virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

330 C Södra behöver förbättras

Följande är framfört: "Detta finns de som utnyttjar i sig kalibrering utav dim mätning. Om systemet ständigt tror att trädstamarna är någon cm klenare än vad de i själva verket är, blir inte utfallet roligt om markägaren betalar för medelstamenen. I dagsläget finns det mig veterligen en grupp i xxxx-trakten som utnyttjar detta."
Detta beskrivna är säkert något som förekommer, vilket är beklagligt/bedrägligt. Just dessa avarter tillsammans med det lilla vi nämnt senast, borde göra att alla inblandade gör åtgärder mot dessa ofog.
- Som skogsägare måste ni alltid begära produktionsuppgifter och prisfil, för att i någon mån upptäcka dessa systematiska fel!

- Personligen stör det mig att bra entreprenörer, som fullt ut gör vad man ska göras, får lägre inkomster.
- Om inte avarterna bevakas kommer sannolikt en sämre kvalitet att etableras i avverkningsarbetet och etableras som norm.

- Tänk på inköpares svar likt: "Sådant händer." "Så brukar vi göra." 

Är det någon som funderar..........

Holmen m.fl.

Här bifogas testen på trädbanken (OBS två bilder.) som visar förlusterna/volymfelet när Holmens prislista (nämnd tidigare) används och det apteras optimalt efter den.
- Ser testen ut att innehålla mycket siffror så börja med att titta på de röda siffrorna.
Jan Orke på Holmen "orkade" inte studera uppgifterna!


- Betänk vad förlusten blir om denna lista används på avverkning med något större avsmalning och förlusten stiger!
- Ett bevisat exempel orsakade ca 6% förlust. Dubbelt mot vad mätningslagen tillåter. 

- Hur kan kontrollorganen i landet acceptera dessa fel?
- Varför agerar inte skogsägare med kraft?
 
 
 

330 Södra behöver förbättras

Entreprenör har framfört: "Enligt min mening ska inte gallring köras efter uppgjorda priser per objekt."
Med denna text antar jag att du menar en kostnad satt på gallringen före start. 
Det blir då för ofta en spekulation som dessutom ger "utrymme" för just det som skett i exemplet i inlägg 330. 
Klenare träd och besvärligare förhållande "skenas" över eller hoppas över.
 
Entreprenör skrev: "Det skall köras efter medelstam. Då tenderar mera att följa med, både bättre och sämre."
Sannolikt menar du medelstam som framgår av skördardatorns ackumulerade uppgifter från gallringen. 
Om kostnadstabellen är gjord på bra sätt så ingående förutsättningar beaktas, är detta en bra modell.
- Varför kan det då ändå gå snett enligt exemplet (i 330) när Södra gallrar? Samme skogsägare talade också om fler gallringstillfälle och dessutom med olika entreprenörer.

- Bry sig inte Södra om hur resultaten blir och dessutom "pratar" bort problemet när "överhopp" gjorts?