virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Stampris/skördaremätning 5

När jag förhört mig bland entreprenörer och även hos skogsmaskintillverkare, så bekräftas, att det saknas överlag skördaredatorer, som kan lägga in manuellt upparbetade träd eller för grova stockar, som kapats bort från övergrova träd för skördaren.

Följaktligen kan ni med stor sannolikhet få skänka bort dessa volymer till Södra, om ni levererar skog till stampriser och med skördaremätning. Hur långt går er solidaritet?

Det är nu många argument mot stampris p.g.a. konsekvenser, som inte har pekats på från köparehåll. Tidningar och Södras egen reklamtidning har ensidigt låtit köpare uttrycka sig med tillrättalagda ord som passar köparna. Följden blir att det läcker pengar från skogsägare och i någon mån även för entreprenörer.

Taggar: DASA, Komatsu, Skogforsk, Södra;

Stampris/skördaremätning 4

Bevaka att skördaren apterar ut i topparna vid stampris (samma vid försäljning till fast pris/m3).

Ni har ju samma pris per m3 i grov rot som i klen topp vid betalning med stampris. (Inse att priset annars är ännu sämre på den grövsta delen av trädet.)

Att stanna matning på fallande massavedstopp vid 6.5 cm ub. vid 46 dm är bedrägeri. Redan vid ca 25 cm i brösthöjd har ni 600 kr/m3 för massavedstoppen!!!!  För matningskostnad på 35 öre får ni ca 2 kr i virkesvärde.

Taggar: Södra;

Stampris/skördaremätning 3

Utan att beakta faktorer som nämnts tidigare och som är viktiga delar vid betalning i stampris, hävdade inköpare på Södras informationsdag, att hela trädet betalas med sitt stampris oavsett stamfelsved. Detta är och förblir lögn!

Här är nämnt, att inköpare på Södra visade, att det är samma pris per träd om Södra väljer timmeraptering eller göra ved av hela trädet. Det visades också en vedhög, för att förstärka detta i medvetandet i skogsägare.

 Det har mycket ensidigt gjorts påstående från Södra, att skogsägaren påveraks inte av apteringens utförande eller ens kvalitet. Detta är lika osanning, som när Södra lanserade matrisfub/fuskfub år 2006, som påstods vara helt riktig betalningsmetod. Nu mår Södra själv illa av problemen av fuskfub vid sina avverkningsuppdrag och försöker gå runt problemen. (Sanningen hinner ifatt tjuven.)

Dessa bristfälliga yttranden om stampris görs av inköpare, som försörjer Södras sen många år förlustbringande såg i Värö. Tydligen inser inte vissa på Södra verkligheten, när de trots bristerna uttrycker sig t.o.m. "vräkigt". Detta är typisk retorik, som virkeskåta inköpare försöker bluffa skogsägare med.

Taggar: Södra;