virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Bättre men måste förbättras....

Tidningen Skogen har utökat sin förenklade prisjämförelse från pris på 20 cm stocken till trädbankstest.

Detta nya är ett något bättre sätt att testa många köpare på kontinuerligt.

Ett något noggrannare koncept tipsade jag både Skogsland och Skogen om för en handfull år sedan utan resultat. Därför har jag hjälpt ATL flera gånger och gjort betydligt grundligare  prislisteundersökningar av några köpare i samma inköpsområde. Dessa tester gav betydligt fler nödvändiga uppgifter.

 • Siffrorna i Skogens undersökning är av art så de måste tas med betydande reservation. Det jag nu nämner skall dock inte uppfattas som att testen är meningslös. Men kontakt med redaktören har bekräftat bristerna jag nämner.

1 Inga premier eller tillägg är med. (Att det är så kan man läsa sej till.) Köpare i Småland och Halland har upp till 175 kr/m3 i tillägg. Därför behövs också uppgift om testads listas nummer och datum.


2 Ingen korrigering för fuskfub/matrisfub är gjord. Viktig uppgift eftersom detta dessutom döljs för leverantörerna. 5-15 kr är dominerande felräkning orsakat av fuskfub.


3 Ingen hänsyn tagen till att köparens timmer gäller från olika klen diameter. Ex. Södra har genomgående 18 cm som minsta diameter. Ex. Holmen verkar ha 14 cm och därmed kan valfria längder användas även på klenvirke. Man slipper här ett kostnadskrävande kubbsortiment i avverkningen.

Det finns köpare som tar ut klentimmer i allt under 24 cm.


4 Ingen kommentar fanns om apteringssvårigheter med prislistornas längdmoduler, fördelningsaptering och mycket mer.

 • Punkterna 2 till 4 är så prispåverkande att jämförelsen blir felaktig uppemot 30 kr/m3.
 • Eftersom samma trädbank används för VMF Qbera borde medelvärden för brhdiameter, diameterspridning, kvalitet etc. anges.
Dessa uppgifter kan ni som "marknadskraft" begära och få med i dessa tester.
Skogforsk kan för de 60 öre/m3 virke skogsägarna betalar göra detta jobbet och göra testerna/varudeklarationerna tillgängliga på nätet för ytterligare studier lokalt och minska textmängd i artiklar.

Ibland är inte tillvaron så enkel som den ser ut men denna VARUDEKLARATION som görs nu kan dock få ut köparna "på banan".

 

Lennart Bertilsson

Södraproblem.....

Bifogar en bild från tidningen Skogen på havererat tak p.g.a. snön. Trots Södra började skottning brast taket. Sannolikt underdimensionering.
Det kan väl inte ha varit dåligt virke? Se bilaga.
-------
ATL har idag en artikel om priskonkurrensen på skog.
Rotpost har ju sin bästa tid i denna typ av prisutveckling som råder nu.
Södras möjlighet att konkurrera på bra skog med sin prislista med sina sammanslagna kvaliteter minskar när inte högre pris premierar bästa kvalitet, som kan vara 90% i denna typ av skog. Se bilaga.

Lennart Bertilsson

Behövs kvitto på mätningen i skördaren?

Drygt en handfull skogsägare har både gemensamt och ovetande om varandra fråga några olika virkesköpare om det går att få kalibreringsuppgifter och stamfiler från skördaren när den arbetar på egen fastighet.
Båda uppgifterna speglar mätnoggrannheten vid upparbetning och aptering.
- Drygt hälften av köparna svarar att det är OK.
- Men de som är negativa visar en yrvakenhet och uttrycker:
 • ”Vad skall ni med dessa uppgifter till?”
 • ”Har ni program för att titta på uppgifterna?”
 • ”Ingen har tidigare frågat efter dessa uppgifter?”
 • ”Skall du ha kontrakt med "bolag XXX" får du acceptera våra förhållanden och inmätt volym.”
- - - - -
Vilka erfarenheter har ni som är maskinförare omkring studier av stamfiler och sammanställningar på kalibreringarna? Positiva eller negativa?
 • Har ni lämnat skogsägare dessa uppgifter?
 • Har avverkningskontoret gjort det?
 • Vilken tid tar det om ni bara skall samla och lämna stamfiler via mejl (utan tid för analys)?
 • Vill ni ha del av analysen (gratis) som görs på stammarna?
- - - - -
Vilka erfarenheter har ni som skogsägare av dessa ”kvittouppgifter” från er avverkning?
 • Vilka behov ser ni av dessa uppgifter? (Stamfiler har ni sett några som jag lagt på olika ställen.
 • Kalibreringsuppgifter är ju direkta sifferbevis på maskinmätning mot förarkontroll.)