virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

914 Södra behöver förbättras

Södra marknadsför åter sitt apteringshjälpmedel som ska vara så värdefullt att ha med sig vid trädet.

Några stickprov gjordes och fann att en mängd helt grundläggande uppgifter saknades i hjälpmedlet.

I något fall fanns inte ens uppgift om vilka längder som får användas.

Hjälpmedlet studerades också här för ett halvår sen. Då visade sig även råden från Södra vara vilseledande för god aptering. Vissa är det fortfarande.

Fortsätt att ha med prislistan vid aptering. Men det gäller även att kunna analysera lönsamheten i prislistan, även om det kräver gedigen erfarenhet eller datoranalys.

Det allvarliga i Södras populistiska marknadsföring av hjälpmedlet är att de försöker framställa aptering som mycket enkel och nästan bara längdkapning.

 Det finns råd i hjälpmedlet som ex. förstärker förlusten på matrisfub betydligt, när det är betalningsformen.

Råden förefaller vara gjorda av någon "manschettnisse".

Södras utspel kan i förlängningen i stället bli en reklam till skogsägare för rotpost.

Taggar: Matrisfub, Södra, matrisfub;

B Vad sa Leif Öster?

Jag vill till inlägget om Leif Östers krönika komplettera med synpunkter som borde motiverat mer användning av den förarlösa skördaren Bestens ekonomiska möjligheter. Den gav en viss ekonomisk vinst, men Södra skyllde på att avverkningstyp av optimal typ var knepig att hitta mycket nog. Test som Skogforsk hjälpte till med föreföll endast tänka produktion och det nämndes att ibland uppstod ojämn skotartid med stillestånd som följd. Men omkring just detta undrar jag om kalkylen gjordes tillräckligt "rund". Den "spilltid" tycker jag kan användas till;

1 Reparation, omsorg om skotare, upplag etc.

2 Utbildningstid omkring avverkningsteknik. Läsning om ekologisk körning

3 Använda tiden till inläsning av kommande avverknings prislistor, fördjupning av insikt om pågående avverknings prislista.

4 Analys av gjorda avverkningars virkesutfall (mätsedlar, längder, diametrar, kvalitet, vrak, pris etc.)

5 Utföra kontroll och kalibreringstest på liggande virke.

6 Kontrollera utseende på körda stammars stamfiler för att hitta bättre körteknik.

7 Skaffa insikt i avkapning/lumpning av mindre fel för att öka gagnvirkesdel.

Hur mycket av detta gjordes vid Södras maskintest?

Denna självstudie vet jag kan ge 20 kr/m3 och på Södra ännu mer omkring de avverkningar jag kommit nära. (30 - 50 kr/m3.)

Lägg sen till ytterligare utveckling och glöm inte nyttan med ekokörning. Då borde väl "spilltid" kunna värderas så skotningskostnaden nästan helt försvinner.

Varför utnyttjades inte tillverkarens fleråriga kunskap om Besten för utveckling ytterligare på Södra?????????? 

 Ändå dömde Södra ut den förarlösa skördaren Besten!!!!!?????? Försökte Skogforsk och Södra att "tänka runt" eller blev det som vanligt fyrkantigt?

Taggar: Skogforsk, Södra;

913 J Södra behöver förbättras

Tidigare 11 punkter och följande måste du kunna kontrollera och avslöja för likgiltiga Södratjänstemän.

12 P.g.a. utebliven färgmärkning har många sparrar hamnat i talltimret. Givetvis med betydande förlust som följd.

13 Kalibreringsbristerna visar sig väl så tydligt på tall. (En del berodde även på lågt hydraultryck.)

14 Övermål på drygt 8 cm på virket. Här visas likgiltighet hos entreprenören och Björn Schönning.

15 Det låga hydraultrycket som nämndes om tidigare, som orsakade underskattad avsmalning och t.o.m. 0-avsmalning gav en medelländ på 49 dm på tall. På avverkning där den goda kvaliteten skall bli kort och betydande del av klenare timret skall bli sparrar så är 49 dm här tecken på konsekvenser av dålig kalibrering och stamhållning.

Hur tjänstemän kunnat missa dessa tydliga fel (ca 50 kr/m3) som kan studeras i välkänt material är anmärkningsvärt. Det är uppenbart att Björn Schönning m.fl. länge trodde att dessa fel inte upptäcks och om vi på Södra uppträder tufft så blir kritiken kvävd.

Men detta reagerade skogsägaren för och anser att, det är i stället mycket viktigt för skogsägaregruppen att det "spel" som förekommit i detta fall kommer i dagen, så Södra kan förändras och dessa apteringsfel utbildas bort.

 Men inte ens nuvarande medlemschefen på Södra tycks vara intresserad att värdesätta detta en unik skogsägare varit med om att uppmärksamma på Södra.

Taggar: Södra;