virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

160 Södra behöver förbättras

Det har med all rätt påpekats att Södra inte följer certifieringskrav när dessa bristfälliga jobb görs som nämnt en längre tid. 
Ex. när inte prislista enligt kontraktstillfället används är det i strid med avtalslag också. Enligt certifieringskrav sociala normen skall lagar och avtal följas. 
Har Södra egna lagar?

Kompetens skall finnas i såväl maskin som på kontor. Uppenbart brister även detta.
Får Södra göra som de själva vill även emot certifiering?

En person som gjort ingående analys av Södra har kommit fram till att medlemmarna anser att förtroenderåden skall föra deras talan, vilket de oftast inte gör.
Som medlem bryr man sig inte eftersom man känner sig så liten i gruppen. Men man är med i gruppen och tycker att om inte andra bryr sig så är det nog inte så farligt.!!!????
Många okunniga och passiva medlemmen har valt Södra p.g.a. yttrande som inte är levande i Södras verksamhet längre.

159b Södra behöver förbättras

Kommentaren nyligen indikerar vrede mot Södra.

Ironin är tydlig också. Ex. efterlikviden blir minst till den som verkligen råkat ut för misstagen, som Södra flyr ifrån.

 

Angående uttrycket "m3tosparr i slutavverkning" så förtydligar jag att det syftar på fuskfubben som apterats med m3fub, som skördaredatorn tror de betalas efter betalas fullt ut. Verkligheten är dock så att dessa sparrar (Ex. Hållander eller klentimmer till externa verk) mäts i m3to vid industri och räknas upp med standardiserade omräkningstal från tider då endast långa bitar togs i avsmalning 6-8 mm/m.

Undra på att drabbad skogsägare är mycket vred.

159 Södra behöver förbättras

Angående Södras attityder så har det nämnt om tjänstemän som varit arroganta och visat total likgiltighet till begångna fel vid avverkning. Ex.
Föraren meddelade att maskinen fungerar inte så därför får han själv gör det bästa av situationen.
Fel prislista mot kontrakt var uppenbart använd.
Upparbetningsvrak i mängd.
7-10% vrak på timmer.

Tjänstemannen påstår att denne leverantören är den ende som klagar. Va beredd på detta yttrande, det är vanligt ljug.
Tjänstemannen förhalar redovisning, så annan person måste göra den, när han är tjänstledig.
Så behandlas ägare i företaget Södra. Hur skulle en ägare i ett familjeföretag bete sig om en anställd agerade på detta sätt mot en annan ägare?