virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

365 Södra behöver förbättras

Läser i skogspress idag att Energimyndigheten håller inne beviljade pengar i ett projekt omkring gasdrivning på skogsmaskin. Detta läggs på is p.g.a. att flera skogsföretag som en gång varit positiva för ansökan men nu backar ut när genomförandet skall ske.

Uppenbart är Södra med bland de som backat ut. Så tydligen är inte ens Södra intresserade av att stötta lokala drivmedel.
Inte ens flera lokala företag, som har komponenter för att förverkliga projektet, stöttas därmed av Södra.

- Södras stundtals låga intresse för utveckling som lyfter hela branschen borde fler bevaka.
- Södra inför i stället markskoningsgaranti som bekostas av skogsägarna medan entreprenörerna måste "medverka". Södra tar äran av projektet och enligt tidiga slutsatser blir det en viss vinst för Södra, som därmed får både synliga och osynliga möjligheter att "komma åt" virke.

Södra har varit i fokus för markproblem där Södra medverkat. 1.41 min.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=5713780

Vill du lyssna på Vetandets värld med hela innehållet så ta denna länk, ca 20 min.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/28 ... ode=285749

450 Vida problem...

Besvikelse rådde över att folk, som försökte använda kanal in i Vidas hemsida för virkeskontrakt, inte kom fram. Detta var stängt ner under söndagen och måndagen före stormen Simone enligt källor.
- Var det affärsmässig strategi för Vidas egen "situation"? 

- Det bör noteras att Vida tillhörde de virkesköpare som inte gav någon "efterlikvid" på Gudrunvirket. Andra köpare gjorde det eftersom virkesmarknaden blev så gynnsam och att prisnivån lagts så sällsynt låg, när alla var "däckade".

364 Södra behöver förbättras

Följaktligen är vi nästan på samma punkt som för några dagar sedan, eftersom Södra inte nämner gällande besked omkring viktiga nya förhållande. Möjligen kan det som alltmer upptäcks, vanligtvis "sliras på" vid senare tillämpning.

Södra och andra köpare väljer att vara otydliga, eftersom det tvingar fram kontakter och kostnader för skogsägaren. Samtidigt påverkar Södra då okunniga skogsägare till att handla med Södra.

Nye skogsdirektören Håkan Larsson har i nästan allt där han haft kontakter med skogsägare, där jag sett materialet, visat en otydlighet som saknar motstycke. Sannolikt har han fått vd:ns blickar på sig.
- Nästan alla skogsägare som sett mejlen uttrycker besvikelse och avståndstagande p.g.a. de yttrande som han fällt, eftersom de ibland inte behandlar ämnet och ibland bara är ett ofint utspel (milt sagt).
Beroende på hur närmaste dagarna gestaltar sig, blir annars följden att vissa svar återges.