virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

171 B Södra behöver förbättras

Skogsägare skrev"Det låter för jävligt med sånna yttranden från en förtroendevald. Var finns respekten?" (Från blivande ordf.)

Det tyckte också en förtroendevald som trött lämnat arenan. 
Jag kommer att i serie här beröra hur en förtroenderådsordförare nyligen varit likgiltig för en mängd misstag som Södra gjort. 

Skogsägaren skrev: "Det är mycket snack här återstår att se om det finns kraft för verkstad. Antagligen ska bölden mogna mer innan det är dags att skära."

Det borde vara hög tid för att skapa samsyn om motioner skall skrivas och inlägg förberedas till årsmöte. Januari är sista inlämningstillfälle. Va inte främmande för att krokben läggs. (En motion försvann.)
Södras ofta "skenheliga" ägarmöte pågår. Använd dessa. Men det krävs att kritiska synpunkter kommer med hela vägen till styrelsen och tillbaka till efterföljande uppföljningsmöte.

Skogsägaren skrev: "Under tiden gäller det att stötta personer som Bertilsson som kan det här. Reagera om de försöker med skitsnack eller frysa ut".

Aktiviteter måste ske från medlemshåll.
Jag är inte skogsägare. Min insikt är från 36 år i arbete på Södra, som avbröts när Södra ville spara pengar och slopade intern utbildning på prislistor och ekonomisk aptering. (Avgörande var när jag lade fram upptäckt att 30 av 33 skördaredatorer hade avgörande fel i prisfilen för aptering i datorn. Så är det väl på andra företag också svarade södraansvariga.)
Fortsätt att hämta förslag härifrån. Jag får ganska många "berättelser" från skogsägare och entreprenörer. Även gamla södratjänstemän hör av sig när de slutat.

Anser ni att det var något positivt i Gösta Edströms skogsägareförening så kämpa för det!

172 Södra behöver förbättras

Södramedlem skriver; "Motionen om stödtrupp måste upp på agendan igen. Detta är viktigt. Det är uppenbart att medlemmarna behöver kompetens som står på deras sida. Quislingarna i förtroenderåden har inget värde. Uppenbara fel och brister skulle lösas utan juridik och stämningar. Motarbetar Christer Segersteen bör han söka andra uppgifter."

 

Olika personers inlägg en tid har berört vanmakt omkring brister som finns i Södra (kan de finnas i hela kooperationen?)
Förtroendemän drar sig undan när initiativ behövs. 
Låtgåmentalitet syns. Eller så tycks det att det får någon annan ta i, men inte jag.
Förslaget om att stödtrupp måste till kan med övertygelse stödjas.
- Den bör bestå av personer med inlevelse och obundna mot andra befattningar i Södra.
- Uppgiften bör vara att medverka i framtagning av objektiv fakta och lägga moralisk och etisk värdering på det inträffade. (Idag framfördes i nyheter att detta är ett stort behov i alltmer verksamhet, när ingen reagerar för svindel och brister eftersom det kan vara lite ofördelaktigt vid löneförhandling etc. för sig själv senare.)

Södra skriver;
Södra är en demokratisk förening där varje enskild medlem har samma värde och samma möjlighet att påverka.
- Känner medlemmen att han har speciellt värde när han drabbats av Södras misstag?
- Känner ni som medlem att ni har möjlighet att påverka så det händer något? Att få yttra sig på årsmöte är ofta inte värd mer än att spotta i en påskbrasa.
- Är det tillfredsställande att varje medlemmar har lika lite möjlighet att påverka sin egen förening?
Många medlemmar måste reagera även om Södra hotar "liknade ett gruvbolag i Sydafrika".

Trevligt och avslutningsvis viktigt.

Hela denna veckan har haft unikt högt läsintresse på Virkesakuten.

Jag delar inställningen som flera framfört personligen. Det behövs exempel som vi kan använda i våra samtal med virkesfolk och kontakter med medbröder.

Skriv era upplevelse här själva!

Några har sagt att "vi kan inte skriva." Gör som jag skriv ändå med den ambition ni har att upplysa om sådant som andra bör känna till. Kanske detta?

 

I posten kom brev från Nummerupplysningen.se. Skickat till företag, som viktigt meddelande!
Ett företag som åker snålskjuts på Eniro.
Nummerupplysningen har använt samma färg som Eniro tidigare.
Nu har de fått idén att byta färg till grön, men skriver det på sätt så många skall tro att det är vår vanliga nummerupplysning som byter färg. VARNING!
- Om en enda uppgift vill bytas på förslaget som är medskickat om era uppgifter och ni skriver ert namn under har ni bundit er för 5895 kr/år FÖR NORMAL GRATISTJÄNST! På baksidan står att bindningstiden är två år.!!!!
Prisuppgiften är skriven väldigt diskret med mindre text nertill. På baksidan står att bindningstiden är två år.!!!!!!

Tvist påstås skall lösas vid rättsinstans i Estland på det språk som Nummerupplysningen föreslår (enligt tidigare förslag estniska).
Vi är många som drabbats av detta blufföretag som har Stockholm som avsändare och Malmö som mottagare.
Företaget bakom har figurerat i många tvister och anmälningar.

Vägra betala med motivering från avtalslag. Företaget uppträder med list och svek.