virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

61 Tidningen Skogen

Tidningen Skogen har åter kommit med sina felaktiga och gravt vilseledande jämförpriser. (Mer nämnt här tidigare.)

De har också haft oförmåga ett med ett enda ord förklara faktabakgrund, för vad som varit "luftig" och överdrivet positiv skrivning omkring deras nyheter. Skrivning som uppenbart visat sig vara vilseledande för skogsägare även den. (I något fall t.o.m.  klubb för inbördes beundran.)

Svaren från flera personer på Skogen nämner bara "att vi har gjort referat omkring det vi sett och fått som besked från tillverkare etc."  Att de borde haft anledning som branschtidning att belysa helhet i ämnet, det har inte kommit för dem. Då är de inte den vänliga tidningen, de vill profilera sig som.

Följaktligen måste alltmer försökas "läsas mellan raderna" i skogsbranschens tidningar.

 I bakgrunden kommer det fram, att skogsföretagen har underförstådd makt över informationstidningar, där skogsägarna förväntas hämta kunskap. (Det är som i Ryssland fast nu kommet från "mellanledet".)
Taggar: Tidningen Skogen;

682 P Södra behöver förbättras ...

Om ni misstänker att det är röta i motsatt ända på bitarna, som ni såg i förra inlägget, så studera mot denna bild från andra sidan.

Notera att det ni ser är från en barrmassavedstrave!

Besökare har sagt att det är sällsynt lättsinnigt sorteringsarbete, det man ser.

Dessutom skall detta läggas till 20 talet olika brister ytterligare i avverkningen.

Skogsdirektören tycks vilja säga andra skogsägare att "Södra kompenserar inte mer än 1/3 av gjorda fel. Skogsägare skall ta resten som solidarisk accept för Södras dåligt arbete."

 Andra ledningspersoner har sagt, att om jobbet skall göras riktigt blir det dyrare.

Vi anser att kunskap omkring sortimentskrav skall finnas i förare. Begärd utrustning skall fungera. Att inte utföra arbete enligt kvalitetsnorm är allvarligt. 

 
Taggar: Södra;

Ett steg framåt två tillbaka....

Följande skriver Södra: Investeringarna planeras ske i sågverken i Långasjö, Värö och Orrefors. Den största investeringen görs i Långasjö där produktionen ökas från 280 000 till  360 000 kubikmeter. Samtidigt har beslut fattats om att inleda MBL-förhandlingar om avveckling av sågverken Ramkvilla och Torsås samt neddragning av produktionen i Mönsterås och Värö. Sammantaget minskas produktionskapaciteten på årsbasis med cirka 200 000 kubikmeter.

Varför skrivs om nerdragning i Värö, när ändå Värö är en av de tre investeringsplatserna? Skall Värö dock räddas till varje pris och där utbyggnaden skett senaste åren?

 Hur stora är de sammantagna förlusterna på Värösågen genom åren, med mycket tidigare långvariga tämligen konstanta förluster och senast rena "störtblödningar" och kapitaltillskott?

Varför avvecklas inte det sämsta sågverket? (Det kanske finns en förklaring men jag har den inte.)

Varför har diskussion uteblivit omkring denna nerdragning?

Taggar: Södra;