virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Fuskfub 7 red. 29/12 2007

I senaste numret av tidning Skogen finns på sidan 28-29 en artikel om fuskfub, som gjort att tre arga personer redan ringt under kvällen denna första dag.
Jag har själv läst artikeln tre gånger och försökt se igenom det skrivna och undvika de reaktioner, som kom genast i mej. Jag är ännu osäker på vad avsikten är med artikeln. Men det riskerar att bli ett slag i ansiktet på skogsbrukare som lurats på 75 milj. tillsammans.
Anföringstecknen runt rubriken vill jag tolka som att det finns en liten öppning i det skrivna.
En del av de ställda frågorna lär syfta på sådant jag framfört och bevisat som verkliga problem med fuskfubben tillsammans med ATL och viss mån med Skogsland.

Jag vill t.v. uppmana er till granskande läsning i artikeln. Speciellt  där det felaktigt  påstås att  skördarna  inte har  problem att använda  prislistans omräkningstal. Detta är ren lögn.

Jag hoppas att inte artikeln förmedlar bestående intryck att fuskfubben fungerar eftersom;
- 10 ställen har direkta felaktigheter/osanningar i artikeln.
- 7 påståenden är av den arten att de ger ofullständig bild av begreppet som nämns. Ett ex. "att både bättre och sämre avsmalning missgynnas något jämfört med att mäta direkt i fastkubikmeter". Begreppet något ger intrycket att det är lika mycket plus och minusvärde på båda sidor om den avsmalning på 8 mm som gäller för virke 40 dm och längre. Det är dock bara ca 2 mm ner till den bästa avsmalningen som är vanlig medan det är 6 mm upp till 14 mm som får anses som vanlig i fubapteringen som blir i skördarna. Det går också att hitta 55:or som har upp till 20 mm/m i avsmalning.
Detta bevisar att FÖRLUSTERNA är mycket större än VINSTERNA i den "nya virkeskulturen" som blivit följden runt fuskfubben.

- Jag hopas jag får svar från redaktionen på tidningen Skogen på det mejl, som de får i helgen.

- Det som skrivits/utryckts är sannolikt konsekvensen av den okunnighet, som många har och som Södra försöker spela på gång på gång.
De många löften och påståenden från Södra och övriga användare av fuskfub, som de inte levt upp till, har ju gjort det mycket besvärligt för dem. Södra avser tydligen vinna tid så inte opinion stoppar fuskfubben, som "plockat" ca 75 milj. från skogsägarna redan.

- Tänk på att om Södra före semestern får sina nya mätutrustningar godkända för "nästan m3fubmätning" så vet vi att många av de privata sågverken kommer att fortsätta med fuskfubb (med nuvarande fel).
Det kan därför vara lämpligt att prova att handla med de privata virkesköpare som avser fortsätta med m3to och ha konkreta priser.

- Tänk på att det kan bli ont om virke i stormområdet och då kan gott renommé en längre tid efter Gudrun också ha betydelse när nya virkesaffärer ska göras.

FUSKFUB 6

Till Er i Förtroenderådet och ledning i Södra m.fl.!
Flera personer har kontaktat mej i dag (27 dec) och är mycket upprörda milt sagt.
Inga timmerprislistor finns ännu för nya timmerklassningen, som skulle gällt för avverkning redan och under längre tid framåt.
Södras fubmätning blir inte godkänd den 2 januari 2008. Det är bekräftat från Växjö.


"Detta är inte försvarbart" är besked som flera uttryckt (mycket milt sagt). Några har uttryckt detta med flera kraftiga "låneord".
1 Vad har ni gjort?
2 Vad kommer ni att göra?
3 Vad anser ni om att skördare avverkar hos medlemmar med fel prislistor?
4 Vad har ni på medlemsnätet som informerar om detta?
5 Vad har ni skrivit ut till medlemmar i SBO Nytt?
6 Har medlemmarna fått tillräcklig och rätt information?

Maken till smörja får man leta efter, omkring fuskfubben som nu pågått i 1.5 år med flera löften, som inte infriats.
- 75 milj. "plockade" från er skogsägare.
- = Ca 200.000 kr/dag.
- En betalningsmetod som består av två omräkningar (delvis tillbaka på ruta ett igen) som resulterar i en icke korrekt volym.
- En falsk fub-volym uttryckt i en vedertagen enhet.
- Dessutom har ni lärt virkeshandlarna att det är så här lätt att lura skogsägare.
- "Ledningspersoner i Södra har kråmat sej och sagt att "fuskfubben" är mycket bra (inga nackdelar nämnda) och får lakejer omkring sej att stämma in i kören med beröm. De som såg att det var fel påstods t.o.m. vara oförskämda/vilsna eller inte visste vad de talade om. Nu står hela rasket där naket och kan inte leva upp till flera givna löften. Påfallande likt Kejsarens nya kläder."
- Skogforsk har varnat för fubhanteringen, men tydligen fått kritik från Södra för att uttrycken kommit till.
- Det som hänt liknar inte vad mitt gamla Södra stod för och gjorde för bara ett fåtal år sedan.
- Nya värderingar som kommit med nytt folk, som inte tillräckligt tänker på rättvisa och att medlemmar äger företaget, har fört er bakom ljuset i vissa virkesärenden.

- Se till att några av er skaffar kunskap snarast. (Detta påstod ni på årsmöten och föreningsstämman 2005 att ni har möjlighet att åstadkomma i nuvarande organisation. Resultatet av det obefintliga som skett måste bli besvärligt att förklara.)

- Ni måste sluta med att fly problemet, som ni gjort och dessutom sluta att förmedla omdöme ut till medlemmar i syfte att söva dem, med refererande till kunskap ni bevisligen nu saknar.

- Att inte tagit lärdom av vad som skrivits i press under så lång tid och på annat sätt nått er är för mej oförklarligt.

I sista minuten!

Ni är kanske i sista minuten!
Eftersom den 8 januari 2008 (om inga undantag kommer) är sista dag att begära korrigering på sin stormskada, som ersattes efter stormen Gudrun.
Eftersom alla stubbvärderingar både på volym och värde är fel när Skogsstyrelsen varit inblandad i värderingen har ni anledning att kräva ändring för detta. (Ev. kan Skogsstyrelsen efter den 8 jan bli krävd på skadestånd för sina felräkningar.)
- Endast om ni är totalt nöjd eller anser att något är övervärderat bör ni avstå att söka eftersom det kan bli en ny värdering.
- Sök annars på "ändring av de felvärderingar Skogsstyrelsen gjort".
Att söka för förlorad grot är möjligt.
Ytterligare tips kan läsas i tidigare skrivning om detta här i virkesakuten.