virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Oseriöst: ATA TIMBER. Tage Andersson Moheda. Nr.16

Några har frågat mig varför inte markägaren har stämt ATA för de fel som de gjort.
Orsaken är att det i kontraktet står att tvist skall tas upp i skiljenämnd i Stockholms handelskammare. Då kommer följande problem.
 - Markägaren skall hitta en person som företräder hans rätt gent emot motparten. Här förväntas motparten som är i en bransch där man har stor kunskap om bra personer välja en som har stor erfarenhet av detta. Den lille markägaren får svårt att hitta en likvärdig resurs.
 - Dessutom skall den tredje personen (medlaren) godkännas av båda parter. Här kan oväntade problem uppstå för att få opartisk person till uppgiften.
 - Förloraren i målet får betala alla kostnader för motpart och domarna. (I tingsrätt betalas rätten av skattebetalarna.) Kostnader på halv miljon är inte ovanligt.
 - Resultatet kan inte överklagas.
 - I skiljenämndsförfarande erhålles ej det rättskydd som kan ingå i fastighetsförsäkringen Hamiltons advokatbyrå (Marie Gerrevall) har efter redan stora kostnader avrått från att gå vidare eftersom bevis som räcker för detta svåra fall kan vara svåra att uttrycka i skiljenämnd. Ex. har ATA efter ett halvårs strid tagit tillbaka att mätningen fungerade bra och istället börjat hävda att skördarens uppgifter är mycket dåliga. Därmed blir det svårt att bevisa vad som verkligen gått genom maskinen.
 Att maskinen var dålig skäms man inte för eller vill göra något i kompensation för. ATA påstår att inga konsekvenser har skett på värdet. (Detta kan inte vara riktigt men kanske inte nog för en process.) Erfarenheter från liknande fall i skiljenämnd är inte så positiva som önskas.

 Råden är följande:
 - Undvik klausuler om skiljenämnd som enligt besked förekommer hos Vida, ATA, Martinsson, Mellanskog, Skogssällskapet, Stora Enso, Weda m.fl.
 - Kräv och förse er med prisfiler, produktionsfiler, stamfiler, och tidig redovisning.
 - Förmedla dina krav skriftligt.
 - Dokumentera för egen del (glöm inte datum), kräv skriftliga besked, fotografera etc.
 - Begär att få företagets kvalitetspolicy vid avverkningar (inte minst mätningskapacitet i skördare).
 - Besök avverkning och försök skapa förtroende mellan er och avverkningspersonalen.
 - Framför dina synpunkter tidigt (”bättre att stämma i bäcken än i ån”).

Länsföräkringar gjorde fel!

Flera skogsägare har hört av sej med synpunkter på Länsförsäkringar.
 1 Länsförsäkringar gjorde en uppföljning av Skogsstyrelsens bedömning av stormskada.
Efter fältkontrollen kontaktade kontrollanten markägaren och meddelade att arealen var för högt värderad och visa område inte 50% skadade.
 Markägaren kontrade med att han nu visste att volymen måste vara underskattad efter som ersatt volym bara var ca 65% mot avverkade volymer på de stora stormskadorna.
 Kontrollanten medgav att det var oväntad skillnad.
 Han skulle undersöka.
 Kontrollen resulterade i att det senare  kom meddelande om att arealen var överskattad ca 15%.
 Dock skulle inte återbetalning krävas.
-  Vi upptäcker att inte en krona på avverkningskostnad eller virkesförlust var ändrad efter kontrollen.
-  Ingen synpunkt/svar på den oväntat stora diffen mellan ersatt och avverkad volym.
Tydligt lyser det igenom att avsikten var att tidigt statuera exempel så att skogsägarna inte skall försöka klaga på ersättning.
 Min övertygelse om partiskhet är att det nu bevisats att ersättningen för förhöjd stubbe var inte gjord efter Skogsstyrelsens underlag.
 Dessutom var ersättningen för låg.
Vid besiktning av Skogsstyrelsen när bidrag till återplantering skulle värderas fann tjänstemannen med ögat att ett område som LF angett areal för var fel. Efter mätning med GPS visade det sej att området var ca 55% större.

 Denna typ av subjektiva värderingar sammanfaller med flera handläggningar av LF, som jag fått insikt i där ersättning uppemot 100% senare har kunnat bevisas behövligt ytterligare.
 Jag ser det som mycket ofin behandling från Länsförsäkringar mot ”däckade skogsägare” efter stormen.

 2 En annan skogsägare har skickat underlag där det visar att Länsförsäkringar betalat för 1 dm förhöjd stubbe men Skogsstyrelsen angett upp till 4 dm.
Det inträffade visar helt annan hjälp än vad försäkringsmäklare talar om när försäkringar ”trugas på”. FY!

Oseriöst: ATA TIMBER. Tage Andersson Moheda. Nr.15

En insändare i Smålandsposten har refererat till ATL:s redovisning av bristerna på ATA:s avverkningar och redovisning. Dessutom ATA:s efterbetalning som är ca 25% mot vad de flesta betalat som gett efterbetalning.
Denna insändare har Tage Anderson i svar uttryckt vara ”ren lögn”.
 Tydligen försöker han påstå att ATL:s läsning i dåliga redovisningar och uppgifter från ATA resulterat i ”ren lögn”.
Märkligt är också att insändaren som påstås fara med ”ren lögn” inte ens fått göra ett genmäle i Smålandsposten.
Redaktionen har enligt besked lagt ”locket på”.
 Detta kan tyda på att SMP är svag för ATA. De lät ex. Tage Andersson göra sitt svar i samma nummer som insändaren var införd. Mest märkligt är att inte SMP ens bad Tage vårda språket.

 Jag har gjort en insändare (finns här på Virkesakuten den 31/8) med anledning av att Tage tillät sej att misskreditera en markägare för en felvärdering som även ATA:s personal gjorde och som innebar att ATA avverkade över kontraktet.
 Min insändare har stoppats och kommer inte in i Smålandsposten.
 Redaktionen svarar att den överst nämnda insändare fått säga att de anser sej ha rätt och motparten har fått säga sitt i frågan och det räcker.
 När jag sen försöker få 8 frågor besvarade av SMP själv undviker man detta och svarar att diskussionen i fråga är avslutad.

-  Med min mycket stora insikt i avverkningarna vet jag felen som är begångna.
- Tage A har gjort sej immun med skrivningen om skiljenämnd i kontraktet.
- Smålandsposten som faktiskt visar viss partiskhet försöker inte släppa till plats för ens något av problemen nere på avverkningsnivå.
 Allt slutar i en bevisning i hur svårt en skogsägare har att försvara sin rätt emot ”etablissemanget” i form av större företag etc.
Jag återkommer med mer när tid medger.