virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

J Unnaryds Skogsexpo

Vi varvar med ytterligare en erfarenhet från Unnaryds Skogsexpo.

Skogsstyrelsen medverkade och hade som tema att varna för granbarkborrens andrasvärmning som var betydligt aggressivare än försommarsvärmen.

Ett längre samtal om skogsägarnas situation bekräftade att Skogsstyrelsen är alltmer en myndighet och inte den tillgängliga rådgivaren som den var tidigare. De få utbildningskampanjer som genomförs hinner inte lyfta kunskapen under hela tiden skogsägaren äger gården.

Kunskapen i Skogsstyrelsens personal är alltifrån bred värdefull kunskap till specialist med smalt kunnande. När dessa är typiska byråkrater och inte tar till sig problem utanför sin specialitet, då känner skogsägaren sig utelåst och hjälplös.

Är det bra att skogsägare alltmer grundar sin kunskap på sitt eget ”köttöga”?

 Även om deras försiktighet kan leda till bra resultat så riskerar skogsägaren att inte se konsekvenser med skötseln i tid och inte i tid tolkar in avsikter från ”intressenter” i skogsbruket och myndigheternas underliggande avsikter.

Taggar: Skogsstyrelsen;

Myndighetsfasoner i överkant...

Skogsstyrelsen har åter handlat som en envåldshärskare utan hänsyn till att det finns andra möjligheter och att grupper skadas orimligt.. De de gick ut på sin hemsida och avrådde från all skoglig avverkning i Sverige. Detta utan hänsyn att det fanns varierande förhållande. Dessutom var arbetsförhållandena nattetid något som var möjligt. Bevakning kan tillämpas också som försiktighetsåtgärd.

Det fanns dock flera ställen som det var fullt möjligt att köra på, säger Bernt Hermansson.

I uttalandet uppmanade Skogsstyrelsen även allmänheten att polisanmäla verksamhet som man uppfattar olämpligt i torr mark. När vi kontaktade Skogsstyrelsen höll de med om att det var olyckligt formulerat, även om de inte gått ut med det officiellt. Det känns beklämmande, säger Skogsstyrelsen nu.

Det inträffade visar åter på omotiverad stöddighet på Skogsstyrelsen.

Taggar: Skogsstyrelsen;

Tänk till före;

Maktpersoner vill ta för sig. Expertis skriver;

 Får dessa inte som de vill, väljer vissa att direkt motarbeta de som står i vägen.

Under en tid är de lojala mot de som ger dem själva fördelar.

Beteendet används på många fronter, men det allvarliga är när det på känslokallt sätt används för privat, egensinnigt och t.o.m. i skadligt syfte för allt fler.

TV programmet i torsdags kväll bekräftade igen hur affärsmässigt en elit vill styra land och verksamhet. Jag tror det är en omöjlighet att skapa en fungerande värld som gynnar elit, men skapar mer kontakter på mindre geografiskt och socialt plan. Ända måste beslut fattas för större områden, bredare befolkning, större belopp och detta vill man göra med färre beslutande personer. (Psykopater och personer med dragning åt "diagnoser" är överrepresenterad.)

Detta gynnar vad matrisfubb blev bevis för. Experter, knutna till virkesköparsidan, lanserade trots eget kunnande om alla bristerna i matrisfubben men gjordes för att gynna köparsidan med miljardförflyttning från skogsägarna. Genom att spela ut förväntade osanna fördelar duperades många nog skogsägare för genomförande.

Nu är förtroendet för SDC,VMF Skogsstyrelsen och SLU lågt. Därför finns planer på att något nytt ska väljas inom nästan samma grupp. Blir det ännu värre? Detta är vad inledningen nu handlade om.

Taggar: Matrisfub, SDC, Skogforsk, VMF;