virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

100 Vida problem....

Vida gav vid nyår en offert på röjningsvirke och toppar som nyligen skulle flisas. (Flera här hjälpte till med tolkning av priset.)
Ett pris som visade sig borde varit 50% högre. Utöver detta skulle Vida lägga på ca 16% men detta skulle då vara gottgörelse för något av de många misstagen som Vida gjort i gallringen.

  • Följaktligen skulle Vida för ett synnerligen lågt pris komma över riset och kunna göra en betydande företagsvinst hos skogsägaren som Vida misskött avverkning hos och i över ett halvår bemött med ofullständiga och felaktiga uppgifter och mycket mer som ni läst om.
  • Vida försöker alltså ”smörja” skogsägaren med 10 Kr/m3s (stjälpt), vilket egentligen är ersättning för Vidas fel i avverkningen.

Eller med andra ord: Om skogsägaren ger Vida tillgång till 350 m3 ris så lovar Vida 10 kr/m3 i merpris för sådant som skogsägaren ändå skulle ha, men inte får om skogsägaren inte går Vida till mötes med mer virkesaffärer på detta sätt.
Så för 10 kr/m3 skulle Vida kunna vinna ca 50 kr/m3 på affären hos en skogsägare som t.o.m. blivit utsatt för stöld två ggr (som ni läst om).

99b Vida problem....

Jag citerar en skogsägare som fått del av avsnitt 99. ”Näää men, hur kan Vida va så lea?”

Rektionen är väl inte oväntad. Andra ord har också sagts. Inte minst reagerar man på avståndstagandet på så tydligt skrivet löfte.
  • Stiftar Vida egna lagar som det passar?
  • Anser Vida att det de skriver under med namn tänker de inte leva upp till?
  • Vida följer ju inte ens kontraktet angående beskedet att VMF skulle mäta virket.
  • Varför svarar inte de nämnda två cheferna på upprepade frågor med påminnelser?

Skogsägaren noterade att Vida genom flera personer sagt många gånger att de vill reda upp för begångna fel men det blir ju (………) inget. Det låter som vissa yttrande från norra Afrika som lovade sådant som visade sig vara enbart taktiska yttrande. Det är väl inte bra att ”trampa i egna rabatten” på det viset som blivit följden.

99 Vida problem....

Uppenbart är påstående, vädjan och skrivna löften från Vida helt utan värde när det verkligen gäller.

Ni såg nyligen det skrivna löftet som ännu inte besvarats. Visas här i avsnitt

http://virkesakuten.blogg.se/2011/april/94-vida-problem.html
Eller klicka direkt på 94 Vida problem här till höger.
Skogsägaren reste igen till kvinnan i Borgstena som skrev löftet men inte svarat trots 3 påminnelser under 1.5 månader.
  • När skogsägaren kommer in på kontoret och börjar fråga hänvisar hon till koncernchef Santhe Dahl och vice VD Jörgen Henriksson. !!!?????
  • Hon vägrar att skriva någon som helst svar på de skrivna frågor som överlämnades. Hon och Vida står uppenbart inte för sina skrivna löften och kontrakt.
  • Hennes svar i mån de ges är något undvikande. Återhållsamheten med svar och uppgifter kan vara styrd genom order från högre ort.
  • Sannolikt har hon använts som ”målvakt” vid utskrivning av de två luftmätsedlarna, kanske utan att veta om det. (Jag syftar på de minst två björktravarna som inköparen egenmäktigt tog från skogsägaren och placerade i egen ficka.)
Hade inte skogsägaren begärt besked från SDC, om vilket konto som använts vid inläggning av mätuppgifter, i SDC:s system hade han inte fått veta det utstuderade ”spelet bakom kulisserna”.