virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

94 B Sågverk i Dalarna

På Birgits katastrofala Wedaavverkning efter deras nertagning av 60-talet vårdträd:

Där på plats, vid virkestraven visade Siljans inköpare Westman frustration över Brittus (Weda) fula beteende att han avverkat de gamla furorna. Westman lovade att hjälpa mej mot Weda, (Den hjälpen var jag tacksam för)  Westman påpekade även att stockarna var fel apterade. Jag tog löfte av den sympatiska och trevliga man att personligen följa utsorteringen av stockarna med fanerkvalitet och även sända listan på de fel apterade längderna. Så säger jag, ”om du hjälper till med det här, överenskomna och betalar rätt pris, så får du köpa virket”. I annat fall transporterar jag det till Aneby. Westman gav mer än prislistan, jag gjorde ett överslag av priset och kom till ca 1 500:- per träd. Så jag accepterade budet. Allt kändes bra. När Westman gått 25-30 m mot sin bil, vänder han om, kommer och ger mej och min livskamrat varsin varm kram. Dessförinnan hade jag med Westmans hjälp räknar stamblocken i traven till ca 45 st, som vi även dokumenterat på foton.

Det visade sej att Siljans timmerbil nätt o jämt kom från den tinande åkern med det blytunga virket på grund av tjällossningen, trots att det hämtades samma dag. Så mitt alternativ att frakta det till Aneby det var inte realistiskt. Något sådant val hade jag inte som Weda nu ställt till det!

Taggar: Siljan, Weda;

6 Mota Olle i grind....

Forts för dig som kontrollerar virke;

På massaved har skett några förändringar i form av frikostigare bestämmelser. Ex. 2006 hade 10% röta börjat tillåtas i granmassaved. Ännu viktigare var att barrmassaved ökade rötmängden från 50 till 67% röta.

Sen har bränslesortimenten kommit och fångar upp vrak och sämre massavedsbitar och påverkar kvaliteten till det bättre.

Bränslesortimenten tar också något volymer från den klena delen av träden. (Även hela unga gallringar blir okvistad brännved eller grovkvistad.) Detta borde sänka massavedsmängden.

Prismässigt ser jag samtidigt, att prisfaktorn mellan grantimmer lägsta kval och barrmassaved var ca 1.5 på Södra. Lägsta kvalitet på tall var alltid sämre än massaved.

Idag med sammanslagna kvaliteter på gran är prisfaktorn mellan timmer och massaved över 2.0. Tall har minst faktor 1.4. Detta minskar massaveden betydligt.

Ni skogsägare som reagerar för stora massavedshögar numera, ni har sett "förfallet" i skogen. Högt tempo ger mer vrak på timmer, vilket skogsägare reagerar mer för. Då väljer apterarna att ta mer massaved för att inte riskera att öka vrakmängden och få "plikta".

Den ökade massavedsmängden är omotiverad och signalerar vart kvaliteten i skogen är på väg. Att vissa som analyserar, tror att det beror på auktoriteter i skogsbolagen, de riskerar åter att fokusera på resultat och mindre på orsak. Mekaniseringens skador borde nu ha planat ut. Och de ökade stickvägsbredderna borde minskat stamskadorna sista 25 åren.

Följaktligen borde inte den ökade mängden massaved, som vissa skogsföretag orsakar, bero på skogen.

Taggar: Holmen, SCA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

5 Mota Olle i grind....

Forts:

Ytterligare omotiverad anledning till sänkt kvalitet på virke är fördelningsaptering. Köparen vill ha vissa längder som oftast är långa. Detta uppfattar många förare legaliserar även felaptering vid kvalitet, för att få längre längd. Åtminstone blir datorns sökta längd för lätt accepterad, för att slippa backa tillbaka stammen. Eftersom många förare aldrig byter kvalitet på trädet, får aldrig datorn möjlighet att stoppa pågående överdrivna förlust för skogsägaren. Datorn utför då bara avsmalningsaptering.

Köpare hävdar att test visar att de 8 kr/m3fub, som betalas extra för fördelningsaptering är tillräcklig. Det baseras på datortest på skrivbordet, där datorn aldrig gör en kvalitetsövergång eftersom det kostar mer än inställd tillåten förlust. I skogen lurar föraren datorn att tro, att det är samma kvalitet från rot till topp.

Fördelningsaptering infördes av Skogforsk och har lanserats utan varning för hur den kan missbrukas. Nu har den sänkt virkeskulturen. Jag tror inte vd på Skogforsk ägnar en sekund åt problemet.

Holmen har dessutom fräckheten att bedra skogsägare genom att visa ett högre pris vid "första jämförelse" mot andra köpares lista, eftersom de har tillägget inbakat i priset. Dessutom siktar Holmen mot medellängder på 49-50 dm. Namnge gärna detta beteende??!!!!

Fördelningsaptering "orsakar" nästan samma längdfördelning på varje uppställningsplats för skördaren i beståndet. När tillåten förlust är över 3% (upp till nära 50% har förekommit, Derome) då försvinner virkesvärde för skogsägaren, som dessa inte anar. Redan 4% är förlust nära 30 kr/m3fub.

Taggar: Holmen, SCA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;