virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Länsförsäkringar o Folksam.

Lite besked till er som efterlyst information om vad försäkringsbolagen överraskar med.
 Nyligen kom ett märkligt besked från Länsförsäkringar där 4 besked från dem tidigare använt uppgifter från besiktningsmannens protokoll men nu påstår LF att man måste ut och mäta stubbhöjd igen för att kunna betala den höjd de redan verifierat och använt 4 ggr.
  Inte oväntat kommer hot om att skogsägaren kan få stå för besiktningskostnaden.
- Ändå har ord framförts 3 ggr skriftligt om att besiktningsmannens värden skall användas vid värderingen.
- Dessutom nämnt en gång också vid telefonkontakt.
 Jag upprepar inte ytterligare märkliga besked från Länsförsäkringar eftersom de funnits med i tidigare nämnda besked.
 Detta är dock bevis på att olika länsförsäkringsbolag inte tillämpar samma vilja att betala vad stormarna orsakat.
Några försöker skapa egna lagar efterhand.
 Detta är svekfullt mot korrekt betalade försäkringspremier.
-  Alla försäkringar jag sett hittills har varit systematiskt underbetalade på tekniska skador där stubbhöjden varit största orsaken till felet.
 
 Jag återkommer med besked om detta och fler fall.

 Ett fall hos Folksam som är ca 2.5 år gammalt är ännu ouppklarat vad gäller ersättning för den förhöjda stubben.
 Folksam väljer ca 4 månader mellan varje svar som uttröttningsmetod.
 Ärendet kommer att fortsätta eftersom den förhöjda stubben är så lätt att räkna ut exakt.

 Redan har båda nämnda försäkringsbolag förorsakat sej själva kostnader som vida överstiger vad korrekt begärd korrigering motsvarar i resp. fall.
-  Uppenbart är det en taktik från försäkringsbolagen för att få skogsägarna att ge sej.
 Detta är en underskattning av problemet eftersom nu börjar krafterna att återkoma i skogsägarna och de menar att nu är det deras självklara rätt de försvarar och de kommer att fortsätta.

Oseriöst: ATA TIMBER. Tage Andersson Moheda. Nr.20

Lovade svar men inte kommit med något någonsin.
1. Vid kontakt i Eneryda med Tage Andersson ATA och Johan Johansson Rönås Skog diskuterades bl.a. 3 st lass grantimmer, som körts till VIDA i Urshult för att ge plats åt nytt virke, som inte kunnat spåras i redovisningen.
Johansson lovade att återkomma med svar. Något sådan har ännu inte kommit.
 Tage A sa att ”Det skall finnas mätsedlar på allt” resp. ”Mätsedlar på allt måste vi kunna ta fram.”
Ändå kommer inte ens en kommentar.
 2. ATA tillämpar inte full redovisning (enligt uppgift) genom mätsedlar, utan bara sidan 1 med totalvolymer och kvaliteter lämnas till skogsägaren.
 Den matrisuppställningen som också finns över bitarnas fördelning över längder och grovlekar förmedlas inte heller till skogsägaren i 90% av fallen.
 Denna ofullständiga öppenhet gör skogsägaren mera oförmögen att ”känna igen” sitt virke. Följden blir större svårighet att avgöra om fel begåtts.
 3. Eftersom driftsrapporter hade tagit ut på okonventionellt sätt kunde inte svar ges av Tage A och Johan J om när skördaren slutat att avverka.
 Detta skulle besvaras senare. Ännu har inte tydligt svar kommit. Detta upplevs nonchalant.
 4. Kalibreringsuppgifter från kontroller på skördarens mätning som gjorts enligt Tage och Johan efterlystes.
 Bara diffusa svar gavs. Krav framfördes om att få se KTR-filerna från dataklaven som användes. TA och JJ visste inte vad KTR-filer var för något. (Men man visste att mätningen fungerat).
 Vi har ännu inte fått några uppgifter trots efterforskningar och enligt säker uppgift vet man att dessa filer finns.
 Detta är bevis på vilken brist på kunskap och vilja till öppenhet som finns i koncernen ATA
 5. Vi begärde mätkvitto (mätunderlag med uppgifter om delmått på trave etc.) på den stora traven med 1008 travade m3 grantimmer (som nämnts tidigare). Inget sådan har kommit från ATA.
 Genom Skogsstyrelsen har vi dock fått se dessa mycket lång tid efteråt. (Då bevisades att det var tre travar och inte en som uppgavs av platschefen på Eneryda).
6. Tage A lovade att kontrollera med Rydaholms trä angående inkörning av talltimmer för att undersöka misstankarna om att talltimmer var bortkommet (tidigare omnämnt).
 Inga handlingar eller tydliga besked har ännu lämnats.
7. Den försvunna kubben (nämnd tidigare) som visades på flera bilder och som man inte visste något om var ett problem som det begärdes utredning om. Inget besked har ännu kommit.
 8. Enligt uppgift från avverkningspersonal byttes vältlappar på travar till ”Tage Anderssons vältlappar och Mohedasågen”. Detta kan ha inneburit att virke körts till sågverk vi inte sett mätsedlar ifrån.
 Detta har inte heller besvarats.
 Mm, mm.

 Efter träffen i april ”stängde Tage Andersson dörren” och förklarade att alla frågor skall gå genom ATA:s advokat.
 Denna advokat svarade stup i ett att svar lämnats med bästa vilja och tydlighet genom stor uppoffring från ATA:s sida och att fortsatt förhandling får ske i Stockholms Handelskammare som skiljenämndsförfarande. Punkt slut.

Ovanstående visar om ATA:s ovilja till klarläggande omkring brister i handhavandet.
 Detta är ett exempel som ni bör vara medvetna om i kontakter med ATA och andra skogsföretag.
-  Som tidigare sagts bör krav på uppgifter begäras vid kontraktsskrivning eller tidigt under avverkningen
-  En slutsats av ovanstående är att vissa virkeshandlare medvetet har satt i system att ligga i underkant med att lämna ut kontrollmaterial för att få egen vinning och att omöjliggöra bevisföring vid en eventuell kommande process med skogsägaren som sålt virket.

Oseriöst: ATA TIMBER. Tage Andersson Moheda. Nr.19B

  Jag vill verifiera även körskadorna med bilder.