virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

69 B Tidningen Skogen

Fortsättning på förra inlägget;

   Ledaren i senaste Skogen berör det skamliga begreppet "alternativa fakta". Skogen å andra sidan sprider lögner i många år runt prislistor mot redan bättre kunnande. Skogen döljer rätt prisnivå och bedrägliga omständigheter i listorna. Den kunskap Skogen ytterligare borde skaffa sig struntar samtliga där i. I det läget bara "kurar" Skogen och sänder "röksignaler" som om inget hänt, trots att Skogens personal egentligen ser felaktigheter. Fegt. Ja egentligen förrädiskt eftersom Skogen med yvighet för vissa framställer sig som förmedlare av absolut sanning. Skogens lögner när Skogen skickar ut "reklamblad" och påstår sig ha virkesprisbevakning som ett huvudämne och försöker värva prenumeranter, det är pricken över i. Detta reagerar inte "den grå massan" för?

Taggar: Matrisfub, Tidningen Skogen, fuskfub;

69 Tidningen Skogen

Senaste exemplar av Skogen är endast myrsteg framåt vad gäller tydlighet på jämförpriserna.

Definitivt inga nya besked omkring väsentligheter. De sticker huvudet i sanden vid alla kontakter.

Skogens ovilja att svara på frågorna i denna mejlserie visar med allt större tydlighet att kunskapen är "nära noll" på det jag frågar dem om (jag syftar på Bengt Eks tidigare ledarekommentarer). Att Skogen med Bengt Ek i spetsen för att undvika egna avslöjande, i stället offrar en hel bransch som samtidigt är utsatt för ganska hård press från grupper som vinner allt större opinion, det är allvarligt och borde bli avslöjat efterhand. (Programmet "Sista skörden" i TV lär öka trycket mot de svagaste i sammanhanget, jord och skogsägarna, men det är "etablissemanget" som gör skogsägare till de som får ta konsekvenserna först.)

Skogsvårdsförbundet skryter med samlingar i riksdag etc. där de framhäver sig med stora ord. Samtidigt skriver de med avrundad krona priser som är omöjliga att tolka för gemene man. Falsk varudekalration. Reagera! De vet om problemet, men kan inte efter 5 års tystnad avslöja marknaden, trots att de påstår sig spegla den på två sidor i sin tidning. Andra tidningar har insett att visad prisbild är fullständigt fel.

Taggar: Matrisfub, Tidningen Skogen, fuskfub;

Falska virkespriser....

Skogstidning nämner om att några företag höjt sina virkespriser.

Samma plats skriver att från Skogsstyrelsens prisuppföljning så har virkespriserna bakåt sjunkit 2-5% på olika platser i landet. Åter ser vi hur vansklig Skogsstyrelsens jämförelse är. De säger själva att det minimala underlag de kommer åt och mest är på  leveransvirkesbetonade listor,  det ger dålig överblick av prisnivån. De har övervägt att sluta med materialet.

Leveransvirket leker köparna med, så det är sämsta riktighet Skogsstyrelsen visar.

Att sänka priser första kvartalet i år beror inte på dålig försäljningsmöjlighet. Har köparna avsiktligt sänkt listorna för att kunna göra "större affär" av denna förändring, när de nu höjer?

Inse att Skogsstyrelsens jämförelse är minst lika dålig som skogstidningarnas nästan värdelösa jämförpriser, som ger så många felaktiga nivåer till skogsägare. Dessutom utelämnat konsekvenser som stup i ett är 15 - 30 kr/m och det på flera faktorer. (Nämnt här tidigare.)

Skogsägare håller dåliga sågverk vid liv och likaså koncerner med sågverksrörelse som är "ekonomiskt svarta hål".
Taggar: ATA, Derome, Holmen, Maa, Mellanskog, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;