virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Skogsland, matrisfub 3

Genom inläggen som syftar på artikel i Skogsland om matrisfubb, där bör ni uppmärksamma uttrycket  att betalning av timmer i "äkta" m3fub är inte heller optimalt. Orsaken är;

 1 Värdet för avsmalningsvolymen, som till nästan hela andelen blir flis, med kanske halva värdet mot sågvaran, m3fub ger därför fel värde på stocken. Ex. "pattagranen" får samma fubpris som stocken från den gamla täta "pelarsalen. Vilken köpare skulle acceptera detta i en rotpost? (Notera att med  matrisfub blir inte all volymen betald i stocken med större avsmalning.)

2 Med m3fub i betalning saknas incitament till att sköta skogen mot kvalitetsmässigt bra förhållande med hög sågbar timmerandel.

3 På sikt ger förra punkten (2) en vink om att svensk timmer blir mindre värdefullt och mindre intressant.

4 Redan på 80-talet bevisade Skogsarbeten (numera Skogforsk) att m3fub tar bort finnish i apteringen också utöver fel värde, vilket i utredningen förklarades tydligt. (Utredningen har dock sen aldrig nämnts.)

5 M3fub bör bara användas som en referensuppgift till stöd för avverkningsersättning och tranportersättning.

Taggar: Derome, Holmen, Matrisfub, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

"Ut-märkt" 2

Det finns virkesinköpare som med stöddighet handlar "privat" med virke, som säljs från deras arbetsgivare och pengar hamnar delvis i egen ficka. Jag har sett det på Vida och Södra. Volymer försvann i Dalarna också. Det märkliga är att köparen inte anmält till polis eller ögonblickligen tar bort inköparen från jobbet, trots att personen är "märkt" i bygden. Dock i ett fall.

Virkesinköpare vill inte ha nyss nämnda märkning av varje bit. Skälet verkar, mot vad som har hänt, ganska väntat från den gruppen.

Köpare bryr sig inte så mycket om svinnet, eftersom det förekommer till och från bland köpare och kompenseras genom sänkt pris till alla skogsägare.

Taggar: Skogforsk;

Skogsland, matrisfub 2

Forts. omkring artikel i fredagens Skogsland;

    Att matrisfub varit fel, det erkänns alltmer och även på flera ställen i artikeln, men ingen vill uttrycka någon summa. 10-30 kr/m3 täcker den mesta spridningen. Det är ca halva skotningskostnaden för slutavverkning. Inse vilka rubriker det skulle bli, om ett företag avslöjades med att överdebitera skotningen 50%. (Ungefär vad Holmen gjorde.)

  Även Jan Orke på Holmen erkänner nu fel med matrisfub i artikeln (vilket han inte gjorde när skogsägaren Berggren avslöjade Holmen, med att ha bytt betalning till volymenheten matrisfub på hans avverkning.)

  OBS sidoartikeln i fredagens Skogsland, där SDC erkänner tydligt, att matrisfub är fel och skall bort. SDC erkänner nu, att redan vid lanseringen ansåg man matrisfubben vara felaktig (dock har deras svar till oss varit annorlunda). På SDC finns dock en utredning av Roger Andersson från 2000, som tydligt bevisar många fel i matrisfubben.

  OBS! SDC talar nu öppet om ett tänkt experiment att ta mått liksom nu i topp men lägga till ett mått vid rot och med det få stöd för den ungefärliga avsmalningen på biten. Vi är flera som vet problemen med nuvarande teknik och inte tror på bra möjligheter med detta och att mätaren skall hinna bedöma barkförhållande på två ställen, för att mätutrustningen skall registrera riktiga mått, när det inte på ett ställe klaras tillräckligt idag. Följden borde bli felbedömning och stockarna hamnar inte i apterad prisklass,  utan den "vandrar" till fel klass, som blir till fördel för köparen, som får billigare stock, som sen ändå kan användas rätt om apteringen varit riktig.

Taggar: Derome, Holmen, Matrisfub, SCA, SDC, SLU, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda, fuskfub;