virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

426 Södra behöver förbättras .....

Södra och företaget Fiberdrive har på olika sätt varit varandra nära. Ägaren till Fiberdrive har varit mångårig entreprenör på Södra. Tillsammans med tekniske chefen Urban Olsson var utvecklingsarbetet ihärdigt och Södra fick fördelar av medverkan omkring innovationer. Förtroendet var genuint mellan parterna.

- Ny teknisk chef har kommit in i bilden.

- Södra medverkade i drivaregruppen för Sverige, som arbetade för att få fram en bra drivare.

- Södra och Fiberdrive gjorde överenskommelse om att Fiberdrive skulle få några tusen m3 avverkning att testa utrustningen på.

- Någon avverkning har inte Södra släppt till. På omvägar hörs att Södra utnyttjar förhållandet, att det inte blev något skrivet avtal om lämnade volymer. Notera det märkliga när parter som haft fullt förtroende för varandra, plötsligt måste ha allt skrivet för att den "lille" skall få sin rätt. Håller Södra på att bli som vilket telefonförsäljarföretag som helst? Att skogsägare fått erfara detta är ju känt sen länge. (Södra har ju inte ens lämnat korrekta uppgifter på skogsdagar, som ni minns från senhöstens information.)

- Södra drog sig ur det stöd till Fiberdrive, som var tänkt att de tillsammans med andra bolag skulle bidra med för att testa Fiberdrive med gasdrift tillsammans med Energimyndigheten.

- Det var i sammanhanget små pengar, som kunde gett PR eftersom en kommunal gasleverantör skulle varit med och utvecklat och levererat gas.

- I stället blev det inget alls och många skogsägare står nu undrande till varför inte en bevisligen skonsam utrustning mot mark och miljö inte får utvecklas och provas, just för att ge fördelar hos ägarna till Södra.

483 Vida problem.

Ni minns från inlägg 476 Ö att de båda certifierarna  inte tog någon lunch. Vid halv 2 var tonen i de hungriga personerna lågmäld och energin var inte på topp.

- Eftersom de bl.a. hittade porlande diken, som var totalt renröjda på skuggande vegetation och mer gallring i gammal skog, så blev situationen besvärande.

- Speciellt minns jag hur en stormlucka studerades och angränsande område med ca 60 årig skog var hårt  gallrat. Ex. att se att halva stamantalet var borttaget var vanligt. Ändå var stormluckan åt sydväst från de gallrade området. När jag bad om deras omdöme innan vi lämnade den hårda gallringen kom ett lågmält erkännande, att det var nog lite hårt gallrat. Jag lät mig nöjas. Men inget stod dock nämnt i senare protokollet.

 

Ett nytt område i mosskant var gallrat så nu återstod ett bestånd på 95 års ålder. Stubbar tydde på att granen var mest bortgallrad. På marken låg tätt med nerröjda granar i 5-8 m höjd. När området intill studerades var detta grandominerat och ca 11 m högt. Allt förnuft säger att toppning av de gamla granarna och tallarna skulle gett ett beståns att bygga på med nästan normal gryndyta efter gallring. PanCert svarade: Så kunde man gjort.

 

- Vi passerade en gammal byväg/kulturväg, som använts hårdhänt vid gallringen. Hjulspår på 40 cm på båda sidor och 60 m längd beskådades. Tyvärr bad jag inte om besked, jag nöjde mig med typisk tystnad och rynkad panna. Ingen anteckning gjordes dock om detta heller i senare protokoll.

- Lär av detta att ni skriver upp vad ni tänker och begärt. Begär besked och avsluta med att be att få fotografera dagens anteckningar. Då kan ni se om allt är nerskrivet och som skall finnas i senare protokoll. Om ni inte gör detta har ni svårare för att överklaga i nästa instans

-  Man kan också få höra vid påpekande: "Att står det inget så var det inget som sågs".

Taggar: certifiering;

36 Holmen misstag.........

Nu har ni fått bakgrunden till hur Holmen hade dålig trim på skördare och dessutom dålig kontroll på hur den fungerade just på nämnd avverkning. Dessutom gjorde Holmen ingen efterkontroll på hur skördaren fungerade när ATL ifrågasatte kvaliteten på längdmätningen.

- Holmen svarar i artikeln enbart med hur förträfflig kvalitet det är på skördaren. Uppenbart saknas inlevelse från Holomen eller så tar man vad som kallas en "rövare" och räknar med att ingen skogsägare kommer att  märka att de försöker bortförklara ett allvarligt fel.

Läs artikeln om hur bra skördaren var (och Holmens felaktiga påstående om mängden timmer mot massaved!

http://www.atl.nu/skog/timret-blev-till-massaved

 

- Därefter försöker Holmen igen bortförklara när skogsägaren framför kritik skriftligt. Läs de omfattande beskrivningarna och lär er viktiga delar av detta.

 

ATL har 19 juni på sid 25 i artikel med forskare, som gjort en enkät till skogsägare om deras uppfattning om hur virkesaffär fungerat och vad de tyckte. 25% är missbelåtna. OBS 1 på 4 är inte belåten! Då vet vi att bland de belåtna kan det vara lika många personer som på grund av okunnighet och att de inte kontrollerat redovisning, arbete etc.

 

Notera även hur många som varit "otrogna" i sista virkesaffären. Det ger indikationer på missnöje. Vanligt att den trogne leverantören får det lägsta priset och avverkat vid mindre bra tillfälle. Där inte kvaliteten brukar ifrågasättas av skogsägaren ökar den inte så ofta.

 

Holmen har med sin dåliga respekt för sin kontroll och god längdmätning visat, att ni skogsägare behöver välja partner med mer granskande åtgärder.