virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

79 K Sågverk i Dalarna m.fl.

Ett kort inlägg från kvinnan som Weda utnyttjade;

 Vid tiden för avverkningen, går en sakkunnig inom skogsnäring här i Aneby, igenom gällande skogsbruksplan och det senaste kontraktet.

Han upplyser mej om att det finns mycket mer m3 i skogsbruksplan än det inskrivna i kontrakt.

                                  ----------------------

Redan den låga volymen (det blev över 1000 m3) indikerar taktiska avsikter såsom att skogsägaren skulle få mer pengar än väntat och därmed bli okritisk mot missförhållande. De 65% mer volym skulle "gömma" sämre utfört arbete och ev. försvunnet virke.

Genom påverkan på Bergkvist/Weda kan ni förhindra att fler skogsägare blir lurade och kanske att kvinnan får rättelse.

Som anställd kan du också agera. Efter nyår inträder dessutom större skydd för personal som agerar mot missförhållanden i arbetet.

 Redan har flera från Weda agerat, men ledningen ser det uppenbart som personligt nederlag att ändra sig.

Jag vill förmedla en uppmaning att bidra till ett GOTT NYTT ÅR!

Taggar: Weda;

746 Södra behöver förbättras ...

Nyligen läste jag i skogstidning där skogsvårdsansvarig varnade för att sikta på de grövre träden vid gallring. Bl.a. ökar stormskadorna markant. Tillväxten minskar när de träd som har bästa växtegenskaperna tas bort. (Vem skulle sätta Ronaldo på bänken?) Förödande för nettot på sikt. 

Detta har även forskaren Folke Petterson varnat för.

Ändå framför Södra vid skogsdagar och kontakter mantrat att i gallring skall förväxande träd och vargar bort.

Resultatet blir något högre check och mer vindfällen (massaved till bruken). Man äter på sättpotatisen!

Taggar: Skogforsk, Södra;

Ensidig framställning....

Läsare på Virkesakuten har läst skrivning av Katarina Mowitz, vd på VMF Qbera, där hon i enbart positiva ord nämner om mätning på distans med fototeknik. (Undantag oro för vad hon skall göra av överflödiga mätare.) Metoden tror jag dock är meningsfull att utveckla. (På näraliggande apteringskursen ska vi få mer information om detta.)

Mowitz skriver: "Även skogsägarna kan vinna på fjärranalys." Hon antyder klokt nog en underton av viss tveksamhet. Metoden förefaller att driva fram en sammanslagen kvalitet på virket (likt Södras mätning och stampris) som missgynnar bättre skogsvård och kvalitetsskötsel. D.v.s. bättre skog.

Metoden hindrar "zoomning" mot dolda, svårupptäckta och gömda fel i partiet. Detta gynnar "fel krafter/intressen". Jag minns när jag som virkesmätare blev misstänksam på egenskaper i virke och granskade extra noga inne i trave. Stumpar och felaktigt virke hittades, som var "intravat" väl.

Mowitz skriver: "Virkesmätare är en yrkeskår med stolthet." Jo det vet vi. Överheten skyddar dem oavsett storlek på fel gjorda i denna "skyddade verkstad". Samtidigt vet jag virkesmätare som känner sig som ett "verktyg" som i stort måste gissa på virkesegenskaper många meter bort.

Mowitz avslutar: "Nu ska vi klara övergången från ett system som fungerar i dag till ett system som ska fungera i morgon och just nu är hantering av människor den stora utmaningen." Notera hur uttrycket "fungerar" kastas fram som en självklarhet, trots att den inte ens kontrolleras av utomstående part. Varför inser då köpare att de behöver betala till skogsägare för fel som mätaren gjort? Prata det går, med retorik som florera i myndigheter och på många andra auktoritära ställen och det är den enskilda människan som ögonblickligen skall motbevisa.

Mottot verkar vara. Här skall sparas, kosta vad det kostar vill för skogsägaren. Det innebär att bra virke inte lönar sig och skogsägaren kan få allt svårare att motbevisa när köpare vill vägra att lämna uppgifter från skördare etc.

Taggar: SDC, VMF;