virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

677 Södra behöver förbättras ...

Södra skriver i Södrakontakt att stickvägarna i gallring med garanti inte skall bli bredare än 4 m möjligen 4.20 m breda. Stickvägsarealen skall inte överstiga 22%.

Med 20 m mellan stickvägars centrum blir det med bredd 4 m 20%. Då är det bara 2% kvar till sammanbindningsvägar och vägskäl som stjäl yta.

Blir vägarna 4.2 m breda är detta i sig själv 21%. Då kan det inte blir mer än ca 20 m sammanbindningsvägar per ha. Följaktligen kan detta bara fungera om alla vägar leder direkt ut på bilväg. Då kan inte maskinen vara bredare än 2.80 - 2.90 med band. Kontrollmät och se vad ni hittar på Södras avverkningar!

Med denna garanti är Södra uppenbart beredd att betala skadestånd om inte dessa mått och ytor klaras.
Taggar: Södra;

Kommentar

Föra inlägget är kommenterat. Mitt svar blir följande.

Troligen är leveransvirket från den vanlige leverantören bättre ur vraksynpunkt än medeltalet. Röta, krök stora kvistar det aktar sig den vanlige leverantören för. Det är tydlig erfarenhet från många kurser för skogsägare.

 Dock måste nämnas att det finns skogsägare som ser virke från uppdrag/rotposter med "aggressiv" eller i rotpost, där sågen vill såga förs och justera bort dålig virkesdel sen. Dessa skogsägare kan bli vilseledda. Likaså tycks inköpare använda frikostiga ord om krök och röta som skogsägare tolkar för positivt.

Svar på sista frågan är att det är bara stockmätta partier som är med i denna statistik. (Den hasardliknande mätningen på lastbil "svajar" förekomsten ytterligare.)

Taggar: Södra;

10 Avverkningsuppföljning

Timmer:

Vrakandelen på gran har stigit med ca 40% på ca 5 år.

Jämfört mot för ca 15 år sedan har vrakandelen ökat med nära 200%. Anser ni att det finns ord för denna dekadens?

  Det går via Violsystemet SDC att hämta hem alla mått och vrakorsaker på vrak. Likaså mått på varje stock. En medelstock 46 dm och 24 cm är värd ca 150 kr.

Kod 1 fel sort/trädslag. Kan vara torrträd.

2 Volymfel. Krökvrak borde vara tämligen sällsynt eftersom tolerans för sämsta kvalitet är 120 cm i form av utbytesförlust. Men för tolerant syn vid aptering har gjort att det blir felaktiga vrak genom viss slapphet.

3 . Däremot röta borde undvikas eftersom apteraren ser minst en ända och skotareföraren bör vara uppmärksam på samma sak i den sida deser.

4 Diameter i form av överskriden maximidiameter är så dyra att de vid skotning måste kontrolleras. Ca 400 kr.

5 Längd. Är det felmätning bör du ersättas. Är det möjligen massaved kan något accepteras.

6 Kvistkvalitet. Detta kan uppstå genom svårupptäckta sprötkvistar.

7 Dålig upparbetning. Någon enstaka bit kan motvilligt accepteras. Men såväl apterare och skotareförare ser detta och kan åtgärda eller lägga det som "hemmaved".

8 Vrak som kan godkännas är metall och sten. Dock finns det sågverk där metalldetektorn är för känsligt ställd, så att det reagerar på fel sätt.

Taggar: ATA, Derome, SCA, SDC, Siljan, Södra, VMF, Vida;