virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Folksam beter sig så här...

Skogspress har nyligen jämfört olika försäkringsbolags skogsförsäkringar.
Folksam fick inte ens vara med.
Folksam har bara några få procent av marknaden.
Detta är troligen en effekt av dålig matchning och kompetens för skog och skogsfastigheter.
Behandling som stormdrabbade skogsägare fått av Folksam har också gjort att skogsägare lämnat Folksam.

De fyra försäkringsfall jag följt på mycket nära håll ger erfarenheter som pekar åt, att det måste finnas många bättre alternativ för skogsförsäkring än hos Folksam.
- Folksams agerande tyder på att de insåg att dessa skogsägare "är förlorade".

309 Södra behöver förbättras

Hos skogsägare har upptäckts att ett regält parti grantimmer till Södras värösåg, som mätts med travmätning, har fått prisavdrag p.g.a. att mätaren har fått någon del av leveransen till att ha under426 cm i medellängd.

Partiet har enligt kontroll på produktionsrapport från maskin med god längdmätning en medellängd som ändå är ca en längdmodul (30 cm) över Södra prisgräns.

Ändå har ca 1/4 av partiet fått prisavdrag 50 kr/m3.

Inköpare svarar frimodigt att detta kan ske och beror på att transportören av något skäl sorterar virke i stuvarna på lasset på sätt som kan bli ofördelaktigt för skogsägaren. "Men detta får skogsägaren tåla." Virket mäts enligt varje stuv för sig.

- I mina ögon är detta oförsvarligt eftersom det inte är en dålig virkesleverans.
- Virkesleveransen blir inte heller sämre av denna sortering.

- Skall det vara "rysk roulette" i affärer med Södra beroende på hur åkaren vill ha virket på lasset?

413 E Vida problem...

Förra inlägget bör behållas i medvetandet för att ni skall vara "på tå" vid nästa virkesaffär. Köparna orsakar kanske nya misstag/förluster som de förflyttar till skogsägaren.

För inte länge sedan upptäcktes ett rent systemfel på SDC, som p.g.a. mätuppgifter från mätare inte fick rätt prisräkning för den typ av försäljningsform som gällde. Köparen hade lagt in fel uppgifter i SDC:s system.
- Denna typ av fel tycks uppstå när inläggning av SDC-uppgifter kopieras från andra försäljningsformer i företaget. (Varför hittas nästan aldrig exempel där säljaren gynnas?)

Förluster på avverkning genom virkes- och sorteringsfel upptill 50-100 kr/m3 förekommer.
Fel mätning, redovisning, skador, metodfel etc.

Vem verkar hålla i "taktpinnen" vid virkesförsäljningen?