virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

8 Södra behöver förbättras...

Några långbänkar i Södra för att dölja verkliga fel har blivit kända en tid.
  • Förtroenderåd har fått en handfull förfrågningar om matrisfub/fuskfub men bara skickat dem till huvudkontoret i Växjö och förtroenderådet har helt avstått att lämna egna synpunkter trots att de har betydande kunskap. Det märkliga är att de heller inte begärt svar på 1.5 år när huvudkontoret inte lämnar besked. Denna typ av tolerans för ”överheten” irriterar många enskilda medlemmar.
  • De kostnader och energi som läggs på att diskutera men inte ha ambition att lösa problem är en belastning och i slutändan något som minskar solidaritet och respekt för ”valda ombud” och ”sitt företag”.
  • Enskilda skogsägare anser att detta är tecken på likgiltighet i ett företag som kommer att innebära att effektiviteten hamnar på en för låg nivå mot möjligt.
  • Södras efterlikvids nivå i relation till de priser som rått under året anses vara ett sådant tecken på att betalningsförmågan är för låg. Speciellt på timmer som inte bidragit med särskilt mycket ”egen” efterlikvid.

73 Vida problem....

Vill du med din insikt i skogsvård och din medverkan som arbetsledare eller skogsäger nämna hur instruktioner bör utformas av dej omkring hur underväxt skulle röjas bort före gallring på fastmark avseende
Grovlek. (Max resp. min)
När skulle något ändå lämnas beroende på luckor och andra skäl?

Hur utformas röjningsråd i svårföryngrad moss- och blötmark hos skogsägare som vill ha produktionsinriktad skogsskötsel? (Gallringen skall göras med viss utglesning i övre äldre och grövre skiktet.)

7 Södra behöver förbättras...

Södra skriver i sin medlemstidning att de höjer sina redan höga krav på mätning i skördare.
Under 2010 genomfördes ett projekt där Södra försökte minska ”övermål och stötmån”.
Detta verkar vara ”mycket skrik och lite ull” som pigan sa när hon klippte suggan.

Övermål är ju det mest elementära i apteringsarbetet. Detta får aldrig minska i uppmärksamhet.
  • Dels är det lättkontrollerat även av skogsägaren.
  • Det är dyrbart. Södra skriver att detta och något till sparar miljonbelopp. Detta tyder på att problemet försummats tidigare när värdet på det viktigaste begreppet spårat ut så.

Är det dessa problem skogspressen skriver om just nu när Södra pressar ersättningen till entreprenörerna med följd att dessa ”kör innerkurvan” så mycket det går?

Södra arbetade i stor grupp med övermålskrav redan 2003. Har man inte kommit längre än till ”projekt” 8 år senare?
Eller är det fallet hos skogsägaren som vände i dörren hos Tvistenämnden och som finns i bakgrunden i denna skrivning, som på sin avverkning upptäckte dålig mätning på både längd och diameter. Med den kunskap som är inblandad kan det gett Södra oro i själen och Södra startat utbildning.
Så har allvarliga upptäckter gett ”utryckning” förr i Södra.