virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Checklista?

Det komplicerade förhållandet som uppstått vid virkesförsäljning kan vara;

Olika måttenheter som motsvarar ca en skotning.

 Dessutom skall virket ha långa medellängder utan kompensation. Nästan lika stor förlust ytterligare.

Sen förekommer underbetald certifiering.

Simpla vrakpriser.

Extra sorteringskostnader.

Vilseledande information.

Brister i avverkningsarbetet.

Detta är några exempel på vad du som skogsägare behöver genomskåda. Detta är verkligen inte lätt. Allra minst när säljaren inte lämnar uppgifter. (En del försvinner genom rotpost, som inte köparna uppmuntrar.)

Detta har blivit så mångfacetterat, så jag upptäcker att inte ens rådgivare (i banker), konsultföretag, ansvariga i avverkningsorganisationer där det avverkas åt sammanslutningar eller när stora skogsägare som anlitar vad de tror är experter.

Köparna tycks genom gemensamma organisationer som Skogsindustrierna, Biometria, SDC, VMF m.fl. gemensamt och utstuderat räknat ut hur de gemensamt kan göra likadant och beröva säljarna insikt och inflytande. (Södras Lars Idermark är ordf. i Skogsindustrierna.)

Skogsägarna utan aktiv gemensam organisation låter ”vargen vakta fåren”.

Taggar: ATA, Bergs Timber, Danske Bank, Derome, Holmen, Karl Hedin, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

27 B Derome

Mer angående Deromekoncernens utbyggnad.

Hur ska Deromekoncernen på sikt kunna femdubbla sågningen i Kinnaredsanläggningen med även följande lik i lasten? Tvingas de att ändra sig?

Derome visar sig ex. motarbeta att skogsägare får kvitto från skördaren om hur mycket virke som är skilt från stubbe och hävdar att det är de som avgör öppenheten.

I tämligen aggressiv ton har skogsägare med stor volym blivit avspisad när denne begärt kvitto från avverkningen.

 En inköpare med vetskap om att kvitto är rimligt att skogsägare skulle få, han kunde därför inte försvara sig mot kravet och lämnade över problemet till en ledningsperson på Derome, som inte ”skrädde” orden utan talade om hur Derome ville ha det. Följden blev genast förlorade volymer med företagsintäkt motsvarande över 500000 kr och mångdubbelt mer på sikt. Detta indikerar hur simpel metodik som frodas i Deromekoncernen.

En inköpare på Derome gick till LRF Konsult och tog med sig samma arroganta attityd dit.

Hur skall dessa kunna charma skogsägare?

Taggar: Derome;

18 Virkesbörsen

Den oroande delen av strategin som virkesbörsen visar, ex. viss aggression, stor framfusighet, brister, okunnighet, stort vinningsintresse, egenintresse etc. fortsätter att oroa mig.

De erbjuder tjänster på mer än åtta skogliga områden. Hur många utförare kommer till detta riskföretag med otillräcklig kunskap, lång resväg och därmed inte ansvar för uppgiften. Företag som gör en sak och aldrig återkommer mer har alltid varit vanskliga. Ni vet vad som hänt omkring Ip-Onlys grävande företag, som visat att mycket mer omdöme hade önskats. Det finns rikligt med missnöje. Avgrävda ledningar som inte ens meddelades.

Virkesbörsen vill bli heltäckande och försöka laka ut kunnandet hos skogsägare, som i långa tider visat sig vara nödvändigt för att kunna kontrollera och göra egna rimlighetsbedömningar. Virkesbörsen riktar sig tydligt till skogsägare med allt mindre kunskap.

Ytligheten i deras arbete och behov av inpumpning av pengar ökar min anledning att varna er. Det är inte er skogsägare de värna om. Notera att de tar redan ganska mycket betalt även om en del inte bekostas av skogsägare utan tas ut av köpare, vilket ändå är något som skall betalas.

Vad händer om de blir en mellanhand som med makt inte tar det fulla ansvaret? Ni får en part långt borta att ”tvista” med.

De har inslag som liknar vad kooperationen en gång kom fram med, men ledningen nu är mycket starkt präglade av egenvinst.

Taggar: Mellanskog, Norra, Södra, Virkesbörsen;