virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

179 Vida problem....

Följande har hänt och visar igen Vidas ”ansikte” bakom ”masken”.
Torsdagen den 6 okt. planerade jag med Jörgen Henriksson Vida hur vi skulle träffas på fastigheten hos skogsägaren Bernt Sandén, för att visa förhållandena i skogen.
Notera som tidigare skrivet, att Jörgen har ännu inte bemödat sig under mer än 1.5 år, att med egna ögon se felen i skogen. Ändå sa han vid slutredovisningen att det var gjort ett bra jobb i skogen. Sannolikt en avsiktlig strategi. (Tänk efter!)

Jörgen var undvikande till att behöva boka en tid för träff.
Jörgen placerade ett möjligt möte till torsdagen den 27 okt. (Tre veckor senare.) Men han framhävde att Vida var mycket lite intresserad att ta upp ärendet igen.
  • På måndagen den 24 okt. ringer jag Jörgen men hamnar i telefonsvarare. Jag begärde kontakt.
  • Ny kontakt på tisdagen och då med mejl där synpunkter framförs och begäran om accept för tänkt dag.
  • På onsdagen ringer jag Jörgen igen. Jag blir dirigerad till telefonsvarare, där ny begäran om besked för träffen begärs.
  • Kl. 15.15 ringer Jörgen och meddelar att han vill inte komma nästa dag. Dessutom har han inte tid. Han hade tänkt ringa nästa morgon och meddela ”men nu ringde ju du” så nu meddelas detta.
Det viktigaste beskedet från Jörgen blev att Vida tar inte upp ärendet igen.

69 Södra behöver förbättras...

Kommentarer efter förra bilden, har nämnt utlakning av metaller och näringsämnen till vattendrag som finns en halv trädlängd från de närmaste skadorna.
På nya bilden ser ni hur vattenström från något högre mark rinner fram genom erosion i spårbildningen. 5 minuter senare har det nått vattendraget.
Till höger syns ett virkeslass som varit nödvändigt att lämna på plats för att komma loss i sankmarken.

Som andra meddelat nyss så har Södra på fler ställen gjort fel ex. lämnat ris i diken.
Min uppfattning är att om inte skogsägare och entreprenörer agera tillsammans så sker ingen ändring. Kostnadsjakten vid förhandling kan inte de flesta entreprenörerna hantera. Följden blir att i ensamheten måste man köra innerkurvan eller som ibland nyss ”i diket”.
Innerst inne tror jag att ingen entreprenör skulle försvara det som skett. Ändå sker det.
Det är som alkoholisten som sitter på sängkanten dagen efter med ett huvud som bultar i händerna och intalar sig ”aldrig mer sånt drickande”. Ändå går stegen till bolaget två dagar senare. (Förlåt om det var en svårtolkad liknelse.)

68 Södra behöver förbättras...

Hur många skotarlass tror ni det har körts på denna basväg i bilden här under?

Hur lämplig är denna framfart?

Vad blir nästa åtgärd?