virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

66 Tidningen Skogen

Jag har nämnt om hur skogspressen "ekar" minsta "lobbande" uttryck från skogsindustrin om att de ex. tror att det snart blir sämre avsättning och därmed sjunker priserna (Sagt i syfte att locka fram virke. Ibland före prishöjning.) Läste nyss i en skogstidning som erkände att tidigare påstående om prissänkning kommit på skam. Ett erkännande om än för sent.

Hur mycket har detta kostat skogsägare/medlemmar?

Tidningar, som ser det som sin uppgift, att skriva mycket är viktigare, än att det de skriver är hållbart måste ni exponera. Sluta att prenumerera på de tidningar, som du tycker visar dålig stil. Min kontroll på en medlemstidning visade ju sig bara ha ca 20% medlemsnyttigt. Mångdubbelt var ex. industriinformationen.

Taggar: Tidningen Skogen;

80 Sågverk i Dalarna m.fl.

Skogsägare har begärt besked från Mellanskog eftersom Mellanskog har hävdat att de har "längdneutrala prislistor" med följd att Mellanskog anser att virke som går till andra köpare kan apteras efter andra längdspecar utan konsekvenser för skogsägare.

Jag och andra har fått svar, men inga konkreta besked?

Orsaken är att ansvariga på Mellanskog vet att det är lögn det de påstår, men bubblan får inte spricka. Detta är något som Mellanskog måste ha testat på trädbanker och då upptäckt.

Skogsägare borde driva process mot Mellanskog och en del andra köpare för att de har falsk marknadsföring och inte levererar den ersättning som utlovas.

Mellanskogs ordf. Karin Perers var nyligen i TV  och beklagade att Svenska Kyrkan hade folk som inte var rädd om pengar. Samma Karin Perers är ordf. för Mellanskog som säger felaktiga saker och när de ifrågasätts av mig och skogsägare så visar hon och Mellanskog en fullständigt nonchalant inställning.

Även LRF Skogs ordf. Sven-Erik Hammar sitter i Mellanskogs styrelse och intar precis samma nonchalans. Hammar har jag personligen försökt påverka per telefon. Men ex. matrisfub brydde han sig inte om. Mellanskog har inte matrisfub men vill inte störa ens konkurrenter med detta, med följd att dessa konkurrenter inte nu heller öppet tacklar Mellanskogs ljug omkring längdneutrala listor. En del tillämpar likande metod själva. Är det korruption? Är det kartellbildning?

Taggar: Matrisfub, Mellanskog, matrisfub;

731 Södra behöver förbättras ...

Att läsa om hur stora sågverk byggs ut och att de avser öka sågutnyttjandet av rundvirket. Ofta utgår de från låga 45-47%. Hela branschen ha "hängslats ner" i sin iver att såga mycket. Resultatet är lågt utnyttjande och sämre kvalitet på slutprodukten.

Det är siffror som inte imponerar. Troligen kan man dock inte begära samma utnyttjandegrad som från det sparrsåg jag praktiserade på för länge sedan. En rund tre och kvart tums sparre räckte för att få en "fyrkantig" sparre på 3". Det var över 100% sågutbyte.

Visst ser man idag slarvig sågning vid visning på sågverk. Att placera en stock så kantsidorna på blivande plankor får de minsta kvistarna, det ökar bärigheten betydligt på virket. Detta kunde gamla sågmästare vid både ramsåg och cirkelsågar. Idag ser man ingen människa som styr inläggningen av stock före sågning. Det är Rysk roulette vid skador och alla kvistar inkl. sprötkvist.

Att höra att hantering av virke på nya Värösågen sker på sätt, så förstörelse blir fallet och hela virkespaket flisas till massaved. Anställda där med känsla för skogens värde reagerar starkt över det de ser. Visas sådant för förtroendemännen(och pressfolk) när de besöker "fabrikspärlan".

Det är värdefullt att ni lämnar era synpunkter hit till Virkesakuten.

Taggar: Södra;