virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Folksam rättar till fel.

  Ett visst avslut är gjort på en stormskada som har speciell historia och är just beskriven i ATL.

Gert Paulsson var den ende skogsägare i bygden som ville ställa upp och ge offentlighet, när det behövdes insatser, för att rätta till de många felvärderingarna efter stormen Gudrun.

Han trädde fram 2007 efter mer än 1 års framställningar till Folksam och Skogsstyrelsen där båda sa att allt var riktigt. Det vi visste då och fått  svar på nu är att båda ljög.

  Texten i ATL;

Gert Paulsson tyckte inte han fått tillräcklig ersättning för sina höga stormstormstubbar och krävde mer av sitt försäkringsbolag, Folksam.

För Gert Paulsson handlade det inte om så mycket om pengarna utan mer om principen att rätt ska vara rätt.

 Meningen var ju inte att börja bråka. Men när Folksam svarade med maktspråk så triggade det mig.

Nu, precis på fyraårsdagen efter Gudrun, fick han besked om att är skadan slutligt reglerad.

 Det har varit en dryg resa. Men man får inte ge upp om man vet att man har rätt. Det är ju bevisat nu.

    Den långa processen har dock varit till Gert Paulssons fördel. Under tvisten upptäcktes fler beräkningsfel i skadan vilket innebar att ersättningen blev högre.

 Jag har fått 96.000 kronor mer sedan vi började.

Gert Paulsson begärde högre ersättning sina stormstubbar. Men vad han egentligen fått nu ersättning för, om det är för stubbarna, det vet han inte.

   De har varit livrädda för att skriva det konkret, för då vet de att de måste ersätta andra också, säger Gert Paulsson.

 

Hade Folksam genast rättat till felet när det upplevdes vara 15.000 kr hade Folksam sparat över 500 %.

Vid de upprepade skrivningarna jag gjort till Folksam i ärendet har det varit mycket värdefullt samarbete och stöd från Gert.

Det skulle behövas 20 st Gert Paulsson i varje socken.

Skogsstyrelsen försenad igen.

Rapport till er som väntar på besked (t.o.m.) sen ett år på vad Skogsstyrelsen m.fl. gör för att skapa sans omkring matrisfub/fuskfub som pågått från hösten 2006.

 

  Jag anmälde problemet med att omräkningstalen från m3to till m3fub är föråldrade och att matrisfub bygger på teknik som ingen skördare kan använda. Detta skedde på skarpen under nov. 2007 till olika instanser i landet.

Först i maj hade VMR och Skogsstyrelsen gjort en första test på förhållandet. De blev rejält yrvakna vid studierna av resultatet. Se detta under kategori Prislistor den 24/6 2008, en graf på hur resultatet blev finns där. Alldeles för många virkespartier låg utanför mätningslagens gränser bara beroende på hur ”kuberingstabellen” används vid volymsättningen. Vi vet att andra mätfel kombineras vid virkesmätning och jag drar slutsatsen att kanske 1/3 av partierna bör stå i strid med mätningslagen.

   Vad som nu kan kallas ”långmalning” startade av något skäl. Semester och bollande mellan olika parter fördröjde beslut varför inget hände förrän hösten började.

   Som anmälare av problemet fick jag besked att SLU skulle nu göra undersökningen. En blivande jägmästare skulle göra insamling och beräkningarna.

Jag skulle i nov. få besked och del av preliminära uppgifter. Det var bråttom eftersom Skogsstyrelsen under de första månaderna av 2009 skulle presentera reviderad mätningslag.

  Jag fick ett telefonsamtal från Skogsstyrelsen i nov där man förklarade att problemen var större än väntat. Några av problemen berördes.

 Jag skulle inte få något material ännu.

  Detta irriterade mej eftersom jag anser att jag har kunskap och kunde medverka i arbetet. Mera tendens i samtalet av typ locket på blev då följden från SS. Samtalet lämnade en fadd smak efter sej.

   Nu besannas misstankar genom att inga svar kommer till mej som anmälare och sakkunnig i problemet. Vi är i en tid då nya mätningslagen borde vara korrektursatt. Men jag har inte fått en enda uppgift.

     Beräkningar som jag kan göra på 30 sekunder med eget dataprogram på vedertagna trädbanker visar att skogsägarna under förhållande 2008 kunde förlora 1 milj. kr i veckan (200.000 kr/dag) visar vad problemet handlar om.

    .  Virkesmätningsrådet har själv för länge sedan i ett kompendier beskrivet att spridningen på volymen kan bli 30 – 50 kr/m3 med matrisfub/fuskfub

  Detta stora problem känns nu förhalat av institutioner. Ja t.o.m. mörkat för skogsägarna. Ex. ingen upplysning om att någon skogsägare behöver akta sej för matrisfubben eftersom den är mycket ofördelaktig för vissa skogs- och sortimentsförhållanden.

    Jag upprepar att jag tagit kontakt med alla tre inblandade parterna och alla säger att det är mycket material att bearbeta. Därför kommer uppgifter när det omfattande arbetet är gjort.

 

   Skall skogsägarna då bara ta emot beskeden som färdiga ”kungsord”?

  Tänker institutionerna hindra mej/er från att få insikt i materialet?

   Vilka tolkningar blir då följden.

 

Är det ointressant att virkesvärde på 150 milj. förflyttats från skogsägare till virkesköparna och att stora grupper skogsägare bara fått spela med i experimentet. (Tänk på melaminproblemet i Kina!)

Fuskfub förekommer......

Bevaka situationer när fuskfubb används. Ex.
    Derome har prislistor som helt är i fuskfub d.v.s. virket mäts av VMF (som inget hade hänt) i m3to. På Skogsbrukets DataCentral räknas volymen upp med standardiserade omräkningstal (mer om detta är skrivet tidigare på kategori "Prislistor").
Samtal har förts med Derome i avsikt att förmå dem att undvika den ”dolda” förlust som fuskfub innebär för skogsägaren. Lokal tjänsteman bara skickar frågan vidare till företagsledning och där blir frågan liggande.
    Nyligen fick jag ledningsperson på Derome på telefon och kunde framföra frågan igen. Frågan var uppenbart inte omtyckt. Intresset att lyssna på mej var inte stort. Någon ändring verkade inte vara på gång. Ordvalet mot mej var inte vänligt.
Deras timmerpris som jag nämnt om tidigare skall dessutom betraktas som någon 10:a lägre än skrivna priser på prislistan.

Vida har prislistor i både m3to och m3fub men någon lista finns endast i m3fub. Vid fråga på den, om hur förluster för skogsägare undviks, fick jag inget svar.
Båda dessa köpare (det finns fler) har valt att utnyttja skogsägarnas okunnighet till viss egen vinning utan varudeklaration på sin prislista.

Södra som mestadels nu mäter i ”nästan äkta fub” har ny mätutrustning om vilken det sägs ibland p.g.a. strul, måste frångå att mäta i ”fub” och då används fuskfub. Efter studier av Södralista drar jag slutsatsen att den ger faktiskt mycket stora dolda förluster vid dessa tillfällen.

Vet ni fler som har svåra prislistor i matrisfub/fuskfub?