virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

386 C Vida problem...

Uttrycket jag tidigare skrivit, "Sandén har personliga begränsande egenskaper" har blivit föremål för en kommentar som är tvetydig. Det kan vara humor eller alternativt någon som inte noterat sammanhangen.
1 Sandén blev orolig för vad som hänt i hans skog under ca 3 månader, men han var inte säker. Därav blev han avvaktande, vilket är något av hans natur när denna form av osäkerhet uppstår. Sandén borde krävt uppgifter med större kraft när inköparen och vd Henriksson blockerade uppgifter och vägrade svara snabbt nog. Sandéns läggning begränsade dock honom i kontakt med folk, som genom lång verksamhet i denna kultur har betydande övertag och utnyttjar detta.

2 Sandéns låga skogskunskap i kombination med punkt 1 förstärkte problemet. Sandén besöker sällan skogsdagar och ännu mera sällan skogskurser. Han vill ta in nytt i sin takt. Dessutom tycker jag att han är tveksam till objektiviteten till informationen som framförs på skogsdagar. Dessutom inser han sin begränsning att dra slutsatser i nya övergripande frågor och att ställa frågor och att därigenom dra till sig all uppmärksamhet vid ex. skogsdag. Detta är inte något han önskar.

3 Sandéns förtroende för virkesköpare har inte heller ökat senaste åren.

4 Sandéns mor var dålig mot slutet av avverkningstiden och strax efteråt. Hon dog dagen före inköparens uppdykande på gården då han vill propsa, en andra gång, att pressa på Sandén svarta pengar, utan att tala om vem som köpt veden eller kört och mätt den. 
Sandén var påverkad i sin personlighet, genom den betydelsefulla moderns bortgång.

Jag hoppas nu att läsare förstår min förklaring och ni som har närmare kunskap också kan förstå detta, även om uppfattningar är präglade av annan tolkning, som legat i tiden att torgföra och på sitt sätt varit populistiskt att delta i.
Taggar: Vida;

386 B Vida problem...

En skogsägare tyckte att det finns fler paralleller mellan rumänen i TV4-programmet och Vida.
- Rumänen tyckte att jobbet var rätt gjort, ja t.o.m. perfekt. Vidas vd Jörgen Henriksson säger att jobbet är bra gjort i skogen. Ändå har Jörgen inte sett mer än 5% av det utförda och då från gården (vid redovisningen).
- Rumänen vägrade att stanna och ta diskussionen med Lennart Ekdal utan flydde trotsigt från platsen. Precis så gjorde Santhe Dahl och inköparen när de hastigt lämnade Sandéns kök. Slutorden Santhe "slängde ur sig" när han vände sig i dörren och uttryckte sig "mäktigt" har väckt mer än leende och efterkommentarer. Notera att det blev så även efter rumänens sista yttrande.
- Angående värderingar om klokskap/dumhet så vill jag nyansera dessa omständigheter efter mina erfarenheter. Jag kan tänka mig att bygget i programmet krävde inte pengar förrän kanske när 70% av detta var påbörjat. Löfte om att "det blir inte dyrt" trycker ner oro. Därför tillåts fortsättning. I detta fall fanns färsk kärlek med som "kan göra folk blinda". 
Beroendeställning förstärker ofta "återhållsamheten".
Ålder är "en viss belastning" eftersom ett handslag och ett ärligt intryck tolkas positivt bland dessa.
Personer som växer upp och lever i vissa miljöer/förhållanden är mer toleranta än medelsvensson.
Utöver detta finns personligheter som har dragning åt dyslexi, ADHD, asperger och liknade.
- När byggare och virkesinköpare medvetet utnyttjar ovanstående personligheter blir det en ny allvarlig dimension i övergreppet.

274 B Södra behöver förbättras

En entreprenör framför: ""trist på det sättet som de håller på"
Han syftar på Södras bedrifter som beksrivs.
Södra optimerar inte förutsättningarna i skogen, snarare tvärtom. Tappade sugar är förödande. Att se hur entreprenörer försöker "spara" 8 minuter vid start på ny avverkning, orsakat av dålig service av Södra, är bara ett exempel på hur Södra slår på en part, men det drabbar både entreprenör och skogsägare.

Hjälp till du också, att torgföra sådant som kan vända den kultur som blir allt mer vanlig och förstörande i skogsbruket.
Med lång erfarenhet ser jag hur den kända utvecklingen framåt alltmer viker av åt virkesköparnas håll.
Jag förstår att ni inte vill att Södra skall förknippa er med kritiska inlägg mot dem (hot har förekommit till anställda). Men ni som skriver helt anonymt har också möjlighet att med korrekta synpunkter öka tempot i utveckling.