virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Skogsstyrelsen, VMR, VMF m.fl. har problem.......

Skogsstyrelsen, Virkesmätningsrådet, VMF SYD och SLU tiger som muren senaste månaderna. Trots påminnelser. Inte ens givna löften om besked vid viss tid hålls. Detta får väl anses mycket oproffsigt.

     Som ni vet har jag och gemensamt med andra personer anmält problem till ovanstående och begärt besked omkring fuskfub/matrisfub, virkesmätning och t.o.m. skadestånd.

     Det märkliga är att från andra parter får vi besked som tyder på att ett och annat har hänt.

     Att vissa av ovanstående är tysta beror på stora problem. Precic som jag väntat.

 

  Med ovanstående passivitet från myndigheter etc. så är det intressant att läsa dagens artikel i ATL om Ingemar Backlund som behövde står på sej och förbruka flera handläggare innan naturvårdsärendet på hans mark blev klart och skäligt ersatt av en annan myndighet Naturvårdverket.

    Det inträffade visar på myndigheters klumpiga handlingssätt i tro att de kan påverka skogsägare till eftergifter där skogsägaren skall acceptera undermålig ersättning så det liknar konfiskering.  50% erbjöds från början enligt tidningen.

 

”Rena byhandlartyper som bluffar med ersättningsregler och statistik. Ungefär som när bolagen köpte upp skogar av bönderna.” Så citeras Ingemar Backlund i ATL.  

   Ett stort tack till Ingemar Backlund som visat vägen för många skogsägare nu i liknande fall.

   Varför inte ett par tack till? Tack, tack!

 

Jag hoppas att regering och riksdag tittar på hur dessa myndigheter måste ändra sin verksamhet. Myndioghetsföraktet bara ökar som det är nu.

I vårt fall finns representant från riksdag med bland de som följer handläggningen.

Mm om fuskfub

Jag tackar för informationen omkring fuskfub/matrisfub och även sektionsmätning från er som bekräftar vad som pågår.

Sektionsmätningen är bekräftad från institution att fortsatt användning har avbrutits.

Återstår att se vad detta hastverk fört med sej. Senaste besked bekräftar vad jag här nyligen skrev om detta hastiga experiment  som genomfördes.

Flera ledande personer på Södra sa för mer än ett år sedan att vi sektionsmäter nu (eller om någon vecka). De skrev nästan samtidigt i prislistor att de sektionsmäter. Sanningen är att de gör det inte med funktion ens idag. Inslag av ”övning under skarpa förhållanden” syns ännu 2.5 år efter introduktionen. De sa ändå då att det snart skulle finnas på alla sågverk i det stora företaget.

Vad hjälper det att många bett om ursäkt och sagt att det gått för fort när inte ens 150% mer tid räckt.

 

Sannolikt är felet tämligen stort eftersom man avbrutit pågående användning av metoden. Något sådant gjorde man inte när fuskfubben inte fungerade. Inte ens vid aptering när förlusterna var uppemot 30 kr/m3fub.*)

    Återstår att höra vad som kommer att sägas som förklaring. Kanske det dröjer eftersom tystnaden varit synnerligen kompakt. Inte ens lokala företagsrepresentanter kan svara/eller vill inte när de tillfrågas.

 

Skogsstyrelsen och VMR som testar bristerna i mätningslag och matrisfub på olika partier är totalt tysta trots krav om svar och påminnelser.  Det är därför mycket märkligt att företagsfolk vet tämligen tydligt hur resultat i undersökning blivit. Jag kan inte undgå att mistänka att det är dimridåer de för fram eftersom tidigare tester visat att inte ens mätningslagen kan godkänna vissa virkespartier när bara en mindre del av fel påverkat noggrannheten.

   Jag väntar ännu på de besked jag skulle fått för genomläsning i november månad.

Tro vad ni vill.

 

*) Det är skogsägare som förlorar virkesvärde.

 

Ett upplyft inlägg i fuskfubsdebatten.

   Kan följande uppmaning som kommit från skogsbrukare skapa aktivare insatser från skogsägare som blivit lurade på fuskfubben/matrisfubben?
Så här skrev han;

Vad är orsaken till att fler skogsägare ej sätter ner foten och kräver info över vad som gäller på tallsågverken?