virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

110 Sydved

 Notera att chefen för Samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun lämnade sitt jobb. Det var efter avslöjandet att han ”blundat” för tre lagbrott Sydved gjort vid avverkning och tredubbla mängden avtalsbrott mot kontraktet. Nu är en ny chef utsedd och denna gång är det en jurist. Har kommunen lärt sig?

Fast vi vet att advokater är trimmade till att följa lagen så lite som möjligt, utan att vara olagliga.

Advokater är ju kända för att vara behäftade med vissa ”diagnoser” där empati inte är en utpräglad egenskap.

Taggar: SYDVED;

Maskinutveckling?

Även ökning den låga prisnivån på speciellt klenare virke/massaved för att öka lönsamheten i skogen och få till ex. teknikutveckling i gallring i större omfattning är viktig. Även detta behöver ni bearbeta LRF omkring.

Behovet av mindre maskiner är viktig metodik för virkesrikare bestånd och mindre ”rännande” efter vindfällen. Denna utveckling får skogsägare för närvarande driva med egen idealism. De t.o.m.  motarbetas av speciellt de stora massavedsköparna.

De flesta stora skogsföretag har tunnat ut eller helt avvecklat maskinspecialisterna med nödvändig kunskap. Detta påverkar branschens klarsynthet i ämnet. Testa personalen hos köparna på skogsdagar och mässor.

LRF är en lämplig påverkare i ämnet för att arbeta för hela skogsägarkåren.

Taggar: Derome, SCA, STORA, Skogforsk, Södra;

Varierande resultat....

Nu har kulturen satt sig efter stormarna. Från flera håll nämns om dåliga planteringar efter utländska plantörer. Ansvariga för plantering anade detta redan under sättningen, men företaget brydde sig inte. Det viktiga var att plantorna kom ut och debitering kunde göras.

En om sysslar mycket med röjning menar att ibland finns det bara 1300 fungerande stammar av barr att bygga på. Sällan över 1800. Ambition att bygga på löv var tvunget att driva till max.

Men dennes erfarenhet var att de bästas bestånden där förekomst av björk var god så ska gallringsnetto på nära 100 kr/m3 gå att nå, med rätt utrustning vid första gallring och mest uttag av löv.

Lövet vänder dock kalmark från koldioxidutsläpp till upptag på ca 15 år.

Troligen blir det sen 10% löv i dessa bestånden lång tid framåt.

Taggar: Derome, Holmen, SCA, STORA, Södra, Vida;