virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Botten för lönsamheten......

Skogforsk har gjort en framställning av  "harakirikaraktär". De bevisar att lönsamhet i skogen med teknik som tungt vägande faktor har tappat "stinget" och t.o.m. minskat.!!!!!!!!

De använder uttrycket att "skogsmaskinerna är mogna". Detta uttryck har alltför många sagt. Det tycks backas upp av de stora maskintillverkarna, för att även de skall slippa krav och kritik. Uttrycket har även lagt sordin på utveckling i syfte att påstå, att det inte är lönt att göra utveckling som lönar sig. Ändå har ny teknik föreslagits men bromsats av diverse oförståeliga skäl. Min tanke går åter till Fiberdrive som hade konstruktion som förbilligar och gör att stickvägarna kan bli 15% - 30% smalare. Marktryck halveras mm mm.

Dekadensen började efter 2000 och märktes för oss starkast vid stormen Gudrun. Mycket blev då inte noga. Aptering ansågs inte lika viktig. Skogsbruket förlorar nu 15-40 kr/m3. (Ex. vrakmängden dubblades på Södra och tredubblades i vissa företag som Derome.)

Matrisfub/fuskfub kom 2006 som kostat skogsägare flera miljarder. Ny påspädning dubblar nu förlusten.

Skogforsk och skogskooperationen har inte gjort mycket för att höja virkesvärdet.

Skogsägarna behöver resa sig som grupp och ta initiativ. Kooperationen är i detta avseende ungefär lika egensinnig som vilket bolag som helst. Skogforsk styrs av bidragsgivare.

Tänk ut vad du vill värna om och gör något denna helg!
Taggar: Derome, Holmen, Matrisfub, SCA, SYDVED, Siljan, Skogforsk, Södra, Vida, Weda, fuskfub;

85 Sydved....

Den miserabla  Sydvedsgallringen med tre lagöverträdelser har även följande nonchalans mot avtal och praxis. OBS nr 12 nu och mer återstår med fler överträdelser mot skrivet avtal. (Det är inte bara du som undrar......)

12 Enligt avtalet skall uttaget vid gallring på mosse vara 20%. Det har ju inte uppfyllts och uttaget är ca tre ggr högre, eftersom det bara återstår en "fröträdställning" och Skogsstyrelsen fastställer det till en föryngringshuggning. Det är då ett så stort fel att det är brott mot Skogsvårdslagen.

En gallring som blir 1/4 för hård brukar ge mycket hårda ord från skogsägare. Här reagerar inte Hylte Kommun och Sydved när det är ca 300%  mer uttag. (Jo möjligen Sydveds virkesjagande organisation som lär slicka sig om munnen.)

Taggar: SYDVED;

712 Södra behöver förbättras ...

Flera skogsägare tar upp Södras "börsras". Soliditeten har sjunkit en tiondel till ca 50%. Det som också kan nämnas är att Södra gått in på lånemarknaden. Det sista är ett tecken som oroar skogsägare.

Som en följd av ovanstående tror skogsägare att Södra blir "njugga" vid uppkomna problem. (En sa "det kan inte bli "värre".)

Men återhållsamheten i Södra syns. Gallringspremien som var tänkt året ut är stoppad vid 15 okt.

Oförmåga i såväl såg som massaindustri gör att Södra har för mycket virke. Terminal som skulle varit i "vänteläge" blev nästan genast tagen i bruk igen.

Branden i Värö nyligen kan vara tecken på att det där är "stressat" för mycket. Har man problem att ta över produktionen med egen personal?

Södras egen reklamtidning uttrycker i artikel att uppstarten i Väröbruket går i princip planenligt, men nämner kryptiskt om förseningsproblemen. På annan plats i tidningen nämns dock de stora konsekvenserna av försening och inkörningsproblem.

ATL gör en kåseribetonad redovisning av Södras problematiska bokslut för perioden. Lars Idermarks smått desperata försök att flytta fokus från allvaret ger minst ett småleende.

Taggar: Södra;