virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

604 Vidaproblem...

Det finns ännu fler ”Bastuklubbar” (bara män) än Biometria och Sydved.

Vida har 35 manliga inköpare och noll kvinnor. Fundera!

Vida har 13 personer med vd titel. Ingen kvinna bland dessa. Fundera!

Samtidigt som detta är känt tvingar högerbudgeten bort Jämställdhetsmyndigheten.!???

Taggar: Biometria, SYDVED, Vida;

603 Vidaproblem...

Vd Santhe Dahl på Vida urskuldar sig efter utförsäljning av majoriteten i Vidaföretaget. I Land skrivs att Santhe säger: ”Jag tänker mycket med hjärtat”……

Under något år såg och hörde jag inget av detta. Men han yttrade med övertygelse ex. Vi vill göra upp. Men han rymde fältet som en barnunge, när han ställdes inför kontraktsbrott, vanställd fastighet, bedrägliga beteende etc. När han hastade från köket och slog igen dörren då var ”hjärtligheten” fullständigt borta och han ville rädda sig bort och markerade med fräck överlägsenhet i ord mot den gamle specielle skogsägaren.

Anfall har för honom i stället varit bästa försvar. Det hittas hos fler i företaget.

Se ATL 13 dec 2011 och 10 jan 2012.

Taggar: Matrisfub, Vida;

602 Vidaproblem...

För att öka sina volymer vid ”tillträde” till fastighet har Vida ex. gallrat skog som väntade på slutavverkning. Över 20 ha sådan gammal skog hos en skogsägare där betydande del var skogsmark som skulle fortsätta skötas med kontinuitetsskogsbruk. Det var ex. lövområde nära hus och mossmark.

Här togs all ungskog från 3 – 25 år bort. Bureau Veritas erkände med ”bävan” när de gick i en mosse där all återväxt under 70- 80 årig tall var borttagen: ”Så här brukar man inte göra”.

Vidas personal försökte dock ”Sälja in” åtgärden med ord som: ”Det är väl snyggt”.

T.o.m. skuggande unga träd vid dike togs bort. Ett 30 tal utomstående skogsmän har studerat området och alla anser åtgärderna är felaktiga.

Det är detta företag Canfor har köpt.

Taggar: Vida;