virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Nyheter... (?)

En misstänkt lönedumpning utreds av gruppen Stoppa Fusket.

Det är det ekonomiskt pressade företaget Stora Enso som är inblandad. Bergvik har i sin tur gjort upphandling med Stora.  Detta förenklar inte situationen. 50 kr/timmen har förekommit enligt kontroll hos skatteverket. Hur har arbetet då blivit gjort kan undras?

Vi vet att Bergvik sköter Storas skogar även här, där Sydved är inköpare. Sydved har varit inblandad i rena lagöverträdelser, som drabbat tiotals tusen personer. Vad är det för "rufflarefirmor" som huserar på detta vis? Detta försöker vissa med koppling till virkeshandel lägga "dimridåer" över.

Handlingar som först är trolöshet mot huvudman, de kompletteras med handling som verkar vara skydd av brottsling. Så kan man göra när man har kopplingar och tror att man har sitt på det "torra". Varför inser inte fler, att detta är en mycket farlig dekadens?

Hur ofta resulterar detta i dåliga förutsättningar i startfasen av arbete, som ger mycket dåligt resultat i slutet?

Taggar: STORA, SYDVED;

Diverse

Håller situationen på att upprepas? Komatsu var säker på att deras drivare skulle ha snabbfäste för byte av aggregat och grip före jul. Ännu verkar det vara jobb i "garderoben" som gäller. Har de lik i garderoben?

Samma företag misslyckades i flera år med att avhjälpa en mycket stor brist, med följd att entreprenörer körde med "skit" i väntan på något användbart.

Denna sorts "ockupering" av marknad stör mig.  Det borde vara en varning också till er skogsägare, som inte får den maskinpark som är möjlig.

Fiberdrive ligger ca 4 år före i utveckling.

Vet ni vad Komatsu egentligen håller på med?

Taggar: Fiberdrive;

535 C Vida problemmakare.......

Notera Vida m.fl. inköpares beteende, där skogsägare fått löfte om korrekta åtgärder och t.o.m. bästa arbete utfört, att ändå resulterar det i att fastigheter, bestånd, marbehandling etc. blivit väldigt fel. Eller där ekonomisk ersättning blir så fel att det  antyder bedrägeri. Detta måste väl betraktas som trolöshet mot huvudman? Detta uttrycket beskrivs så här;

"Närmare bestämt utgörs trolöshet mot huvudman av att gärningsmannen, som med anledning av en förtroendeställning har fått i uppgift att för någon annan sköta ekonomiska angelägenheter eller självständigt ha hand om en kvalificerad teknisk uppgift alternativt övervaka skötseln av dylika angelägenheter eller uppgifter, missbrukar sin förtroendeställning och på så sätt skadar huvudmannen (uppdragsgivaren)."

Taggar: ATA, Derome, Holmen, SCA, SYDVED, Södra, Vida;