virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Oseriöst: ATA TIMBER. Tage Andersson Moheda. Nr.25

Så här går det till i ATA-koncernen.
Handlingar som har skickats till Skogsstyrelsen visar:
1. Inga underlag för travarna är redovisade på partiet som är c:a 3400 m3 tillsammans. Med hänsyn till övrig noggrannhet och redovisning kan de vara borttagna utan betalning.
 2. Enligt redovisning har en man mätt 2712 m3 på samma dag fast det var 44 st travar på flera fastigheter och med flera mätplatser. C:a 62 m3 per trave. Vilken superman! Eller är detta också felredovisat? För mig som fd virkesmätare så är detta fullständigt omöjligt med dagens uppläggning gjord med maskiner.
 3. Enligt de knapphändiga mätkvittona så har virkesmätaren tillämpat c:a 4 m breda mätsektioner när höjden mätts på travarna. Vittnar inte om god mätning.
 4. Alla 44 st fubtravarna har en travlängd på jämn meter dvs 4, 6, 8 m osv. Lättsinnig avrundning? Strider mot mätningslagen.
 5. Av höjdmått att döma så har travarna varit travade och avslutade av skotaren med tvärare lutning än 45 grader i ändarna för att möjliggöra dessa jämna meter i travlängd.
 6. En mätsedel med en (1) st trave så visade sig, när bevis krävdes, att det var 3 st travar som mätts vid olika tillfällen. Det är alltså inte mer noga än så här på Rönås Skog AB i ATA koncernen!
 7. Många travar är höga och är över 4 m. Detta är mycket svåra mätförhållanden för en man. Det blir oftast för låga höjdmått. Detta var kanske inte något att bry sej om…… för köparen?
-  Som synes så är detta prov på en sjusärdeles undermålig mätningskvalitet som står för ATA och RönåsSkog AB och som tydligen är helt ovidkommande och ointressant för tillsynsmyndigheten… Skogsstyrelsen!?

Folksam i fokus!

Någon undrar om inte något är positivt från försäkringsbolagen.
 Jag tycker att det är svårt att hitta något eftersom de inte rättar till något fel utan påpekande. Ex har personer som begärt och fått för grot så har inte någon självmant fått stubbarna tillrättade.
-  Möjligen är följande positivt eftersom Folksam just nu vill avsluta fallet som det skrivits så mycket om i ATL och det som började i dec. 2005.
-  Folksam har erbjudit en summa men i den ingår inte fulla kravet för lösning på problemet som Folksam åstadkommit.
-  Jag återkommer med besked om hur väl Folksam vill avsluta fallet där allt Folksam förnekat varit skört som ett korthus och där Folksam bl.a. krävt fortsättning med rättsliga åtgärder.

Länsförsäkringar nr 6!

Kunder i Länsförsäkringar har tagit kontakt med mej mycket nyligen. Bloggen läses flitigt.
-  En bad mej skriva att han fått sina fastighetsförsäkringar ett par tusen billigare när han bytte försäkringsbolag till ett med kortare namn.
-  Denne är mycket besviken på Länsförsäkringar p.g.a. ovilja att rätta till ersättningsfel vid stormskadorna som han till slut dock fick tämligen rätt i.
 -  Bevis som han framförde kunde LF beaktat redan från första början.
-  I stället förnekande och fördröjning från LF.
 -  Antagligen i syfte att trötta ut.
-  Jag blev i stället triggad vid läsning av undanflykter och försök att bortförklara felräkningarna.
-  Han sa också ”Det verkade som LF inte ville att bubblan skulle spricka och fler skulle begära korrigering”.
-  Det liknar ASSA:s försök att dölja en allvarlig brist i sina dörrlås.
-  Vad blir nästa inslag i sörjan som också berör fler försäkringsbolag?