virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Markskador

Ett bestånd som Södra avverkade för några år sedan är trots plantering tre ggr i miserabelt skick. Markpackning har störst anledning i problemt.
Detta har skett i trakten av Tvååker i Halland.
Ett par planteringar med douglasgran och senast lärk.
Bilden visar ett sparat område som bör ha bonitet över G36. Där växer ljung bl.a. som ni ser.
Området är många ha och svagt sluttande.
Övriga delen har nu blivit plockat på stubbar och markfräst och besått med gröda, som troligen får bli markförbättring inför skogsplantering igen.
 

444 Vida problem...

Vidas simpla och felaktiga gallring hos Sandén fick icke oväntat konsekvenser i stormen Simones framfart. 
- Sandén kom till mig i tisdags kväll och framförde sina synpunkter över Vida, inköpare, skogsvårdsentreprenör och andra utförare av gallringen och vad detta felaktiga arbete orsakat.
(Ordvalet tillåts inte på forumet.)

357 B Södra behöver förbättras

Annonsen som visades nyligen har skogsägare diskuterats bland fler. Inköparens framställda auktoritet gillas inte fullt ut.
Det är en kategori som drar med sig en hel del kritik, som gör denna bilden "falsk".
I går nämnde skogsägare att han hade ute Södras inköpare och visade ett bestånd som skulle gallras. Det var litet, men låg andra sidan gränsen till grannens gallring, som skulle göras vid tillfälle framåt.
Inköparen var "med på noterna" men kontrakt skrevs inte, det kunde göras senare.
Ville han ha mer volym?
- Skogsägaren faller nästan baklänges när han i somras rest några mil till sin fastighet och kommer ut i skogen. Grannens åtgärd är gjord och ingen på Södra har sagt till honom att nu kommer vi i trakten. Skogsägaren skog står orörd.
Inköparen urskuldar sig med att säga "Det gjordes i semestertid, när jag var ledig".

Nu undras om skogsägarens gallring blir gjord utan full kostnad för flyttning.
Bra avverkningsförhållanden rådde i somras för ett lövrikt bestånd. Blir gallringen gjord vid lika bra förhållanden nu?

Vem får bära kostnader för denna försumlighet? Det lär inte bli inköparen utan skogsägaren eller efterlikviden för andra skogsägare.
(Är Södra stundtals en skyddad verkstad?)