virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Upp till bevis!

Sänder en förfrågning som också är en önskan om hjälp.

Tanken har funnits länge att lägga upp en egen kategori där bara varningar finns för brister och olämpliga utspel som virkesbranschen utsatt er skogsägare för. Något positivt må också förekomma om någon virkesköpare avhjälp kända fel.

Detta tror jag behövs som indikation/lexikon för skogsägare när virkesköpare skall väljas och ännu mer inför kontraktskrivning om vilka avverkningsuppgifter som skall begäras.

 

Genom att välja denna kategori kommer bara företagsvisa synpunkter och sådant ni kan fundera på omkring er avverkning.

 

  • Jag har stött på företag som blånekar för fakta/synpunkter vid begångna fel.
  • Problemen känns vanligtvis som för lite för rättsliga åtgärder eller bedöms som för svåra att få skogsovana rådmän att betrakta som tillräckliga bevis vid juridisk tvist. Denna sort av handlingar kunde nämnas företagvis på tråden. Ni kan då själva bedöma och dra slutsatser om önskvärdhet i virkesköparens handling
  • ATA (Tage Andersson Moheda, Bjernareds Sågverk i Slöinge, Södra och senast SCA m.fl. borde sättas på denna Skogens Svarta Lista med de kända brister som visats förekomma.

 

Vill ni uppmuntra detta förslaget och kommer ni att bidra med att sända material till detta?

Sänd material och synpunkter till min mejladress lennart.bertilsson1 (at)telia.com eller svara direkt på bloggen.

 

Lennart Bertilsson

Mer...

Mitt inlägg 21 juli som handlade om dubbelmoral och affärsmässighet som går utanför anständighetens ram diskuteras ännu.

Yttrande:

LRF folk gillar inte att skogen får styvmoderlig bevakning av LRF eftersom jordbruket dominerar i rörelsen. Går man på distriktsårsmöte är det ”nästan bara” vildsvinsfrågor som  engagerar hela LRF skaran.

LRF ser mellan fingrarna och väljer sedvanlig debatteknik. Ex. grisproblemet för jul bemöttes mest med tystnad. Är bristfälliga skötseln avhjälpt?

 

Myndigheter ägnar sej åt de små syndarna som kan klämmas åt. Kommuner och stora företag är för dyra att bråka med.

Espings lilla bok om "Monsterbiff till middag" visar hur stora felaktiga saker får fortgå i landet fast lagar, målsättningar och moral säger något helt annat. Läs den!

 

Vilket genomslag har förnuft, lagar och rättvisa om ett problem uppstår och det är ett fåtal personer som skall handha problemet och detta är obekvämt för starka grupper och påverkande lobbyverksamhet är möjlig?

 

Fuskfubben är ett bra exempel på sådan myndighetsflykt där ett nytt problem motsvarande 110 procent av lagens ram uppenbarats och tros kunna placeras inom lagramen som redan var helt upptagen och inte ens tidigare helt klarades. Skogsstyrelsen, RMR och VMF skyller på varandra och inget händer.

Synpunkt på Svedjebruksinlägget.

En vaken och lite ironisk bloggläsare mejlade detta efter min senaste skrivning om ”svedjebruk” och Bjernaredsmetodik.

Han skrev: ”Är det inte Svedjebruk som skogsnäringen sysslar med idag? Allt skall tillvaratas, dels som virke, sen kvistar, ris och stubbar som går till pellets och eldas upp. Ett modernt Svedjebruk som innebär att skogen avverkas och bränns för att ge energi och all näring försvinner från skogen.”

 

Sug på hans skrivning.

  • Skogens tillförs normalt bara ny näring genom vittring och nerfall.
  • Jag har i flera skrivningar till press och SLU påpekat den ensidiga och ihärdiga propagandan för bioenergi och som kan ge litet netto i bestånd där försummad röjning förekommit. Bioenergi blir då ”frälsning” för röjningssynder.
  • Ingen tidning har vågat publicera en kostnadskalkyl vad det innebär i produktionsförlust och värdeförlust på en skogsgeneration.
  • Uttag av bioenergin kan då kosta 5.000 kr/ha  och då är det klen tröst att skogsägaren får 200 kr/ha som medlemstidningen Skogsägaren presenterade.