla krav som framförts till Länsförsäkringar fått som första svar att denna tia täcker kostnader också för ev. fel på allt det jag framfört.
Låt inte tian felaktigt bli använd igen som ?felräkningspengar?.
Notera att ni har konkreta summor på er redovisning ni fått. Det är utifrån dessa ni argumenterar. Utöver detta har ni fått tian utan reservationer framförda.
Stå på er!