virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Viktigt delproblem i vår värld...

Forskare pekar på en oroande sektor i miljön och då även skogsbruket. Erosion.

Att ha växande skog som suger vatten och avverka med skonsamma maskiner är några råd som ges.

Följaktligen pekar detta på behovet av en maskinpark som liknar vad Fiberdrive representerar.

Varför insåg inte marknaden att det nya utvecklingssteget var unikt bra? Södra hade det i knäet och "skrevade" bara så projektet föll i golvet.

Notera att skog som växer och mark som inte blir minimalt sönderkörd är vad maskinpark som Vimek, Malwa, Fiberdrive m.fl. bidrar till.

Taggar: Fiberdrive, Malwa;

A Har forskningen gått industrins väg?

SLU:s gallringsmallar erkänns efter många år som mestadels ge för hårda gallringar.

Varför har inte s.k. kompetent folk på köparsidan slagit larm tidigare eftersom förhållandet innebär utarmning av skog och på sikt även virke? (Svaret lär vara: De har ju fått virke för dagen.)

Fundera på vad det nu konstaterade innebär! SLU konstaterar i alla fall att mindre volymrika bestånd än vad mallarna utgår från, de gallras för hårt. (Södramodellen.)

Ni som förvånats över bröderna Eriksson i Hyssnas virkesrika bestånd får nu en bra förklaring.

Jag har skrivit många gånger om virkesrika bestånd i bygden som blivit resultat av försiktig gallring och oftast med mindre maskiner. Skall det bli dessa som räddar industrin när virkessvackan kommer från en längre tids aggressiva gallringar. (Ex. Sydveds 6-10 m breda vägar.)

Åter ser vi tecken på övertolkning av vetenskapens råd som gynnar industrin tillfälligt.

Åter ser vi dock fördelar av att det finns en grupp förnuftiga skogsägare som går den sunda biologiskt kloka vägen, som gör att det växer fram mer volymer.

Taggar: SLU, SYDVED, Södra;

95 C Skogen m.fl.

Notera att Land Skogsbruk för en tid sedan lyfte Virkesbörsens nyförvärv av personal till skyarna. Resultatet vi ser i den återskapade urusla tjänsten, som ska visa nivån på prislistorna, den säger något annat. Alla listor jag studerat har varit fel. Kan alla listorna vara fel? Eftersom fler upptäckt samma sak förefaller Virkesbörsen vara inkompetent.

ATL är som tidning inte felfri, men är ändå betydligt friskare i sina granskningar. Men även här undviks viktiga kritiska tillkännagivande. Speciellt om det handlar om företag som fått in sina lämnade utvecklingsbeskrivningar titt som tätt.

Lägg märke till hur lätt företagen kan få in sina "tuppfjät" i gjord utveckling. Varför är inte branschen felfri när publiceringen stup i ett är så glamorös. (Tänk också på Mats Alvesons avslöjande.)
Taggar: Land, Tidningen Skogen, Virkesbörsen;