virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Mindre maskiner....

Linneuniversitetet har släppt ett examensarbete där Södras medlemmar uttryck sina önskemål om att ha mindre maskiner i gallring.

Svaret blev ja eller liknande på mellan 43 till över 80% beroende på omständigheter. 43% av skogsägarna är helt med även om merkostanden blir 45 kr/m3. (Om de är medvetna om att ungefär lika mycket värde står ytterligare kvar i skogen i form av bättre fördelade och bra träd, då blir det ändå värdefullare.)

Resultatet här visar igen att inköparna driver en kampanj mot mindre maskiner, när de påstår att skogsägare kräver att det måste bli traditionella netto även vid användning av mindre maskiner. Här visar köparna hur de vill ha jobb till sin felinvesterade maskinpark och sitt entreprenörsupplägg.

Nu väntar vi på vad Södra kommer att yttra i sina kommentarer på denna enkät som Södra medverkat i, men inte fått väntat resultat.

Taggar: Malwa, Södra;

14 Skogsentreprenörerna

Skogsentreprenörerna gjorde i flera tidningar debattartiklar om konsekvenser av senaste stillestånden p.g.a. brandfaran för entreprenörer. Dessa får min sympati.

Men varför nonchalerar Skogsentreprenörerna matrisfubben som de levt med i mer än 10 år och troligen får leva med en tid till p.g.a. även deras lättsinne. Många miljarder är förlorade för skogssidan.

Skogsentreprenörerna har inte nämnt ett ord om matrisfub utåt. Varför reagerar de inte för denna "korruption" som de kan bevisa med enkel räkning? Dessutom har Skogsentreprenörerna underlag inom organisationen, som bekräftar de felaktiga förhållandena.

Här ser vi åter ett exempel på undfallenhet för "högre intressent", samtidigt som de tror att andra löser problemet. Alla väntar sig att någon annan ska reagera.

 Hur skulle du göra?

​  Hjälper man andra kan man få hjälp tillbaka.​

Taggar: fuskfub, matrisfub;

940 B Södra behöver förbättras

Fortsättning på Lars Idermarks subjektiva framställning.

Lars fabulerar och menar att Södra har skapat ett modernt skogsbruk som förenar hög och god virkesproduktion.....

Detta stämmer inte, eftersom Riksskogstaxeringen tagit fram uppgifter från Götaland där medelvolymen bara är 285 m3/ha. På normalmark med bonitet G28 hittas dubbla volymen 500-600 m3, även mer, där förnuftig gallring genomförts. Mest volym när skogsägare kört själv.

Menar Idermark att god virkesproduktion är det som kommer från hård förstagallring där massavedsvolymen kan maximeras av Södra?

Hur kan Förtroenderåd och Förvaltningsråd acceptera Södras manipulerande texter?

Taggar: Södra;