virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

"Elefantsjuka"...

Eco Log ”brer på” med vad de kallar, en ny skördare för gallring. Den är byggd på gamla 550 och beroende på valda däck (utan band) 2.8 - 3 m bred. En halvmeter mer än en lastbil. (Vore det inte en idé att välja nytt utvecklingsspår och låta lastbilen hämta virket direkt i skogen?)

Vikt över 19 ton. (Malwa väger 7.3 ton och är ca lika lönsam som skördare.)

 Kan virkesinköpare få något gallringsvirke från skogsägare, om de säger att det kommer en 19-tonnare och gallrar?

Nu är alla märken inkörda i ett storleksspann där alla krigar mot alla på bred front!

Jag tänker därför på uttrycket ”faller en faller alla”.

 ”Falleralla” säger inte de entreprenörer som har samma drivning, som tycks rasa stup i ett, på åtminstone tre maskinmärken som har samma komponent. En av dem har ensamt 7 stora maskiner som står och väntar på reservdelar i veckor. (Ovanpå stilleståndet p.g.a. brandrisk.) Detta är sannolikt en effekt av att samma grundkoncept byggts på för att öka prestation, för att bli som en stor maskin.

Taggar: Malwa, SYDVED, Södra;

Atmosfär omkring mindre maskiner...

Vid vår gallringsexkursion, som jag ordnade och skrivit om kom en vink om hur samverkan mellan skogsägare kan ge resultat. En mindre maskin behöver inte så stort geografiskt område för att ha arbete. Samverkan skogsägare emellan där samma maskin används även om olika köpare förekommer.

Entreprenören är nästan självgående planerings och skogsskötselmässigt.

Dock viktigt att det är en sund och kunnig entreprenör som kan förklara sig och informera skogsägare omkring avverkningsplanering, gallring och virkesfrågor.

Taggar: Malwa, SYDVED, Södra;

1 Biometria

Skrivning om Peter Eklunds roll som vd på nya mätningsorganisationen Biometria har resulterat i kritik för att denne med så ”sotade fingrar” sitter på en styrande post i en mätningsorganisation som avkrävs ett klanderfritt beteende. Peter Eklund betraktas som en ”Svarte Petter” i sammanhanget.

Jag har själv sett hur falsk denne person behandlade en skogsägare där Peter Eklunds Weda förfalskat avverkningskarta för att kunna ta ett 60-tal blivande vårdträd (175-åriga tallar). Personen som gjorde detta vill Peter ändå inte ta bort sin hand från. Samme person avlägsnade all grot från 1000 m3 avverkning utan att ersätta en enda m3. Peter Eklunds undanflykter som nämnts här, att riset och topparna ligger i hjulspåren som då hade 10 cm vatten och inte visade en enda hel kvist.

Biometria får bära den attityd som Peter Eklund bär med sig och har därmed en stor belastning med sig från början.

Taggar: Biometria, Peter Eklund, Weda;