virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

359 Vida problem...

Ett år är snart slut.
Ni har lagt mycket tid att läsa på mina trådar och blogg.
Hur mycket som beror på intresse för att lära sig att undvika problem vet jag inte helt säkert. Dock tyder samtal och mejl på att många hoppas att "informationen" fortsätter.
Många är häpna över att ex. Vida inte tar sitt ansvar för sina åtgärder och personalens oegentligheter.
Fortsätt att tipsa om vad ni fått erfara i skogsbruket, så försöker jag göra blänkare som tidigare om vad som hänt.

Räkna med att det läses vad som skrivs. Ca 70 st läser fortfarande (på olika ställen) varje dag vad Vida gjort.
En snabb kalkyl visar att tiden som läses med vida.com som domän kunde köpt virke motsvarande ca 200.000 m3 på samma tid som detta material berörts. Till detta kommer de anställda på Vida som läser hemma. (Om ca en kr/m3 för "förlorad" volym lagts på att ersätta skadorna hos Sandén från början hade aldrig denna tråd uppstått. Men då hade ni inte lärt er det som nu blivit följden.)

Jag undrar om inte vi når en tid då god etik i ett skogsbolag blir en betydande fördel. Synd att vissa har sålt den då. Det är besvärligt att återskapa den viktiga attityden i ett "tufft" företag.

Gott Nytt År till alla läsare!

Nyhet STM lagring

Det har kommit förfrågning omkring stamlagring. Här några typer av förklaringar;

Att jag själv kontrollerar beror på mitt intresse och att jag har tillgång till ett program som jämfört med andra i branschen testar mer, bättre och ger svar på fler saker omkring hur aggregatets teknik tagit in mått.

 

Ponsse, John Deere och DASA har  viss visningsmöjlighet av STM data. Alla dessa har haft en tidigare version av det program som jag nu använder. Men tillverkarna blev skärrade för vad programmet avslöjade. Följaktligen gjorde de om programmet efter eget intresse. Först minskade man skalan så bristerna/mätfelen blev mindre framträdande. Mig veterligen tog man också bort all statistik som programmet tog fram.

 

Min son gjorde programmet under sin gymnasietid och sålde några program men som ni förstår tog tillverkarna programidén utan vidare och gjorde om den till något "ofarligare" för aggregattillverkarna.

- Vårt program kolliderade även med SDC:s planer med monopol med inskickning av två kontrollmätta stammar per dygn.

- Några entreprenörer som för 10 år sedan provade det ansåg att detta program ger förståelse för när fel uppstår i körning och då räcker det med ca 1/4 av dagens kontroller som kostar ca 100.000 kr /år och slutavverkare.

Det skulle även åstadkomma en bättre mätning och framförallt bättre aptering.

 

JD:s Timberlink har enligt uppgift mera specialiserat sig på bränsle och körteknisk data, som har sitt värde.

216 E Södra behöver förbättras

Jag lånar en skrivnign från skogsägare:
"Hej 
Mer till entreprenörernaJag är skogsägare men ej med i Södra.
Jag tror alla stora bolag behandlar entreprenörer alldeles för hårt.
Betala mer till entreprenörerna så att de kan ha nya moderna maskiner. Dessutom vill jag att samma entreprenörer återkommer till min skog. Nya varje gång är inget för mig och utländska entreprenörer eller timmerkörare är inte välkomna i min skog. Jag värnar om den egna trakten och avstår gärna några kronor mer från mitt netto till skogsentreprenörerna.

MVH
Smålänning"
Smålännings skrivning innehåller mjuka delar som har betydande värde och skall minnas.

För egen del är generell ökning av ersättning något som inte alltid kommer dit det bäst förtjänas.
- Att enbart titta på medeldiametrar etc. före avverkning ser jag inte som tillräckligt. Sporadisk kontroll på jobb efter avslut med någon skarp "erinran" räcker inte heller för tillräcklig förbättring.
- De i skogen som gör ett bättre jobb behöver också den bästa betalningen. (Från den kultur som finns i skogen idag är det steget svårt att ta, eftersom kontroll och attityd knappast finns för ändrad syn på den kontrollen som tycks bli nödvändig både på entreprenör och bolag med personal.) 
- När företag som Södra blånekar till ersättning för erkända förluster på 40-110 kr/m3 då är ärlighet satt ur spel i skogsbruket. Från det perspektivet bör utveckling starta.

-----
Finns några entreprenörer här med försiktiga tilltro till några kronors förbättring i apteringarbetet, föreslå jag att 2 grupper sänder helst 400 STM-filer över 18 cm i brösthöjd från er skördare.
- Med ett specialprogram jag har så kan "fingeravtryck" från aggregatet studeras och slutsatser dras om förbättringsmöjligheter finns på den tekniska utrustningen.
- Jag tar inget för denna sändning.
- Du bör om du vill nappa på förslaget kontakta mig före insamling eftersom du kanske vill öka nyttan med något som du vill påpeka.