virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

544 Vida problem.

Läs detta med vid tolkning!

Företaget Vidas aggressiva kultur mot skogsägare och även vissa anställda, den visar sig gång på gång slå tillbaka.

 Inköpare som lämnar Vida "värnar" om, att så många skogsägare som möjligt "följer med" tjänstemannen bort till det nya företaget.

Skogsägare ifrågasätter yttrande från Vidas inköpare mycket mer nu. Ännu mer berättas skogsägare emellan.

Inköpare har avlägsnat sig från den traditionella attityd som gällt folk emellan. Långa förhandlingar som startar på nivå när skambud mot vissa utvalda, det lämnar en fadd smak efteråt.

Att inte behandla folk likadant har förstört för inköparna, som dock själva betraktar det som "affär". Men de blir smittade av åtgärderna. Att ett handslag gäller hela vägen är numera ingen självklarhet runt dessa. Än mindre ett löfte.

I föreningsliv ifrågasätts dessa personer, när de speciellt uppträder med "lånad pondus". Följden blir en "överspänd attityd" från dem som skapar motvilja hos andra, därför att det verkar uträknat, för att ge honom personlig fördel och andra känner sig utnyttjade med ett ev. hot i bakgrunden.

Personal i Vida (och andra skogsbolag) tillägnar sig en attityd som är självsvåldig och aggressiv. Nyligen hände en episod i bygden där inköpare privat figurerade på fel sätt. Många tyckte därför att "nu får det vara slut med de där fasonerna".

Taggar: ATA, Derome, Holmen, Komatsu, LRF, SCA, SLU, SYDVED, Skogsstyrelsen, Södra, Tidningen Skogen;

Skogsstyrelsen Halland 5

Försummelsen som Skogsstyrelsen har gjort vill någon veta vilka som medverkat i detta.

Anders Hejnebo fick första information om vad som hänt och kopior av alla skrivningar till Hylte kommun och då bevis på hur besvärade de föreföll att vara och hur förhalande de agerade.

Anders Settergren fick samma information.

Anders Hejnebo fick de två anmälningarna i nov.

Anders Hejnebo och Stefan Andersson gjorde de avgörande värderingarna omkring de tre lagöverträdelserna den 9 jan.

Anders Hejnebo har sen påmints om att svara och lämna utlovat dokument.

Anders Hejnebo hade 4 månader efter anmälan möte med Hylte Kommun och Sydved.

Sven Nilson har nu senast fått ärendet för avgörande bedömning om det är felaktigt gjort.

JO är väl ev. nästa instans.

Taggar: SYDVED, Skogsstyrelsen;

Skogsstyrelsen Halland 4

Det kommer samstämmiga berättelser om att myndigheter driver processer mot mindre skogsägare som kan hängas. Samtidigt ser myndigheterna mellan fingrarna när bolag eller stark kraft gjort misstag och har resurser att koppla in "motkraft" som förringar handlingen eller hävdar att inget fel ens är begånget. Då väljer myndigheten att dra sig tillbaka eftersom fallet kostar tid och kan sluta med att motparten vänder på bevisbördan.

Ni har här sett hur Sydved figurerat tillsammans med högre tjänstemän på Hylte kommun och orsakat tre lagöverträdelser och där Skogsstyrelsen dröjt i 4 månader att göra något, med följd att Sydved anser att felen är preskriberade. Mot detta reagerar en grupp skogsägare, som faktiskt drabbats av Sydveds misstag.

Sydved figurerar även på fler problemfronter.

En anmälan om nydikning hos högre skogstjänsteman har varit samtalsämne. Ärendet avskrevs med motivering att det var "bara lite för kraftig rensning". På platsen hade dock aldrig något dike funnits tidigare. (Det går att leda en dum ko till vatten, men tvinga den att dricka, om den inte vill, det går inte. Sen kan den ändå stå och "gapa" efter vatten.)
Taggar: SYDVED, Skogsstyrelsen;