virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Oseriöst ATA Timber m.fl. 32. Ingen efterlikvid ännu...

- ATL hade nyligen en förteckning över sågverksföretags vinster. Jag har blivit ombedd att kommentera AB Tage Andersson Moheda som fanns i listan och hade två företag, både Moheda och Eneryda.

- Ni trogna läsare här vet avverkningen som Tage Anderssons AB varit inblandad i hos två skogsägare där jag nämnt om händelser här.  Mellan ½ och 1 milj. kr är inte redovisade i avverkningsuppdragen och sannolikt del av nu visad vinst. Inga besked är ex. lämnade från ATA som trovärdigt förklarar frånvaro av mätsedlar på ca 400 m3 fotograferat grovt talltimmer av i huvudsak 5 meters längder. Att det grova timret skulle ligga i klentimret har ”arrogant” påståtts vilket är helt omöjligt eftersom det inte finns mer än en liten mängd grövre än 22  cm i klentimret.

- Ännu har inte ATA  betalat efterlikvid till ovanstående leverantörer, som lovats till leverantörer av stormvirke. Följaktligen kan vinsten bli större när inte full betalning görs.

- Egen mätning etc. har förekommit som inte följer mätningslagen. Men läs mer om detta i tidigare inlägg.

 

-          Vad jag vill peka på nu är advokaten som anlitades som drog slutsats av befintlig skriftväxling mellan markägare,  ATA och advokater att ATA skulle fördröja, fördyra och försvåra en normal handläggning i det skiljenämndsförfarande som ATA alltid tillämpar.

-          Här är ATAS:s nergrävda vinster något ATA kan ”brösta upp se med” mot svaga skogsägare vilket advokaten bedömde troligt.

-          Köpare som använder skiljenämnd vid tvist om virkesproblem uppträder på sätt som mängder av rådgivare kritiserat och därför avrått ifrån.

Lennart Bertilsson

Här hamnar fuskfubsvinster.....

-  Idag presenterar  ATL de lönsammaste sågverken i landet. Där projiceras ex. Hållanders sågverk i Dalstorp på 20:e plats när vinstprocenten bedöms. Om storleken på vinsten i kr studeras kommer Hållanders sågverk på plats nr 3 i landet.

-   Ni vet att Hållander sågar sparrar och köper i fuskfub/matrisfub. Tester visar att de utnyttjar fuskfubben till att generera mycket stora vinster. Jag har aldrig funnit mindre ”prisljug” än 17 kr/m3 och det har förekommit över 30 kr/m3 på hela sortimentet vid test på trädbank för norra VMF SYD..

-  Det är därför inte märkligt att de tjänar pengar när de betalar ca 20 kr/m3 mindre än vad skogsägare läser sej till på prislistan.

Var går gränsen för falsk marknadsföring?

 

Notera att Södra är stor leverantör av sparrar till Hållander. De som har avverkningsuppdrag hos Södra får inte med av denna vinst som Hållander har.

-           Eftersom inte Södra eller någon annan har skördaredatorer som kan aptera med fuskfub kommer sparrar att apteras fast andra sortiment skulle vara lönsammare i avverkningen. Se följande exempel som först visar pris i äkta fub bit  för bit (sen förlusten);

LÄNGD DIAM  KVAL   PRIS OPTIMALT

552     328

552     274

432     223

522     145   Sparrar  52.13  Denna sparre betalas i fuskfub med 42.48 =  - 9.65 kr.

-                                         Denna sparre underbetalas med 85 kr/m3fub( = 23%).

-          Jag tror inte det går att hitta en 4:e bit i träd där priset är rätt. Flertalet 3:e bitar har också förlust.

 

Det vi sett nu i ATL stärker intrycket av att fuskfub ger sned bild av pris i marknaden.

Vill ni skogsägare verkligen ha det så här?

Lennart Bertilsson

Varningens ord omkring avverkning!

Det kan vara på sin plats att lämna rapport  om indikationer på vilka brister som förekommer på avverkningar som ni bör motarbeta för att inte drabbas av dessa. OBS att det mesta här är färska upptäckter!

-          Små virkesköpare kan inte göra prisfiler till sina skördare. Följden blir att inte köparen tar ansvar för aptering enligt ev. löfte vid kontrakteringen. Maskinföraren får priser på allt från papperslappar till tryckta prisuppgifter att själv göra prisfiler av. Köparen tar följaktligen inte ansvar för noggrannheten vid inläggning av priserna i skördarna för apteringen.

-          Två mindre virkesköpare som jag kommit i kontakt med har inte ens dataprogram så de kan ta emot produktionsuppgifter från skördaren och se hur utfallet blev i skogen. Detta är teknik från 1990.

-           En entreprenör som körde en tid på SVEA Skog fick erfara att de inte kunde göra prisfil till hans maskin. Detta är märkligt när jag sett stor del av SVEA Skogs monter på Elmia vid två tillfälle där man marknadsförts sej som föregångare på maskinstyrning och certifierad mätning i maskiner. Tydligen är inte alla lokalkontor upprustade i takt med denna ”marknadsföring”.

-          Se till vid kontraktering att få inskrivet att ni genast efter avverkning skall ha möjlighet att få avverkningsuppgifter från skördaren liksom prisfilen. Vill ni ha stamfiler etc. skall de nå er genast efter avverkning. Företag ”fegar” med dessa uppgifter vilket övertygar mej att företag inte har ”rent mjöl i påsen”.

-          Vid konfrontation när volym inte stämmer mellan skördare och mätsedlar väljer tydligen skogsföretag  att erkänna/hänga ut entreprenör att maskinen var dåligt kalibrerad istället för att riskera bli granskade på anmälan,  inmätnings och redovisningsrutiner.

-          En maskingrupp frågades nyligen om vilka kalibreringsresultat de har på stockdiameter. Uppriktigt säger de att det vet de inte. ”Vi bara mäter och skickar in till SDC” blev svaret. ”Vi tycker att procentskillnaden i volym som vi ser på klaven är försvarbar”. Om ”svaj” över grovlekarna förekommer syns inte då.  Men någon uppgift gick inte att få. Se upp så inte det är spel för galleriet med kontroller. D.v.s. att mätning görs, som kostar 600 kr/dag, men det är inte bästa ambition på mätningskvalitet.

-          Virkesköpare betalar i fuskfub/matrisfub men apterar inte med detta i skördaren med följ att 10-20 kr/m3 hamnar i köparens ficka”. Begär prisfil från maskinen.

-

Det borde vara dags för ”varudeklarerad avverkning”.

Lennart Bertilsson